ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
מתוועדים ב-770, כעת
מתוועדים ב-770, כעת צילום: מאיר אלפסי
ממשיכים את הבאנקעט המרגש ל-770 ● גלריה מיוחדת
צוות שטורעם בכינוס השלוחים העולמי

תחושת הרוממות הנעלית עמה יצאו אלפי השלוחים מהבאנקעט הסוחף והמרגש שננעל הערב בברוקלין, המשיכה באופן טבעי, כבשנים האחרונות, להתוועדויות ענק ממושכות ב-770.

מאות שלוחים לצד אנ"ש והתמימים, יחד עם ראשי השלוחים, במוקדים השונים: משרד השלוחים, הזאל הקטן, בית המדרש הגדול ובבתי כנסת נוספים בשכונה, מסבים כעת להתוועדות שתמשך עד שעות הבוקר.

ב' בכסלו תשע"ב