ב"ה ערב ש"ק, י"ד ניסן תשע"ט | 19.04.19
איצקוביץ נושא דברים בחגיגת חנוכת הבית של ישיבת תו"ת בלוד, תש"ל
איצקוביץ נושא דברים בחגיגת חנוכת הבית של ישיבת תו"ת בלוד, תש"ל צילום: ארכיון
נפטר ראש העיר שזכה ליחידות מרתקת ● מיוחד

בכרכי סדרת ההסטוריה החב"דית "ימי תמימים" מופיעים אזכורים רבים לפעלו של מר איצקוביץ כראש העיר לביסוס והתרחבות שכונת חב"ד בלוד, שנוסדה באותם שנים, בשנת תשכ"
מערכת שטורעם
היום נפטר מר צבי איצקוביץ, שהיה ראש עיריית לוד במשך קרוב לעשר שנים, מאמצע שנות הכ"ף עד אמצע שנות הלמ"ד.
מר איצקוביץ היה ידיד גדול של חסידות חב"ד, זכה להתקבל ליחידות אצל הרבי, השתתף בהתוועדויות, ועזר רבות לכל ענייני חב"ד בלוד.

בעקבות היכרותו ופעילות למען חסידות חב"ד זכה מר איצקוביץ גם לקבל מספר אגרות-קודש מהרבי.

במשך שנים היה לו חברותא קבועה עם מנהל אגודת חסידי חב"ד ומוסדות חינוך חב"ד הרב אפרים וולף. מידי יום היה ראש העיר מגיע למשרדו של הרב וולף בישיבה, ולומדים בקביעות.

בכרכי סדרת ההסטוריה החב"דית "ימי תמימים" מופיעים אזכורים רבים לפעלו של מר איצקוביץ כראש העיר לביסוס והתרחבות שכונת חב"ד בלוד, שנוסדה באותם שנים, בשנת תשכ"ד.

בין המסמכים המרתקים שהופיעו בכרכים ג-ד של "ימי תמימים", המקיפים את עשור שנות הכ"ף, מופיעים עדויות לפעילותו של מר איצקוביץ, ובעיקר תיאור ה'יחידות' המרתקת שזכה לה, והשפעתה העצומה על חייו האישיים של מר איצקוביץ ומשפחתו.
לפנינו מסמכים אחדים בנושא זה, מתוך כרכים ג-ד של "ימי תמימים".

ב"ה. ח' אדר שני תשכ"ז

כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול ז' אדר שני התקיימה בשעטו"מ הנחת אבן הפנה לבלוק ב' של שכון חב"ד בלוד.

באו קבוצות אנ"ש שי' מירושלים ומכפר חב"ד וכן מתלמידי הישיבה בכפר חב"ד ואנ"ש שי' תושבי לוד. נאמו וברכו הרב קוטנר רב העיר לוד, מר איצקוביץ ראש העיר, הרב מלך קפלן, הרב זוסיא וילמובסקי, מר יחזקאל כהן (נציגו של ר' אברהם פרשן), הרב ליב ליפסקר, הרב ישראל ליבוב, ומר אולשטיין מנהל עמידר באזור לוד רמלה.

לפני הנאומים הקריאו מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א להנחת אבן הפנה של בלוק א'. הנחה את החגיגה הרב משה סגל.

  

ב"ה. י"ב תמוז חג הגאולה תשכ"ז

כ"ק אדמו"ר שליט"א

חגיגת הנחת אבן הפנה בשכון חב"ד התקיימה בהשתתפות קהל רב (אנו מעריכים מספרם כאלף) ואנשים נכבדים ואנ"ש שי'.
החגיגה נפתחה בתפילת מנחה, ולאחר מכן פתח וניהל את המסיבה הרב ר' משה שי' סגל, הרב עזריאל זעליג שי' סלונים הקריא מברק כ"ק אדמו"ר שליט"א. לאחר מכן חילקו את המברק בין המשתתפים בחגיגה, המברק הודפס על ידינו.

