ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשע"ט | 23.05.19
הרב שמוטקין והתמימים
הרב שמוטקין והתמימים צילום: שטורעם
הרב שמוטקין הפתיע את התמימים: מידי חודש התוועדות
מערכת שטורעם

ועד תלמידי התמימים אירגן יחד עם חברת המדיה החב"דית JEM שורת אירועים למען אורחי תשרי.

האירוע הראשון התקיים אתמול - יום שלישי, הרב אלקנה שמוטקין מנהל חברת JEM מסר הרצאה מאלפת בליווי שקופיות למאות התמימים שהתאספו בבניין צא"ח באולם רחב הידים של 'ספרית לוי יצחק'.

ההרצאה הייתה על תולדות הרבי בשנים שלפני בואו לארה"ב, והמסמכים שהוצגו בה היה מתוך הספר החדש שעתיד לצאת לאור על ידי חברת JEM.

ההרצאה הייתה כשעה וחצי ובמהלכה הציג הרב שמוטקין כ-50(!) מסמכים - חלקם לא שזפתם עין מעולם, כמסמך שבו ממנים את הרבי לרב בית כנסת ביקטרינוסלב באמצע שנות הפ'.

בסיום ההרצאה החל חלק של פאנל - נתנה אפשרות לתמימים לשאול שאלות את הרב שמוטקין. הרב שמוטקין סיפר בחלק זה על הספר שעתיד לצאת לאור, ואמר שהספר יכלול 12 פרקים, כשכל פרק על עיר אחרת בה שהה הרבי עד בואו לארה"ב,  הספר יהיה במתכונת אלבומית-מסמכית, ולא בצורת ספר, שלזה מיועד הספר 'ימי מלך' בהוצאה החדשה שהולך לצאת בקרוב על ידי הוצאת קה"ת ובעריכת הרב מרדכי מנשה שי' לאופר.

ובסיום הפתיע הרב שמוטקין את כל התמימים בהודעה מרגשת:

בשנת תשע"א חברת JEM תוציא מידי חודש וחודש דיסק DVD הכולל התוועדות מלאה עם הרבי, שמעולם לא פורסמה! הוידיאו יוקרן בישיבות חב"ד בלבד, וניתן לקבלו על ידי בקשה. ההודעה עוררה מחיאות כפים סוערות.

היום - ועד התמימים בשיתוף עם חברת JEM יקרין וידיאו מיוחד בפרסום ראשון, ויכלול, קטע מהתוועדות כ' כסלו תשל"ז בו הרבי מודיע על הדפסת המשך תער"ב, ומודיע שהאחריות לא תהיה עליו בלבד, אלא כל אחד ישלם דולר השתתפות.

מלבד זאת חברת JEM מראה במהלך החודש יחד עם ועד התמימים וידיאו בפרסום ראשון מתשרי תשל"ז שצולם על ידי הרב לוי יצחק פריידין והיה גנוז בארכיונו עד שנקנה על ידי חברת JEM. הוידיאו חולק לכמה חלקים, ומוקרן בהמשכים במהלך החודש.
נמשיך ונעדכן גם בהמשך.

ח' בתשרי תשע"א