ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
שמואל בוטח והרב חיים רפפורט
שמואל בוטח והרב חיים רפפורט צילום: שטורעם
"מבחוץ הוא נראה חב"דניק, אבל דעותיו הם כפירה"

אחרי השליח הרב יצחק וולף, גם הרב חיים רפפורט מלונדון, מצטרף למוקיעים את ספרו החדש של שמואל בוטח על אותו האיש ימ"ש ● "דרשותיו וכתביו גלויים וידועים לכל, מעודו באוקספורד ועד היום הזה, והם מלאים מדברים שאין רוח חכמים נוחה מהם ועד לענינים שהם בגדר אביזרייהו דהחמורות שבחמורות" ● הרב רפפורט קורא לשלוחים שלא להכניס את בוטח להרצאות בבתי חב"ד, ומוסיף "מובן וגם פשוט, שבתור יחיד, ה"ה ככל יהודי, ומחוייבים אנו למשכו בחבלי עבותות אהבה"
מערכת שטורעם

אחרי השליח הרב יצחק וולף, גם הרב חיים רפפורט מלונדון, מצטרף למוקיעים את ספרו החדש של שמואל בוטח על אותו האיש ימ"ש.

"דרשותיו וכתביו גלויים וידועים לכל, מעודו באוקספורד ועד היום הזה, והם מלאים מדברים שאין רוח חכמים נוחה מהם ועד לענינים שהם בגדר אביזרייהו דהחמורות שבחמורות. גם עתה שיצא במלחמת תנופה למשוך את לב ההמון להתעסק באישיותו של אותו האיש ולהתרועע עם הנוצרים ואמונתם, הנני נמנע מלצאת כנגדו קבל עם ועדה".

"כל רעיון ההתעסקות עם אותו נביא ומשיח שקר, ההתדברות והשקו"ט עם נוצרים ודעותיהם והידידות עם אלו שמגמתם להסית ולהדיח את בני ישראל היל"ת בטעות יסודה, וה"ה מהוה סכנה איומה לעם ישראל וגורם לשיבוש הדעות, טשטוש הגבולים וקלקול המעשים וסופו מי ישורנו", ממשיך הרב רפפורט.

הרב רפפורט קורא לשלוחים שלא להכניס את בוטח להרצאות בבתי חב"ד, ומוסיף "מובן וגם פשוט, שבתור יחיד, ה"ה ככל יהודי, ומחוייבים אנו למשכו בחבלי עבותות אהבה, וכולי האי ואולי יערה עליו רוח ממרום ויחזור למוטב, אבל כ"ז בתנאי כפול שלא יתנו לו רשות הדיבור וכיו"ב, כדי שלא לתת מקום לתמימי לב בתוך המחנה ומחוצה לה לחשוב שעדיין לא יצא חוץ לתחום ודעותיו ראויות לבא בקהל, ובפרט שהאדם יראה לעינים, ומראהו החיצוני עדיין יש לו מסממני חב"ד".

כ' בטבת תשע"ב