ברכת הרבנות המקומית של רמלה-לוד הביא הרב יצחק אבוחצירא, את ברכת העיר לוד הביא ראש העיר מר צבי איצקוביץ, אח"כ נאם מר משה ארם ח"כ שהביא את ברכתו של שר העבודה מר יגאל אלון, אח"כ הביא את ברכתו של מר ראובן ברקת שציין שהוא מתנגד בן מתנגד אולם נכבש ע"י חב"ד באחווה ואחדות שלהם.

אח"כ הביא את ברכתו הרב ש.ז. גרליק, ואח"כ נאם מר ישראל ישעיהו שר הדואר, אח"כ נאם השר מר מנחם בגין שהביע משאלה שכ"ק אדמו"ר שליט"א יעלה לאה"ק, אח"כ הביא את ברכתו מר יונה כסה.

לאחר נאום זה עזבו השרים וחברי הכנסת את המקום. לפני עוזבם, מסר ר' זלמן שי' גורארי' את דבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר להנחת תפילין בזמנים אלו.

אח"כ הגיעו למקום הרב א.י. אונטרמן והרב ש.י. זוין (הגיעו באיחור בהיותם בחתונה לפני כן). אח"כ נאם הרב אונטרמן, אח"כ נאם ח"כ ר' יעקב שי' כץ שדיבר על פעלם וקירוב של חסידי חב"ד והזכיר ההנחות תפילין בכותל המערבי, אח"כ נאם הרב ש.י. זוין.

כן דיבר הרב לוי פורסט מרוטרדם.

את האבן הפנה הניחו כל הילדים הנקראים בשם יוסף יצחק.

  

ב"ה. ב' אלול תשכ"ז

לכבוד ידידינו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום ורב ברכה!

ראש העיר לוד מר צבי איצקוביץ ביקר אצלנו ומסר לנו שהיות והוא נוסע לביקור בארה"ב וישהה שם מתאריך 21.9.67 עד חוה"מ סוכות, בהזדמנות ביקורו מעוניין להתקבל ליחידות אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א וכן הוא חושב למסור בהזדמנות זו מפתח העיר לוד לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

בקשר למסירת המפתח חושבים אנו לסדר שישתתף בהתועדות ו' תשרי ובהזדמנות זו שימסור את המפתח, ובקשר ליחידות נודה לכם אם תואילו לסדר לו יחידות אולי בין כסה לעשור באחד מהזמנים שאורחים מתקבלים.

בכבוד רב ובידידות

אפרים וולף

נ.ב. למותר להסביר גודל הענינים שביכולתו לעזור לענינים ע"י משרתו.

  

ב"ה. יום ה' ח' תשרי תשכ"ח
כבוד ידידנו הרה"ח
ר' ח.מ.א. שיחי' חדקוב
שלום וברכה!

פרטי השיחה בטלפון:

הריני להודיע שאיצקוביץ היה בהתועדות של ו' תשרי והיה בהתפעלות גדולה. ישב קרוב לכ"ק אדמו"ר שליט"א. היתה שיחה בנוגע א"י מופנית אליו - ועיקר נגד . . היה ביחידות בשעה 1. כשבא להפרד היה מאד בהתרשמות. נוסע הלילה ומגיע שעה 11 בקר יום ה'. הבטיח הרבה. בעיקר שצריכים לשמוע ממנו. למצוא קירוב הדעת לחזק דבריו. למצוא דרך לפגישה פרטית אליו כדי שירגיש חפשי שיספר הכל.

עלי לראות מה נשמע שאני רוצה לדעת כל הפרטים כדי שאצלו יונח הדבר, ויהיה בענין עוד פעם ושיבטיח יותר חזק. לקבוע פגישה רשמית הבטחות גן ילדים, ושיבוא ע"י ממילא שלא יתערבו מועצה דתית ומחלקת חנוך, שלא יבואו למנוע זאת. ויחפש למצוא דרכים שיבנו מקום, איך לבנות, ושהיוזמה תבוא מצדנו ולפנות מטעם חב"ד בעניין הגן, מקוה, שיכונים, כבישים, חשמל, שיעשה יותר ממה שרגילים לעשות ע"ח הוצאות העיריה ביהכ"ס, מקוה, סיוע, למצוא הזדמנות שיבטיח באופן פרטי ואח"כ רשמי, שלא לפרסם לפני הזמן שלא יקלקלו, ולאח"כ לפרסם באופן רשמי, לבנות בניני תעשיה לאלו הגרים בלוד.

