ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
ירד לדפוס: ישראל נח הגדול

ספר חדש יוצא לאור: מסכת חייו המרתקת של החסיד הרב ישראל נח בלינצקי נפרשת ב-337 עמודים. 'שטורעם' מגיש קווים לדמותו
י' רענן

בימים אלה ירד לדפוס, ספר 'ישראל נח הגדול' המספר את תולדות חייו ופועלו של הרה"ח הרב ישראל נח בליניצקי, הידוע בכינויו 'ישראל נח הגדול'. בספר 337 עמודים, בהם מתאר הסופר החסידי ר' שניאור זלמן ברגר, את מסכת חייו המרתקת של החסיד שהיווה דוגמא לאנ"ש והתמימים.

אל תולדות חייו של ר' ישראל נח צורפו לספר: סיפורים שסיפר, אגרות קודש, שזכה לקבל מרבותינו נשיאינו. פרקים מיוחדים, הוקדשו לתיאור דמותם החסידית של בניו ובנותיו שהמשיכו בדרכי אביהם הגדול.

הספר יצא לאור ביוזמת נכדיו לבית גנזבורג: הרב יוסף יצחק, ר' אברהם שלמה ור' נח. את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים. הפצה ראשית: טלפון: 03-9600770, 0523-770904/5    

*                 *                *

להלן קווים לדמותו של ר' ישראל נח הגדול, מתוך המבוא לספר:

חסיד מזן אחר, היה ר' ישראל נח בליניצקי, המכונה "ר' ישראל נח הגדול". עוד בימי שבתו בישיבת תומכי-תמימים ליובאוויטש, הגדירו הרה"ג יעקב מרדכי בזפלוב רבה של פולטבה כבעל מדריגה עילאית: "נשמה דאצילות".

מהתמימים המצויינים – "כבר בבחרותו 'אחזו' ממנו בליובאוויטש", סיפר לימים המשפיע המפורסם הרה"ח ר' מענדל פוטרפאס. ר' ישראל נח נחשב בליובאוויטש, מהתמימים המצויינים הן בלימוד נגלה וחסידות והן ב'עבודה'.

מנהל ישיבה במסירות נפש – בימי השלטון הקומוניסטי, ר' ישראל נח היה מהדמויות החסידיות היותר משפיעות בקרעמנצ'וג. השלטונות נלחמו בכל פעילות יהודית-חסידית, והוא בהתוועדויות ובשיחות פרטיות, נטע בחסידי קרעמנצ'וג מסירות נפש חסידית, בכדי שיוכלו לעמוד מול הררי המכשולים שהציבו בפניהם מלאכי-הרשע הקומוניסטיים. הוא עצמו הלך בראש המחנה, כאשר ניהל בחירוף נפש את הישיבה המחתרתית המקומית.

חסיד לדוגמא - לאחר מלחמת העולם השנייה, יצא עם בני משפחתו מברית המועצות, והשתקע בצרפת. כאשר הוקמה ישיבת תומכי-תמימים בברינואה, מונה בתחילה למנהל גשמי.

כעבור זמן קצר, מינהו אדמו"ר הריי"צ ליו"ר הועד הגשמי ולסגן יו"ר הועד הרוחני בישיבה. למרות גילו המתקדם התמסר למינויים שקיבל מהרבי עם כוחות חדשים; בתוקף תפקידו הרוחני בחן את התמימים, ובתוקף תפקידו הגשמי ניהל את חשבונות הישיבה. מלבד זאת, היה שותף לכל ההחלטות החשובות של הישיבה במשך כל השנים.

דמותו של ר' ישראל נח כבשה את לב תלמידי הישיבה, ולא כחבר הנהלה או כמנהל חשבונות, אלא כחסיד המהווה דוגמא למי שמיישם את דרכי החסידות. חסיד המסור בלב ונפש  ל'עבודה' לימוד התורה, התקשרות לרבי ולכל יהודי באשר הוא.  

עבודת התפילה - הוא היה בעל לב חם ובעל רגש גדול. את קריאת שמע שעל המיטה היה קורא בכוונה עצומה ומתוך בכי פנימי, עד שלעיתים היה מתעלף לזמן מה, מתעורר וממשיך בבכיות עצומות לקרוא כל הלילה ולמרות זאת היה מתפלל שחרית במניין.

היגיעה הגדולה הכרוכה בקריאת שמע במשך שעות ארוכות הזיקה לבריאותו, ומפאת כך הורה לו אדמו"ר הרש"ב כי עבודתו אינה עבודת התפילה אלא לימוד התורה בשופי.

מאז, הפסיק ר' ישראל נח את קו ה'עבודה', ולמרות זאת, נהג להתכונן לתפילה במשך שעות ארוכות, ולאחר מכן התפלל במתינות שארכה כשעתיים לערך. הרגש החם שהתבטא היטב בתפילה, הביא את נכדו להקליט את תפילתו. בקלטת שהופצה באלפי עותקים, נשמע ר' ישראל נח מתפלל בעריבות מיוחדת, כשבין לבין מנגן הוא את ניגון 'הפלפול'.

לימוד התורה – יומם ולילה שקד על לימוד נגלה וחסידות, עד שנהיה לאחד מהתמימים המצויינים. אדמו"ר הרש"ב העיד עליו כי אפשר לסמוך על 'מושכל ראשון' שלו, דהיינו על רעיון ראשוני שנופל לו בראש. 

מקושר – ההתקשרות שלו לרבותינו נשיאינו, בערה בנפשו. כל שנותיו 'חי' עם המאמר הראשון ששמע מאדמו"ר הרש"ב, וכאשר אדמו"ר הריי"צ השתחרר ממאסרו – שמחתו גאתה עד שרץ ברחובות קרעמנצ'וג עם בקבוק משקה בידו.

שלושה חודשים לאחר הסתלקות אדמו"ר הריי"צ, הזדרז לבקש מהרבי ליטול עליו את עול הנשיאות. כך גם לקראת י' שבט תשי"א, דאג לארגן כתב-התקשרות עליו חתמו חסידי חב"ד בצרפת.

מאז עלה הרבי על כס הנשיאות, כתב ר' ישראל נח לרבי על כל צעד בחייו, וכן דיווח על הנעשה בישיבה וזאת בעידוד הרבי. הוא נהג ללוות כל אחד שנסע לרבי, וכאשר היו שבים מבית חיינו היה מבקש לשמוע את תוכן השיחות והמאמרים שנאמרו לאחרונה, ומתעניין במצב בריאותו של הרבי, והנעשה ב-770.

ר' ישראל נח הגדול, היה חסיד שהיווה בחייו סמל ודוגמא לחסיד כדבעי למיהווי.

י"ב באייר תשס"ו