ב"ה מוצאי ש"ק, ל" כסלו תשפ"ב | 04.12.21
הדיווח ב"ישראל היום"
הדיווח ב"ישראל היום"
היום ב"ישראל היום" ● דיווח מהכינוס

העיתונאי יהודה שלזינגר היה נציג העיתון הגדול בישראל, "ישראל היום", בכינוס השלוחים. היום הוא מדווח מהעוצמה הגדולה - התייצבותם של אלפי השלוחים בחזית מרכז חב"ד העולמי לתמונה המרכזית
כתב שטורעם
העיתונאי יהודה שלזינגר היה נציג העיתון הגדול בישראל, "ישראל היום", בכינוס השלוחים. היום הוא מדווח מהעוצמה הגדולה - התייצבותם של אלפי השלוחים בחזית מרכז חב"ד העולמי לתמונה המרכזית.
ב' בכסלו תשע"ב