במאד חשוב להודיע באופן מהיר להודיע פרטי פגישה, מה שמענו ידיעות בנפרד. הפגישות הפרטים והרשמי. למסור בדייקנות הפרטים, להחזיק קשר אתו ולמסור כל הזמן ידיעות ולא לחכות שיתוספו כמה ידיעות. לעשות פרסום לדבר וע"ד המפתח ושהוא היה בהתרגשות גדולה . . שכדאי לבוא לארצה"ב להיות שעה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א.

היום בשעה 12 הגיע ראש העיר, ונסעתי לקבלו עם אשתי ור' שלמה מיידנצ'יק, לקחנו זר פרחים. כנראה רמז כבר לחברי העיריה בנוגע לעניני תעשיה, כי הם התלוצצו עמי עח"ז.

היה בהתפעלות בשדה התעופה. הודה במאד לי על אשר סידרנו ועבורו כל הענינים ושיוכל להיכנס ליחידות. קבעתי פגישה להערב אצלו בבית עם אשתי. מסרנו כבר לסופר עתי"ם עד"ז.

  

ב"ה. ט' תשרי עיה"כ תשכ"ח

כבוד ידידנו הרה"ח ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום וברכה!

תמול לילה היינו אצלו [=אצל ראש העיר איצקוביץ] למשך שעה לערך הוא מלא התפעלות מכל הענינים שעברו, הן ההתוועדות ובמיוחד מהיחידות (ולוואי ואנ"ש היו באים כך בהתפעלות בחזרם מביקורם). הוא סיפר ע"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א שדיבר עמו. אמר שהוא היה מאד נרגש ולא מצא עצמו עד שנרגע רק בדיבורי הרבי. דיבר ע"ד תעשיה של סריגה ליצוא. אמר שהוא הציע לכתחילה בנוגע התעשיה האווירית. אדמו"ר שליט"א אמר שזה מסובך מדי.

אמר בהתפעלות שכ"ק אדמו"ר שליט"א ידע לפניו מההסכם שחתמו עם חברה אמריקאית בנוגע התעשיה האווירית שרק לילה קודם נחתם והוא עוד לא ידע מזאת.

הבטיח שמיד יתחיל בסדור גן ילדים. כמו"כ בסדור כבישים לשיכון. כמו"כ בנוגע תקציב שנתי לישיבה. הוא סיפר שדרש מכ"ק אדמו"ר שליט"א בנין חדש לישיבה. הזכיר איך שהזמן לא נרגש בזמן היותו בפנים. כמו"כ ע"ד בי"ס מוכר ושלנו.

סיפר שהוא רוצה לשלוח את בנו לישיבה ללמוד מעט. מהנראה שגן יותר קל לו לסדר זאת דבר גם על הביהכנ"ס והכבישים. בדרך כלל כל הנקודות שהיו על הטלפון חזר עליהם.

בידידות ובברכה לגמר חתימה טובה

  

ב"ה. י"ח תשרי תשכ"ח

כבוד ידידנו הרה"ג הרה"ח

ר' ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום וברכה!

תמול לילה במוצש"ק ביקר בכפר חב"ד ראש עירית לוד כמתוכנן, בהשתתפות הרבה מאנ"ש בכפר חב"ד ותושבי לוד, בסוכה של ביהכ"נ הגדול.

התחיל לדבר ולהודות על שסידרו לו וזיכוהו שיוכל להיכנס ולשהות במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א. המשיך שנפגש עם אנשים רמים ולא זכה לראות איש דגול כמו כ"ק אדמו"ר שליט"א. התבטא בלשונו אדם גאון, שמתמצא בכל הענינים הארצי-ישראליים יותר ממנהיגי הישוב פה בארץ ישראל, משכמו ולמעלה גבוה מכל העם, האדם היחידי בעולם. בהמשך הדיבורים גם אמר שמתמצא טוב מאד בעניני לוד.

