ב"ה יום חמישי, י"ז כסלו תשפ"א | 03.12.20
משמאל, הרב חנניה יוסף אייזנבך
משמאל, הרב חנניה יוסף אייזנבך צילום: שטורעם
אורח ב"כינוס תורה" הבלגי: הרב חנניה יוסף אייזנבך

המכון האירופאי הגבוה להלכה בבריסל, קיים כנס תורה בהשתתפות חברי המכון ותלמידי הישיבה, שעסק כולו בעיון מעמיק במשנתו של הגה"ק בעל ה"תורת חסד" מלובלין זי"ע ● דברי ברכה השמיע הרה"ח הרב מנחם חדד רב בבריסל, ואת השיעור המרכזי השמיע הגאון רבי חנניה יוסף אייזנבך
מערכת שטורעם

המכון האירופאי הגבוה להלכה בבריסל, קיים כנס תורה בהשתתפות חברי המכון ותלמידי הישיבה, שעסק כולו בעיון מעמיק במשנתו של הגה"ק בעל ה"תורת חסד" מלובלין זי"ע.

לאחר השמעת דבר מלכות, שיחת קודש של הרבי בעניני דיומא שחזר בטוב טעם הת' שלום דובער שילדקרויט, ציטט המנחה הת' טוביה וייטמן, מדברי רבותינו נשיאינו הקדושים על ה"תורת חסד", בהם מפליאים את גאונות המיוחדת.

דברי ברכה השמיע הרה"ח הרב מנחם חדד שליט"א רב בבריסל, ואת השיעור המרכזי השמיע הגאון רבי חנניה יוסף אייזנבך שליט"א, שמכוון את דרכו של המכון בבירור הלכה ועריכת כתבי ידם של ראשוני גאוני חב"ד, וההדרתם לדפוס.

שיעורים והרצאות הבנויים כולם על דברי התורת חסד בספריו, ובפסקיו המפוזרים בספרים אחרים, השמיעו הרב אברהם כהן, הרב שמואל אלעזר ניסלביץ, הרב דוד טרוזמן והתמים שאול לישנר.

השיעורים שנשמעו בקשב רב נמשכו קרוב לארבע שעות. בדעת המכון לארגן כנסי עיון דומים גם במשנת גאוני חב"ד האחרים.

ג' בתמוז תשע"א