ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
שליח, משלח וכתב היד
שליח, משלח וכתב היד
מכתבים מיוחדים בפרסום ראשון על עבודת השליחות

אתר שטורעם - הפורטל החב"די המוביל בעולם, פותח את השבוע של 'כינוס השלוחים העולמי' עם 'דבר מלכות' ● שיחה מיוחדת של הרבי, מהתוועדות ש"פ תולדות מבה"ח וער"ח כסלו ה'תשכ"ז, לפני 45 שנים, שחל באותה קביעות כמו השנה ● בנוסף אנו מביאים 2 מכתבים של הרבי בפרסום ראשון ● וגם – כתב יד קודש בפרסום בלעדי
מערכת שטורעם
ארבעים וחמש שנים חלפו, מאז אותה התוועדות מיוחדת, בשבת קודש פרשת תולדות, מברכים החודש וערב ראש חודש כסלו, של שנת ה'תשכ"ז.

לקראת השבת הקרובה, השבת של 'כינוס השלוחים העולמי' שיחול באותה קביעות בדיוק, ערב יום הבהיר ראש חודש כסלו ה'תשע"ב, אנו מגישים התוועדות קודש זו, באדיבותם של חברי מערכת 'ועד הנחות בלה"ק' האמונים על הוצאתם לאור של התוועדויות ושיחות רבינו, בסדרה 'תורת מנחם'.

בנוסף, אנו מפרסמים שני אגרות קודש של הרבי, שעדיין לא באו בדפוס, מתוך כרכי אג"ק ההולכים ונדפסים כהשלמה לשנים ה'תרפ"ה – ה'תשל"ה, שני מכתבים שיש להם קשר הדוק, לארוע הגדול המשמח והחשוב שיתרחש השבוע בחצרות קודשינו, התכנסותם של אלפי השלוחים שיחיו, העוסקים יום ולילה במשך כל השנה כולה, בעבודת השליחות הק' שהטיל עליהם רבינו להביא לימות המשיח.

ולחביבותא דמילתא, אנו מביאים צילום אורגינל של כתב יד קודשו של הרבי, מענה מיוחד מאוד, שנכתב על גליון הנייר ביום ח' מנחם אב ה'תשל"ה.

באגרת הקודש הראשונה מתאריך כ"ב מרחשוון ה'תשי"ח, כותב הרבי במענה אל א' הפעילים בהפצת המעיינות, על מה שכותב שהוא מרגיש שהוא לא פועל על ידי דיבורו על האנשים, שעיקר השליחות הוא ה'דוגמא חיה' של השליח, שפועלת יותר מכל על המושפעים.

בהמשך מבהיר הרבי איך צריכה להיות ההשפעה בסגנון הדיבור, לא על ידי נצחנות אלא באופן חיובי של השפעה.

באגרת השנייה כותב הרבי מענה מיוחד בקשר ליהודי שהתחזק בדרכו לקיום התורה והמצוות, וכפי הנראה הוריו ניסו למונעו מכך בתואנות שונות.

כפי הנראה הלה כתב לרבי על המניעות והעיכובים, והרבי הורה לו שלא להתפעל מההורים ולהמשיך הלאה, הדודה כנראה שמעה את מענה הרבי אבל בצורה מסויימת, ולכן מיהרה לכתוב לרבי דברים כהווייתם. ומסיימת בשאלה זועקת "וואט קען וי דו" = מה עוד ביכולתינו לעשות?

מענה זה הוא אל הדודה, ובה מסביר הרבי את דעתו הק' מדוע על הבן לא להתפעל מהספיקות שמנסים להטיל ההורים בדרכו החדשה, להתחבר חזרה למקורות הישנים והחזקים, ולעשות "דברים מוזרים" – להפסיק לאכול טריפות, להפסיק לעבוד בשבת, להתחיל להניח תפילין וכדומה.

כ"ב בחשוון תשע"ב