ב"ה ערב ש"ק, ז' תשרי תשפ"א | 25.09.20
הרב שמאי גינזבורג בערוב ימיו ועל גבי האוניה
הרב שמאי גינזבורג בערוב ימיו ועל גבי האוניה צילום: שטורעם
פקיד הסוכנות שהתכתב עם הרבי על אוניות בשבת

בעיתון 'משפחה' מתפרסמת היום כתבה נרחבת על רבי שמאי גינזבורג ע"ה, שניצל את תפקידו בסוכנות למען יהודים, בתקופה היה הארגון פעיל לעליה ארצה. בין היתר מוזכר חלקו בהתכתבות עם הרבי, בכל הקשור לשאלת ההיתר לנסוע באוניה בשבת
מערכת שטורעם

בעיתון 'משפחה' מתפרסמת היום כתבה נרחבת על רבי שמאי גינזבורג ע"ה, שניצל את תפקידו בסוכנות למען יהודים, בתקופה היה הארגון פעיל לעליה ארצה. בין היתר מוזכר חלקו בהתכתבות עם הרבי, בכל הקשור לשאלת ההיתר לנסוע באוניה בשבת.

הנה קטעים מהכתבה:

הימים - ימי השיקום של עם שרידי חרב לאחר מלחמת העולם השנייה. רבבות יהודים, פליטים שכולים, עושים את דרכם באוניות מעפילים לארץ ישראל המנדטורית ששינתה את פניה למדינת ישראל במקסם השווא המתעתע של 'אתחלתא דגאולה'. אלו שהתמהמהו בארצות מזרח אירופה, ננעלו באחת על ידי הקומוניזם שהשתלט, סגר את גבולות המדינות וביקש לעקור כל זכר לאמונה ולאידישקייט.

בתקופה ההיא פעלה הסוכנות היהודית לעידוד ולהבאת עולים מכל הארצות שבהן התגוררו יהודים. ראשי הסוכנות, פקידיה ושליחיה היו אושיות חילוניות בעליל שחשובה הייתה להם המדינה הצעירה וראו בתורה ובמסורת היהודית עקשנות גלותית מיותרת ומזיקה. באותה שעה שתל הבורא קרן אור כמעט יחידה באפילה הרוחנית הסמיכה של הארגון עתיר הממון והכוח ש'הסוכנות' שמו. היה זה הגאון החסיד רבי שמאי גינזבורג - דמות ייחודית של גאון מופלא הבקי בכל מכמני התורה, חכם מופלג ובעל תושייה, בעל תכונות אישיות נדירות של הבנה בנפש האדם ומאור פנים וסבלנות לכל יציר נוצר, ומעל הכל: חסיד אמיתי הדבוק ברבותיו לבית גור ועד זקנה ושיבה התבטל אל כל דורות האדמו"רים כבחור צעיר, עם כל תכונותיו וידענותו, צדקותו וכישרונותיו.

רבי שמאי גינזבורג היה נאמן ביתו של הרבי ה'אמרי אמת' זי"ע בשנים שבהן התגורר בארץ ישראל לאחר שניצל ממוראות מלחמת העולם השנייה והוברח לארץ. בימים אלו יצא לאור ספר מקיף על תולדותיו של רבי שמאי ובו ניסיון להקיף את אישיותו רבת האנפין. התמדתו וכוח הזיכרון שלו הינם נושא לספר בפני עצמו: חכמתו ושנינותו ימלאו פרקים רבים, מידותיו הנאצלות שוות בפני עצמן וכך חסידותו ויראת השמיים שבו. אך למרות זאת בחרנו דווקא לדלות מעט על הימים שבהם שימש כשליח הסוכנות והאחראי על הכשרות באוניות שהביאו יהודים מארצות שונות לארץ המובטחת. פעילות סודית בחלקה שבה הציל את יהדותם של צעירים ומבוגרים בני כל העדות, בתקופה שבה חושך ואור שימשו בערבוביה וניטשה מלחמת אדירים על נשמתו של כל יחיד. רבי שמאי אף סייע גשמית למשפחות רבות של עולים ומחוץ למשרדו השתרך תמיד תור של מבקשי סיוע ששמעו את שמעו. ראשי הסוכנות, מהם יהירים וחסרי רגש התייחסו אל הגאון, עמיתם לעבודה, בדרך ארץ וביראת כבוד. לא היה שייך אחרת אל מול דמותו המקסימה.

מאות ואלפי יהודים ניתבו את יציאתם מעול הגויים ועלייתם לארץ. בדרכם עברו במחנות אשר שוריינו מראש על ידי רבי שמאי.

שיירות עולים הגיעו ממזרח אירופה, וגם מדרום אמריקה. פעילי הסוכנות לא האמינו למראה עיניהם. המחנות גדשו מעולים. האוניות יצאו ובאו לארץ ישראל. מחסני המזון הלכו והתרוקנו. זרם העולים המשיך לנוע בהתאם להתארגנותו מראש של ר' שמאי, אשר זכה להציל רבים מעם ישראל על ידי הכשרת התנאים להעלאתם המהירה.

מיד כשהוצע לגאון רבי שמאי גינזבורג לשמש פקיד ושליח הסוכנות, קסמה לו ההצעה בשל האפשרויות הרבות להטיב רוחנית וגשמית עם אחיו היהודים העולים. השליטה בשפות הרבות שרכש לבדו סייעה לו במלאכה המורכבת. מלבד אידיש, עברית, רוסית ופולנית שרכש בסביבת ילדותו, השתלם גם בגרמנית, באנגלית, בערבית ובאיטלקית. לטיפול יעיל יותר ביוצאי צפון אפריקה, הוסיף חיש מהר גם צרפתית.

כרב בסוכנות היהודית, עסק רבות גם בעניינים הלכתיים. בתחומי אחריותו היו ענייני כשרות, מינוי רבנים ושוחטים למחנות העולים ופיקוח על כל ענייני הדת וההלכה באוניות שהביאו עולים. הוא נדרש לשאלות בנושאי עגונות, גיטין וקידושין, בניית מקוואות ועוד. חלק ניכר מהשאלות פסק בעצמו. בעניינים מסובכים התייעץ עם רבנים.

בעקבות היותו אחראי על המשגיחים הרבים שהיו יורדי ים והשגיחו על המטבחים באוניות העולים, חיבר עבורם רבי שמאי 'שולחן ערוך' מיוחד ליורדי הים. ספר שהינו פנינה הלכתית, המותאמת לתנאי החיים המשתנים על פני האוקיינוס. בעקבות אותו 'שולחן ערוך' הייתה התכתבות ערה בין הרבי מליובאוויטש זי"ע לבין רבי שמאי, בשאלה על ההיתר לנסוע בשבת באוניות המונעות בקיטור. הרבי שהיה בקי בהנדסת אוניות התבטא בהתפעלות על ההבנה העמוקה שגילה רבי שמאי בעניינים ההלכתיים הקשורים לטכניקה המסובכת.

ט"ז בטבת תשע"א