ב"ה יום ראשון, י"ט מנחם-אב תשפ" | 09.08.20
קובץ חדש: הרבי והמונקאטשער

לקראת חתונת גאנץ-פרלשטיין, הופיע קובץ חדש הסוקר את כל ההתייחסויות המיוחדות והנדירות של הרבי לכ"ק האדמו"ר בעל ה'מנחת אלעזר' (כללי)
י' רענן

ביום ראשון הופיע קובץ חדש: "הרבי והמונקאטשער". הקובץ חולק כ"תשורה" בחתונת הת' שמואל זאנוויל גאנץ עב"ג למשפח' פרלשטיין.

הקובץ כולל את ההתייחסות המיוחדת של הרבי לכ"ק האדמו"ר בעל ה"מנחת אלעזר" זצוק"ל ממונקאטש. בדורנו זה, ראינו חביבות כפולה ומכופלת מכ"ק אדמו"ר זי"ע אל ה"מנחת אלעזר", פסקיו והנהגותיו.

ככל שנדפסים עוד ספרים מתורת רבינו, כך מתגלה חביבות זו ביתר שאת ויתר עז. הקובץ מופיע באתר teshura.com וניתן להורדה בלחיצה כאן.

ציבור הגולשים מתבקש לעדכן דרך מערכת התגובות באם ידוע להם מידע נוסף על קשר זה.

ג' בשבט תשס"ו