דבר בהתפעלות על ההתוועדות של ו' תשרי, איך שיושבים כמה וכמה שעות ואף אחד לא חושב לזוז על אף השעה המאוחרת. ההבדל ממסיבות שאנשים עורכים, ולאחר שעה חושבים על השעה המאוחרת וכו'. המשיך ואמר שבדרך כלל אינו בעל רגש אבל כשאדמו"ר שליט"א נתן לו לומר לחיים התרגש במאד וחשש שנופל ממנו הכוס לחיים.

חזר כמה נקודות מההתוועדות, ואמר על אף שאינו מתמצא בענינים מאחר וכ"ק אדמו"ר שליט"א מדבר בהסבר הבין הרבה מההתועדות. במיוחד חזר על שהאדמו"ר שליט"א אמר שתלמידי הישיבה שצריכים ללמוד ולא לימשך אחר הצבא ובפרט שגם הממשלה פה ידעה מזה ולכך לא גייסו תלמידי ישיבות. כן הזכיר שאדמו"ר שליט"א דבר בנוגע חינוך, סוכות וארץ ישראל.

לאחר מכן סיפר מהיחידות איך שנכנס והתרגש וישב ואדמו"ר שליט"א שאל אותו ליחוס משפחת אמו (כאן אמר ובאמת אמי היתה צדקת והתפלא מאין ידע אדמו"ר שליט"א על זה) וזה הרגיע אותו. כמו"כ שאל בנוגע זה שהיה במחנות (בלאגער) והתפלא גם ע"ז מאין לו וכי חסרים אנשים שלא היו במחנות וכו').

המשיך שאדמו"ר שליט"א שאל בנוגע שמירת שבת בעיר לוד ואמר ששמע שיותר טוב נהיה. ואמר לו אדמו"ר שליט"א שהוא אלץ [=בתור] ראש העיר יכול לפעול הרבה בזה, ואמר שענה שהוא מכין חוק עזר שיאסור פתיחת חנויות בשבת. אמר גם שפעמים ישנם אסיפות בעיריה בעניני דת וכשהוא נזכר באמו זה עוזר לו. וגם אמר שאמר לאדמו"ר שליט"א שכשבאים לאסיפות וצריכים להחליט בעניני דת הוא הלא מועט בזה, וענה לו שאף על פי כן יצביע ואבינו שבשמים יעזור.

כמו כן אמר שהבטיח לאדמו"ר שליט"א על פי בקשתו - אמר וכי אפשר לסרב לו - לעשות גן ילדים. כשיצא חשב איך הבטיח דבר זה ומה עם כסף? ולאח"ז כשחזר ארצה הגישו לו על תקציב לעשיית עוד שני גני ילדים. המשיך שאדמו"ר שליט"א שאל אותו עד מתי ילכו בחולות. כמו"כ שאדמו"ר שליט"א הסביר לו שתושבי חב"ד בלוד לא יכולים לאפשר לעצמם בניית בית כנסת לבד, ואמר לעזור בזה. כמו"כ אדמו"ר שליט"א שאל באם תושבי חב"ד בלוד מתערבים בחיי הפוליטיקה ובעניני הבחירות. וענה ככל תושבי העיר שבוחרים וזהו, ואדמו"ר שליט"א אמר לו שיהיה הוא נציגם בעיריה.

התחיל לדבר כך כמה פעמים לאחר שהתיישב כבר, והמשיך לא יאומן שמישהו יכנס לכ"ק אדמו"ר שליט"א וישהה שם זמן ממושך ויצא אותו דבר.

אמר שלמחנה מניחי התפלין התווסף עוד אחד והראה על עצמו. אמר שמאמין בה' היה כל הזמן ועכשיו התחיל להאמין בעבדו של ה' הוא כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ואמר על עצמו שהוא עכשיו בבחינת בעל תשובה. אמר שהוא מקוה יותר מזה שהחמימות וההתרשמויות שלו לא ישכחו ממנו. והוסיף שהוא יהיה ידיד נאמן לחב"ד, ויעשה ויפעל. אמר גם שהבין מדברי אדמו"ר שליט"א שרוצה שיקימו תעשיה לתושבים.
הבין מדברי אדמו"ר שליט"א שלא יחזירו כל השטחים שכבשו, ובאם כן הנה רק חלק קטן. אמר שאדמו"ר שליט"א דבר בהתוועדות בנוגע לעליית יהודי רוסיה ואמר אם אדמו"ר שליט"א אמר, מובטח שהם יעלו.

