ב"ה יום רביעי, י"ז שבט תשפ"ב | 19.01.22
הרב דוד ראסקין ע"ה
הרב דוד ראסקין ע"ה צילום: ישראל ברדוגו, ארכיון שטורעם
השלוחים יתכנסו ויפעלו לזכרו של הרב דוד ראסקין ע"ה

בשבוע הבא ימלאו שבעה חודשים מעת פטירתו של אחד מראשוני הפעילים ב'הפצת המעיינות חוצה' במצוותו של כ"ק אדמו"ר זי"ע ● חסיד נלהב שהיה 'צעיר' כל ימי חייו, אף שהיו מרובים במכאובים יסורים וצרות ל"ע ● הרה"ח הרה"ת ר' דוד ראסקין ע"ה, יושב ראש צעירי אגודת חב"ד העולמית מיום היווסדה ועד יומו האחרון, חבר הוועד בכל המוסדות הראשיים של תנועת חב"ד, ומנהלה הראשי של ישיבת 'תומכי תמימים המרכזית' ב-770 ● שורת פעולות וסדנאות לזכרו
שליח 'שטורעם' לכינוס השלוחים העולמי

דמותו מלאת המרץ, הנחיצות והדחיפות למלאות את רצון קודשו של הרבי, מוכרת לבאי בית חיינו. כל תלמיד שעבר בימי חייו בישיבת תות"ל המרכזית, פגש את המנהל החסידי טוב הלב בעל הדאגה האבהית להסתדרות נאותה, ובכינוסי השלוחים העולמיים, מאז הראשון שבהם, היה הוא מתכבד לשאת דברים נלהבים, והיה דווקא עומד ומזכיר את הדברים הפשוטים והיסודיים כל כך שאסור לנו לשכוח, בעת מילוי השליחות.

גם התמונה המרכזית, אותו צילום מיוחד בחזית בית חיינו, שנולד בהוראה מלמעלה (בכתי"ק המפורסם), משקפת את דמותו, כמי שישב תמיד בשורה הראשונה, אותה שורה של הנחשונים שקפצו למים הסוערים, מול גלים ומשברים, בשנות הנשיאות הראשונות, כאשר הרבי היה צריך להשקיע כוחות נפש אדירים 'לשכנע' ולהציע ולבקש, שייצאו בשליחותו לתקן עולם במלכות ש-ד-י.

בשנה זו, דמותו תחסר לכולם. המשרד המיתולוגי יהיה ריק, הנאום הקבוע שלו במוצאי שבת בעת סעודת ה'מלווה מלכה' לא יישמע, ודמותו לא תופיע על גליון הצילום הטרי שייחטף כלחמניות חמות, בעת היציאה מה'באנקעט'.

בצעד תקדימי, כראוי לדמותו המרכזית בשורת הפעילים והשלוחים המסורים של הרבי, הנחשונים שהיוו דוגמא חיה עבור הצעירים, החליטו השנה בוועד הכינוס להקדיש לזכרו 3 סדנאות מיוחדות:

1.

במושב המרכזי הראשון, ביום חמישי בערב, יוקרן וידאו מיוחד, שיסקר את ימי חייו ופועלו של הרב ראסקין, שהיו כולם קודש, כאשר עוד מימי ילדותו ברוסיה הסובייטית זכה לשמש את בית הוריהם של הרבי, ואח"כ בארה"ב, היה קשור ודבוק בבית חיינו בכל נימי נפשו. עבודת מחקר, בשיתוף פעולה עם בני משפחתו, הניבה את הוידאו המיוחד שיוקרן באופן בלעדי בעת התכנסות השלוחים שיחיו.

2.

סדנא מיוחדת תשולב ב'יום הסדנאות', שירוכז במלון מאריוט ביום חמישי הקרוב. הרב כתריאל קסטל שבמסגרת תפקידו בצא"ח היה קרוב אליו, הרב יצחק רסקין מבני המשפחה, ועוד שורת מקורבים ובני משפחה, יחשפו הוראות ומענות שזכה הרב ראסקין לקבל במשך ימי חייו ישירות מהרבי, בקשר עם עבודתו החשובה בשורה ארוכה של מוסדות ראשיים של תנועת חב"ד, עיסוק ב'מבצעים' של הרבי, מינוי אישי לניהול פרויקטים מיוחדים במשך שנות הנשיאות, ועוד.

3.

בדוא"ל מיוחד שנשלח לאלפי השלוחים כ"י, מציע ועד הכינוס לעשות פעולה משותפת לזכרו ולזכותו של ר' דוד ע"ה. ההצעה המפתיעה, חורגת מהמוכר עד כה בכינוסי השלוחים, כאשר תלמידי התמימים שיחיו הלומדים בישיבה, יארחו להם לחברה את השלוחים ל'מבצע תפילין' ביום שישי בצהרים.

צוות מיוחד 'ישדך' את השלוחים למאות הבחורים, היוצאים לכל רובעי ניו יורק למבצעים ביום שישי, ברכבים, ברכבות התחתיות, ואף ב'מצווה טנק'ס' שישכרו לשם כך במיוחד.

תגבור זה של המבצעים הק' של הרבי, והיציאה של השלוחים ממסגרת הכינוס הרגילה 'לכבוש' את עירו של נשיא הדור, תוקדש כאמור לזכותו ולעילוי נשמתו של מי שעמד בראש הזרוע המבצעת של כל מבצעי הרבי בניו יורק, 'צעירי אגודת חב"ד'.

כ"ג בחשוון תשע"ב