ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
ה"פני מנחם" זצ"ל לצד ההבהרה
ה"פני מנחם" זצ"ל לצד ההבהרה צילום: ארכיון
מחאה נדירה: בני ה'פני מנחם' נגד היומן המכפיש

בניו של ה"פני מנחם" מגור זצ"ל, יוצאים היום במחאה חריפה בעקבות פרסום יומן המיוחס לאביהם, ובו התבטאויות חמורות על רבותינו נשיאנו, שנשמעו, כביכול, מפיו ● "הננו להודיע בזאת שהדברים הם שקר וזיוף, ואינשי דלא מעלי המפרסמים אותם מתוך רצון לעורר דברי ריבות ומדנים", כותבים בניו של האדמו"ר מגור זצ"ל ● ואיך מגיבים רבני חב"ד?
מערכת שטורעם

בניו של ה"פני מנחם" מגור זצ"ל, יוצאים היום במחאה חריפה בעקבות פרסום יומן המיוחס לאביהם, ובו התבטאויות חמורות על רבותינו נשיאנו, שנשמעו, כביכול, מפיו.

תחת הכותרת "גילוי דעת והבהרה", כותבים בניו, הרה"צ רבי יעקב מאיר אלתר, הרה"צ רבי שאול אלתר, הרה"צ רבי יצחק דוד אלתר והרה"צ רבי דניאל אלתר: "היות שהופצו ברבים בימים האחרונים רשימות המתיימרות להציג כביכול יומן מוסמך של שיחות ודיבורים שנשמעו מפי אאדמו"ר הפני מנחם, ובהם שקרים, לשון הרע הוצאת שם רע וביזוי תלמיד חכם,

"הננו להודיע בזאת שהדברים הם שקר וזיוף, ואינשי דלא מעלי המפרסמים אותם מתוך רצון לעורר דברי ריבות ומדנים, הריהם מחללים שם שמים בפרהסיא, ורומסים כבוד התורה ויחושו לנפשם שלא יכוו בגחלתן של ת"ח".

יש לציין כי רבני חב"ד הביעו שביעות רצון מגילוי הדעת. "אנו שמחים שהאמת יוצאת לאור", אמרו היום רבנים בחב"ד. "לא האמנו לרגע שמפי קודשו של הפני מנחם זצ"ל יצאו דברים כאלה, וההבהרה מבניו החשובים אכן מלמדת על כך". 

ד' באדר א' תשע"א