ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
השלוחים חוגגים
השלוחים חוגגים צילום: שטורעם
פולטבה לבשה חג: הקהילה חנכה בית-כנסת חדש

ביום שלישי י"ב במנחם אב התכנסה הקהילה היהודית בעיר פולטבה שבאוקראינה בראשות השליח ורב העיר הרב יוסף-יצחק סגל לחנוכת בית הכנסת "בית דוד ורבקה" והכנסת ספר תורה תרומת ר' ישראל בראלי ממוסקבה לעילוי נשמת הוריו דוד ורבקה אלאשוילי ע"ה ● שלוחים מרחבי אוקראינה ואורחים חשובים מרחוק וקרוב השתתפו
כתב שטורעם

ביום שלישי י"ב במנחם אב התכנסה הקהילה היהודית בעיר פולטבה שבאוקראינה בראשות השליח ורב העיר הרב יוסף-יצחק סגל לחנוכת בית הכנסת "בית דוד ורבקה" והכנסת ספר תורה תרומת ר' ישראל בראלי ממוסקבה לעילוי נשמת הוריו דוד ורבקה אלאשוילי ע"ה.

בית הכנסת החדש נבנה ברוב פאר והדר והוא ישמש את מאות יהודי העיר שהשתתפו אף הם בחגיגות חנוכת בית הכנסת והכנסת ספר התורה.

שלוחים מרחבי אוקראינה ואורחים חשובים מרחוק וקרוב השתתפו באירוע שנמשך עד לשעות הלילה בסעודת מצווה עליה עמל ר' מנדי גולדשמיד מקייטרינג "מענדיס".

התורם הנגיד ר' ישראל בראלי ברך את הקהל והביא את ברכת הרב הראשי לרוסיה הרב בערל לאזאר שנבצר ממנו להגיע אישית לאירוע.


י"ח במנחם-אב תשע"ב