וסיים אשרי הדור שיש לו צדיקים כאלו.

  

ב"ה. כ"ח תשרי תשכ"ח

לכבוד ידידינו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום רב!

בעת ההקפות שניות בכפר חב"ד לפני המשתתפים, דיבר גם מר צבי איצקוביץ עוה"פ ובהתפעלות רבה, וחזר על הדברים שהשמיע שאמר בקבלת פנים עבורו בקשר להתפעלותו מכ"ק אדמו"ר שליט"א בביקורו.

בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

  

ב"ה, י"ח כסלו תשכ"ח
לכבוד ידי"נ איש המעש הרה"ח וכו'
הרב יהודה שי' קרינסקי
שלום רב!

תשואות חן חן עבור משלוח התמונות של איצקוביץ. זה הי' מוצלח, מסרנו לו את זה והוא מאד נהנה ומוסר תשואות חן חן.
אבקשך למסור לר' אפרים שי' וולף העתק מהתמונה איך שכ"ק אדמו"ר שליט"א מדבר עם איצקוביץ כי אנו רוצים להדפיס את התמונה הזאת ב"כרם חב"ד". נא תמסור לו תמונה כזאת.

בכבוד רב, ובברכת כתיבה וחתימה טובה

יוסף בלוי, בערקע וולף

  

ב"ה, ז' אדר, ה'תשכ"ח

ברוקלין, נ.י.
לכבוד מר צבי שי' איצקוביץ
שלום וברכה!

מקבל אני מפעם לפעם פ"ש מכ' על ידי הרב אפרים שי' וואלף וגם מכמה מאנשינו בלוד וכן בכפר חב"ד על דבר התענינותו ועזרתו לכל עניני חב"ד, עד שגם על חבריו שי' השפיע בכיוון האמור.

ולזאת נצטערתי ביחוד לשמוע שמצב בריאותו לא הי' בסדר, אף שתקותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב וחזר לעבודתו בעיר ואם בישראל העיר לוד, לטובת העיר ויושבי', טובה בגשם וברוח גם יחד. שאם אצל כל אדם הגשם והרוח קשורים זה בזה, הרי אצל יהודי הוא בהדגשה של הגברת הרוח על הגשם והצורה על החומר.

ובודאי ישמחני להודיע לי על הטבת בריאותו בפרטיות.

אתו רב הסליחה שנתעכב אישור קבלת מכתבו, יותר נכון העתק מכתבו על ידי הרב וואלף שי', שנתעכב מפני סיבות בלתי תלויות בי, והעיקר מפני שלא הי' בידי דבר ממשי בנוגע לענין התעשי' אודותיו דברנו בשיחתנו בהיות מר כאן. וכפי שמסרתי גם כן על ידי הרב וואלף. ובודאי לעת קבלת מכתבי כבר ביקר את מר העסקן החרוץ מר אברהם שי' פרשן ודבר אתו בנוגע לענין התעשי'. ויהי רצון שסוף סוף יבוא הענין לידי פועל לתועלת הרבים, נוסף על תועלת כמה יחידים שיתעסקו בזה.

הודיעונו חכמינו ז"ל אשר מגלגלין זכות ליום זכאי – ימים אלו שלפני פורים בהם נזכרים אנו עוד הפעם ובהדגשה בנוסח הידוע "שכל קוויך (בהשי"ת) לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך", בהקדמה ש"תשועתם היית לנצח ותקותם בכל דור ודור". והרי גם עתה זקוקים אנו לכל זה. ויהי רצון אשר כמו בימים ההם בזמן הזה כן נראה גם עתה בקלקלת מחשבת כל החורשים רעה על היהודים ובהפרת עצתם, ומגאולה לגאולה, גאולת הכלל והפרט על ידי משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה לפורים שמח מתוך בריאות הנכונה וטוב לבב,

