ב"ה יום חמישי, ט"ו חשוון תשפ"ב | 21.10.21
הרב בלוי והרב גינזבורג
הרב בלוי והרב גינזבורג צילום: שטורעם
הרב בלוי: "הזלזול בספר המנהגים מביא להפקרות"

בתגובה לגליונות 'התקשרות' מפרשת דברים, שם נפסק יש להפסיק לעליה השניה בפסוק "ה' אלוקי אבותיכם", כפי הנדפס בחומשים, מפרסם הרב טוביה בלוי מאמר מיוחד, בו הוא קורא שלא לסטות מהנאמר בספר המנהגים
מערכת שטורעם

בתגובה לגליונות 'התקשרות' מפרשת דברים, שם נפסק יש להפסיק לעליה השניה בפסוק "ה' אלוקי אבותיכם", כפי הנדפס בחומשים, מפרסם הרב טוביה בלוי מאמר מיוחד, בו הוא קורא שלא לסטות מהנאמר בספר המנהגים.

מקור ההוראה הוא בסיפור של הרה"ח ר' מרדכי שוסטערמאן ע"ה, אשר שימש כבעל קורא אצל הרבי במשך שנים רבות.

הרבי בלוי דוחה את ההוכחה מהסיפור ואומר כי "ספר המנהגים הוא המקור המוסמך למנהגי חב"ד כפי שקבע אותם כ"ק אדמו"ר זי"ע. הזלזול בספר המנהגים ולפני כן, בלוח כולל חב"ד, עלול להביא לאנדרלמוסיא והפקרות באשר למנהגים שחסידי חב"ד חייבים לנהוג בהם".

א' באלול תשע"א
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
5
1. אנא לפרסם את תגובתי.
דברים כהווייתם
קראתי את דבריו החריפים של הרב בלוי כנגד המנהג שנהוג בקרב אנ"ש וכך נהגו בביהמ"ד ב770 במשך עשרות שנים ואמרתי "ניתי ספר וניחזי".
לקחתי את ספרו המרתק של הרב שוסטערמאן ע"ה שם בע' 138 מספר שנהג לקרוא ב770 כפי שנהג לקרוא קודם לכן בבית הכנסת אחר שעצר לשני בפסוק ה' אלקי אבותיכם. ומוסיף ש"על סמך זה הכניסו מנהג זה - לסיים בפ' א' קודם - בספר המנהגים - חב"ד שהדפיסו אז" (הוא נהג כך כפי שהוחלט אצלו, זאת לאור תשובתו של הר"י גורדון אליו על שאלתו בעניינים שהיו אצלו בספק כיצד לנהוג "איך שתעשה כך יהיה טוב").
אירע שפעם בשבת חזון נכח ב770 הר"א סימפסאן וכששמע שעצר לשני בפסוק אחד קודם ניגש אליו אחרי התפלה וגער בו על כך שמחדש מנהגים ושמעולם לא נהגו כך!
לאור זאת החל הרב שוסטערמאן לחקור כיצד נהגו אצל הרביים. אז פנה אל הרב יעקב לנדא ע"ה שכתב לו:
"בתשובה לשאלתך - שום שינוי לא היו עושים אצל קה"ק מרן רבינו נבג"מ זי"ע בקריאת הפרשה, והיו מתחילים איכה אשא לבדי - בלי שום שינוי.
יעקב לנדא"
ומסיים הרב שוסטערמאן "ומני אז הנני נוהג כהוראתו - לבלתי עשות שום שינוי -ומתחיל כנדפס בחומשים.

כאן מוצאים אנו שהמקור לספר המנהגים הוא הרב שוסטערמאן (ומכך שכך כותב הוא בספרו, יש לי רק לשער שכשבאו עורכי סה"מ לכתיבת מנהג זה התייעצו אתו או שפשוט נסמכו על ההנהגה ב770 שבה נהג הוא) ומשברר את המנהג החל לנהוג אחרת ואם כך הדבר הרי ש"הוא מוקים לה והוא מפרק לה" ומכיון שכך נוהגים כבר אנ"ש במשך עשרות שנים מה נזעק לו כעת הרב בלוי?
ועוד שמסיים ב"אין לנו אלא דברי בן עמרם" כאילו שהדברים שבספר המנהגים יצאו מפי קודשו של רבינו.
ואם כך הם הדברים תמיהני היאך העיזו במשך עשרות שנים לנהוג ב770 "נגד" דברי בן עמרם?!
ואסיים בברכה שבסיום הקריאה לראשון "ויברך אתכם כאשר דיבר לכם".
א' באלול תשע"א
2. הרב בלוי! באינטרנט?
א' באלול תשע"א
3. בסיפור של שוסטערמאן נדפס בספרו או זה רק שמועה?
א' באלול תשע"א
4. בלוח כולל חבד לא כתוב כלום בנושא
אין צורך סתם להלחם כל היום
א' באלול תשע"א
5. למספר 4
בלוח כולל חב"ד הי' כתוב במשך הרבה שנים כמו ספר המנהגים, אבל בסוף שנות הלמ"ד או התחלת המ"מים - אינני זוכר בדיוק, ובטח אפשר לבדוק אצל אספנים - ע"י לחץ של כמה חשובי אנ"ש על יסוד הסיפור האמור של ר' אלי' סימפסון ע"ה, שינה הרב ברוך נאה ע"ה את הכתוב בפ' דברים, ומאז זה לא מופיע. את הסיפור הזה של ר' אלי' סימפסון שמעתי מכמה רבנים גדולים בחב"ד. אם אפשר לפרסם תגובה זאת הייתי מודה לכם.
ישראל נח וואגעל.
ג' באלול תשע"א