ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשפ"ב | 17.05.22
המושב המרכזי, הערב
המושב המרכזי, הערב צילום: מאיר אלפסי
"ההצלחה היא רק בכוחו של המשלח" ● המושב המרכזי

האולם המרכזי של מלון מאריוט מלא מפה אל פה, מכל הקומות החדרים והמבואות נהרו אלפי השלוחים ל'מושב המרכזי' שסיכם את יומו השני של 'כינוס השלוחים העולמי' ● לאיפה צועד השליח ל'תהלוכה' ביו"ט, כדי לקיים את רצון הרבי, כאשר יש רק את בית הכנסת בבית חב"ד שלו ● הגביר שביקש מהרב סלבטיצקי להעביר מסר מיוחד לשלוחים בנאום המרכזי שלו ● מי עורר את הרב פלדמן ללימוד מעמיק של ההמשכים הארוכים בתורת הרבי הרש"ב נ"ע ● ומה מרגיש מי שנבחר לתת נאום מרכזי בענייני גאולה ומשיח
צוות שטורעם בכינוס השלוחים העולמי

דבר הפתיחה נישא מפי האיש המזוהה יותר מכל עם הכינוס, הרה"ח ר' משה יהודא שיחי' קוטלרסקי, שפתח בדברים חמים מקרב לב, קבלת פנים מלבבת לאלפי השלוחים, במושב המרכזי הראשון של הכינוס לשנת ה'תשע"ב. 

ההנחייה של המושבים המרכזיים, שניתנת כפי המסורת לשלוחים צעירים, שהפציעו על מפת השליחות רק לאחרונה, נמסרה הפעם לשליח הרב מנחם מענדל שיחי' איידעלמאן, שמכהן כשליח במדינה העשירה אך הקטנה, נסיכות לוקסמבורג, הנחבאת קמעה בינות להולנד בלגיה וצרפת.

דבר הרב הראשי

הנואם הראשון שמוזמן לשאת דברים, הוא השליח והרב הראשי ברוסיה, הרה"ת ר' שלום דובער פנחס לאזאר שליט"א, שמבשר לקהל השלוחים על התפתחות מעצמת הכשרות בבירת רוסיה, על כך שרק בשנה האחרונה נפתחו עוד חמשה מסעדות כשרות, מסעדות יוקרה שימשכו קהל רחב ומגוון של יהודים להצטרף למקפידים על כשרות ברמה גבוהה של גשמיות ורוחניות גם יחד.

הרב לאזאר מזכיר כי בקיץ האחרון התאספו כלל השלוחים ממדינות חבר העמים, לכינוס השלוחים מיוחד בארץ הקודש, שציין 20 שנה להתחדשותה של הנוכחות החב"דית הרשמית והגלויה, לאחר המהפיכה והתמוטטות שלטון הקומוניזם. 20 שנה מאז הגיעו ראשוני השלוחים לבסס מחדש את הגחלת שנשמרה באדיקות ובמסירות נפש על ידי החסידים במחתרת.

הוא סיפר לקול תשואות הקהל, על אחת ההחלטות הטובות שהתקבלו, להביא עוד 20 משפחות צעירות של שלוחים חדשים, להגדיל ולהעצים את עבודת השליחות המופלאה בערש הולדתה של תנועת חב"ד ליובאוויטש.

גאולה ומשיח בחיי היום יום – נאום בשפה האנגלית 

הרב מנחם מענדל סמיואלס עורר את הקהל בענייני גאולה ומשיח, אחרי שפתח ואמר שלדבר על עניינים אלו לפני השלוחים, זה כמו 'להרצות על תחום מסוים לפני אנשי המקצוע הכי גדולים בנושא', שהרי השלוחים הם אלו שחיים יותר מכל עם גאולה ומשיח, עצם מציאותם במקום בו הם שוהים 24 שעות ביממה, במשך השנה כולה, הוא במטרה אחת ויחידה, להביא לימות המשיח. 

לאחר ששיתף את הקהל בהומור באפיזודות מחיי השליחות ומהאופן בו אפשר להחדיר בקלות ובאופן המתקבל את ענייני הגאולה וביאת המשיח, הוא נשנק, והקול נשמע חלש יותר: "יש לי ילד לא בריא ל"ע, ואני מבקש את אחיי השלוחים, בהתוועדות חסידית זאת, להתפלל עליו, ועבור השליח, חבר שלי לכיתה שזקוק לרפואה שלימה, יהי רצון שבזכות אסיפה זו, מתוך אחדות ואהבה, שכל השלוחים וילדי השלוחים, הזקוקים לרפואה וישועה, שירפא אותם רופא כל בשר ומפליא לעשות, מיד ממש".  