ובפ"ש כל חבריו שיחיו

[חי"ק]

  

ב"ה. י"ח מנ"א תשכ"ח

כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביום ו' ביקר ר' אברהם שי' פרשן אצל ראש העיר מר צבי איצקוביץ בליווי ר' יוסף בלוי. הוא תבע ממר איצקוביץ סלילת הכביש לשכון חב"ד. מר איצקוביץ התקשר במקום עם משרד השכון והם הבטיחו לו תוספת לתקציב מחיר סלילת הכביש, ולפי זה הבטיח מר איצקוביץ שתוך כמה שבועות יתחילו בסלילת הכביש.

מר איצקוביץ תבע ממנו ענין התעשיה והוא אמר שעד עתה לא יכל להתפנות לזה מחמת סיבות שונות אבל מקוה בשבועות הקרובים לטפל בזה.

י"א בטבת תשס"ט
 
 
הגב לכתבה

תגובות
9
1. מרתק מאוד
הבו לנו עוד חומרים הסטוריים כאלו!
י"א בטבת תשס"ט
2. מי הם שאר האישים בתמונה?
אני מזהה את הרב טרבניק, הרב יוסף וויינברג, הרב משה לנדא, הרב מיילך קפלן, מי עוד?
י"א בטבת תשס"ט
3. ומי התלמידים שמביטים מהחלונות?
בקומה השלישית בחלון האמצעי - יוסקה קמינצקי
י"א בטבת תשס"ט
4. הרב שלום חסקינד ע"ה
בין הרב לנדא לבין הרב מיילך קפלן מאחור יושב הרב שלום חסקינד ע"ה.
י"א בטבת תשס"ט
5. אגרות קודש כרך כט
המכתבים למר איצקוביץ וכן המכתבים שהוא כתב לרבי מופיעים באג"ק כרך כט וראו גם בהקדמה
י"ב בטבת תשס"ט
6. "ולוואי ואנ"ש היו באים כך בהתפעלות בחזרם מביקורם"
מי החכם שכתב את זה?
י"ב בטבת תשס"ט
7. שמעתי מהרבנית פסיה וולף,אשת הרה"ח אפרים וולף ע"ה
סיפור מדהים ומרגש אודות ראש העיר המדובר ז"ל,

שבאחת ממלחמות ישראל, שעה שבארץ המצב היה מאוד קשה, ואת שיכון חב"ד בלוד, המשיכו ליישב בעולים הבאים ממדינות גרוזיה ורוסיה, כבוראתו הברורה והנחרצת של הרבי,
תמהה על זה מאוד מר צבי, ואמר לפרנסי הקהילה, ולרב א' וולף בראשם,שפעולתו בזאת היתה באופן של "ללא לאות"...
שהם "משוגעים ממש ומסכנים נפשות"...
כשלאחר זמן, היה נהיר לעין כל, כי נבואת הרבי, אשר לא יאונה כל רע ליושבים בציון,התגשמה במלואה, וידינו היתה על העליונה, הופיע ראש העיר בחנוכת הבית של אחד מהמוסדות,ואמר בין היתר...:
"אשרי הרבי שיש לו חסידים כאלה, ואשרי החסידים שיש להם רבי כזה"..

(עד עכשיו, כשאני מעלה את זכרון המעשה, כפי ששמעתי אותו מפיה של האישה המדהימה הזאת,בביתה החף מכל סממני העולם המתקדם, והצניעות הגמורה בה היא חיה, אי אפשר שלא להתפעל בלי גבול, מחכמת הנשים והצדקנות בה ליוותה את בעלה ובניה,בעבודת הקודש.)


ניקול גמליאל, נחלת הר חב"ד
קרית מלאכי
י"ב בטבת תשס"ט
8. בן כמה הוא היה
י"ב בטבת תשס"ט
9. סבא שלי-צבי איצקוביץ
סבא שלי היה בן 83 במותו. אני כל כך גאה ושמחה לשמוע סיפורים שכאלה על סבא שלי. אשמח לקבל עוד תמונות ועוד סיפורים עליו.
י"ד בטבת תשס"ט