ב"ה מוצאי ש"ק, א' תשרי תשפ"א | 19.09.20
מתוך הוידאו
מתוך הוידאו
45 שנה להחלטה 242 של מועצת הביטחון של האו"ם

י"ב תמוז תשל"ז. בשיחה שנשא הרבי בהתוועדות לכבוד יום חג הגאולה, הזכיר הרבי את החלטה 242 של מועצת הביטחון של האו"ם בשנת תשכ"ח (1967) - החלטה שהסיבה נזק ביטחוני גדול לארץ ישראל
מערכת שטורעם

י"ב תמוז תשל"ז.

בשיחה שנשא הרבי בהתוועדות לכבוד יום חג הגאולה, הזכיר הרבי את החלטה 242 של מועצת הביטחון של האו"ם בשנת תשכ"ח (1967) - החלטה שהסיבה נזק ביטחוני גדול לארץ ישראל ואף הובילה למלחמת ההתשה ויום הכיפורים:

'בתחילת ספר בראשית, רש"י מבאר כי הסיבה שהחומש מפרט את מעשה הבריאה היא כדי ש'אם אומות העולם יטענו שארץ ישראל שייכת להם וכי אנו גזלנוה מהם, נאמר להם כי כל העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, וברצונו הוא העניק לנו את הארץ', רש"י לא אומר לנו כי יש לשמור זאת בסוד... אלא אדרבה, להפך, עלינו לומר זאת לכולם; מנסיון, החלטת האו"ם 242 היוותה את הראייה הכי גדולה שמסירת שטחים לא מובילה לשלום, אלא הפוך, היא גורמת לגויים לשוב לבקש ולבקש עוד'.