מאה שנה להמשך ה'תער"ב – נאום בשפה האידית 

הרה"ח הרה"ת ר' דוד פלדמן שיחי', עורך ראשי בתורת רבינו במסגרת 'ועד הנחות בלה"ק', מגלה את אוזנו של הקהל, שיותר ממאה מאמרים של הרבי מיוסדים על מאמרים יסודיים של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע באותו המשך נודע, המשך תער"ב.

המשך זה, שהוא ההמשך הגדול ביותר בתורת החסידות בכמות ובאיכות, מכיל 145 מאמרים, לעומת ההמשך הידוע 'יו"ט של ראש השנה ה'תרס"ו' המכיל רק 61 מאמרים. בהמשך ארוך זה יש 'חלק שלא נאמר' ויש גם 'חלק שלא נכתב'.

על המסכים מופיעים שיחות של הרבי הריי"צ המספרים את ההיסטוריה של ההכנות הנודעות לאמירת וכתיבת מאמר זה, כשהרב פלדמן מבאר אותם בטוב טעם. גם בשיחת הרבי הידועה על 'קם רבה ושחטיה לר' זירא' מזכיר הרבי את מסירות הנפש של הרבי הרש"ב בעת ההתבוננות הארוכה והעיונית, במשך שעות אין סופיות, ההכנות שהביאו בהמשך לפרסום המשך נודע זה.

קטעי וידאו של שיחות הרבי מהתוועדויות במשך השנים, בהם הוא מזכיר את ההמשך, משולבים בסקירה המאלפת והבהירה שמגיש הרב פלדמן לפני השלוחים.

"בזכות חתני, השליח לטומס ריבר, ר' משה גורארי' שיחי', ביקרתי בעבר במונטריאול את ר' נתן גוראריה ע"ה, בזמן שהיה כבר בעל ייסורים קשים, ואני זוכר אותו שואל אותי בכאב, ובעצם דורש וזועק, 'מדוע היום חסידים לא בקיאים בהמשכים ס"ו ע"ב ודומיהם', לקחתי את דבריו ללב, וקבעתי שיעור יומי עם ידידי הרב נחום קפלן.

מידי בוקר אנו יושבים יחדיו בבית הכנסת ב-770 מונטגומרי סטריט, ובמשך השנים האחרונות, למדנו יחדיו את כל המשך תרס"ו ואת כל המשך תער"ב, אם בעבר נהגתי ללמוד פה קטע ושם קטע, לצורך הלימוד או העיון, הרי שחדרה ההבנה שחסיד צריך שיהיה לו באמת בקיאות מקיפה בהמשכים חשובים אלו, בהם השקיע הרבי הרש"ב כוחות נפש עצומים כל כך".

בהמשך הדברים המעוררים, מעמיק הרב פלדמן בחידושים הגדולים שנתחדשו במאמרים של ההמשך, שאמירתו החלה לפני מאה שנים.

חרף הזמן הקצר, והיום העמוס, מאזינים השלוחים בקשב רב לשיעור קצר אך מעמיק ביסודות איתנים של תורת החסידות.

המוטו המרכזי של הכינוס "עס גייט א חסיד" 

בחלקו האחרון של המושב, הוכרז המוטו של הכינוס בשנה זו: "עס גייט א חסיד – שליח 24 שעות ביממה". 

נאום מרגש במיוחד בשפה העברית:

השליח, המשפיע המפורסם ר' שבתי סלבטיצקי שיחי' מתוועד עם הקהל על המושגים המעשיים של הפתגם מח' אייר, ממנו לקוחים מילים ספורות אלו.

בשפתו העשירה והקולחת, הוא מכניס את הקהל לעולם נעלה יותר של מושגים חסידיים, מתאר בצבעים עזים בחושיו המיוחדים איך צריך להיראות בית חסידי, איך צריך האבא השליח להקדיש זמן ותשומת לב להיות 'דוגמא חיה' לבני ביתו, של א חסידישער שליח.

הוא פותח בסיפור מרגש על מקורב שלו, גביר גדול, שפגש אותו בשדה התעופה, וכששמע שהוא מתכונן לדבר אל השלוחים, הוא ביקש ממנו למסור לאלפי השלוחים את הדברים הבאים:

"שלוחים! אנחנו אוהבים אתכם! אוהבים אתכם בגלל ה'אהבת ישראל' שיש בכם; אנחנו אוהבים את הרבי! ואתם היד של הרבי, הרבי נמצא בדם שלכם, אתם מגשימים את החלומות של הרבי".

בהמשך ההתוועדות הוא עומד על ההבדלים בין 'חסיד' לבין 'שליח', האתגרים העומדים בפני כל חסיד של הרבי כשהוא ממלא את התפקידים האלו הנדרשים ממנו בכל עת ובכל שעה.

הנאום המלא והמרגש, שהיה עוצמתי במיוחד, והותיר רושם רב על אלפי המשתתפים, יעלה בכתבה נפרדת, עם וידאו מלא אי"ה.

איך הולכים לתהלוכה?

הנאום השני היה של השליח המצליח, הרב יוסף יצחק שיחי' טורק מהעיר קורדובה בארגנטינה.

הוא הביא דוגמאות מחיי היום יום של השליחות שלו, כאשר דוגמא אחת רודפת את חברתה, ויחדיו הורכבו למסר מאלף על דמות של 'שליח חסידי'.

לסיום, הוא שיתף את הקהל בהנהגה אישית, שהציע לחבריו השלוחים:

"כל חג הרבי דורש מאתנו 'לצאת לתהלוכה'. כשהיינו בחורים הרי זה היה פשוט, יוצאים מגבולות קראון הייטס און מיט די גאנצע שטורעם כובשים את כל הרובעים והשכונות של ניו יורק, ומביאים את השיחות של הרבי לכל בית כנסת ולכל קבוצת יהודים.

"כיום, כאשר אני בשליחות ב"ה, והבית כנסת היחיד שיש לי בעיר, נמצא בבית חב"ד שלי, איך אני עושה 'תהלוכה'???

ראשית, אני מצרף את הילדים שלי! ואני אומר לכם, זה כל כך יקר וחשוב, תשתפו את הילדים בכל אספקט של השליחות שאתם יכולים, ובפרט בכזה דבר שבאופן גלוי מרגישים את הביצוע בפועל של שליחות והוראה ובקשה של הרבי.

שנית, אנחנו יוצאים, כל חג ומועד, ללא הבדל, עם מארש בפינו, לאורך כמה רחובות, עד שמוצאים בית של משפחה יהודית, נכנסים לשם וחוזרים שיחה של הרבי, ואז חוזרים בשירה עד הבית חב"ד.

"ועוד משהו:

ידוע שבשנים הראשונות, הרבי היה מלווה את היוצאים לתהלוכה בשירה ובזמרה, בעידוד בידיו הקדושות. בשנים האחרונות זכינו, שגם כאשר חזרו מהתהלוכה, הופיע הרבי בפתע פתאום בכל הדר גאונו בפתח בית חיינו, כדי לקבל את השבים.

כל החיים שלנו בשליחות זה בעצם 'תהלוכה' אחת גדולה.

שלוחים יקרים, טייערע ברידער, כשאנו יצאנו לשליחות, הרבי עמד וליווה אותנו בעידוד ובשירה ובשמחה, במאור פנים ובנחת רוח עצומה. כל רגע וכל שעה בשליחות, אנחנו בתהלוכה,

"ויהי רצון שבקרוב ממש, נחזור מהתהלוכה הגדולה הזו, והרבי יקבל את כולנו בבית חיינו, ונצא כולנו יחדיו, לתהלוכה הגדולה לקבלת פני משיח צדקינו, ומלכינו בראשינו". 

*

'יום יום עם משיח וגאולה' – ספר מיוחד שיצא לאור על ידי ועד הכינוס, באמצעות האגף לפעולות מיוחדות בענייני גאולה ומשיח, חולק לכל המשתתפים כתשורה מהמושב המרכזי הראשון. בשפה האנגלית, ספר מלא של החוברות שיצאו במהלך השנה כולה, ובשפה העברית החודש הראשון.

כמו כן, חוברת עם שיחות בנושא המוטו המרכזי של הכינוס, הונח על כל מושב, בהתכנסות מרכזית זו.

ארוחת הערב בסיום היום השני של הכינוס, התקיימה באולמות של מוסדות החינוך 'אהלי תורה' בשכונת קראון הייטס.

בהמשך הערב, השתתפו השלוחים בשמחות 'לחיים' רבות של שידוכים בין משפחות השלוחים שיחיו מכל קצווי תבל, מתוך אחוות רעים, התוועדות חסידים, 'לחיים' בשופי עד אור הבוקר.

כ"ח בחשוון תשע"ב