ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
הרב יוסף הרטמן
הרב יוסף הרטמן צילום: ברלה שיינר, שטורעם
הבי"ד: יותר אכפתיות. מבצע תפילין: הצלת חיים
דוד אבשלום

חינוך, חינוך ושוב חינוך. זהו המאפיין את דמותו הקורנת של איש החינוך הרב יוסף הרטמן, מי שזכה בשל פועלו בתואר "יקיר החינוך הדתי" לפני מספר שנים.

סדרות הספרים שהוציא בנושאי החינוך מפארים ספריותיהם של כל בית חב"די והפכו לנכס צאן ברזל בעולם החינוך בדור האחרון.

המחנך החב"די מנחלת הר חב"ד, הוא גם אישיות ציבורית פעילה. בשלימות הארץ, במבצעיו הקדושים של הרבי ובכל עניין חיובי. כך גם מכירים אותו תושבי השכונה, והוא זוכה בה להערכה רבה.

המדור 'מילה של חסיד' שמח לארחו לשורה של מושגים.

770
מקור האור והחיות של כל חסיד. קודש הקדשים. משם אורה, תורה, ברכה, עצה לכל העולם.

אוהל

חדר ה"יחידות" לכל חסיד ולכל יהודי ללא הבדל . התקשרות נר"נ של כל חסיד ותמים.

ג' בתמוז
לפני 14 שנה הסתלקות לעיני הבשר שלנו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. יום של חושך נורא העלם והסתר בעיני בשר. יחד עם זאת אנו חיים באמונה ובביטחון כי הרבי איתנו ולא ייטוש הרועה את צאן מרעיתו.

יום הולדת רוחני
היום בו זכיתי להיכנס ל"תומכי תמימים" בלוד. היה זה ביום ז' במנחם אב ה' תשי"ט (לפני 49 שנים!) גם היום הקדוש בו זכיתי להיכנס ל"יחידות" אצל הרבי נשיא דורנו בין כסה לעשור בשנת ה'תשכ"ג.

תומכי תמימים
הסדן הרוחני לייצור חסידים חב"ד: חיילי בית דוד. תמימים המוסרים את חייהם למילוי רצון רבנו שהוא רצון הבורא יתברך. המטרה לקרב את ביאת משיח צדקנו.

רגע שיא
רגע זה יהיה כאשר יתגלה מלך המשיח ויביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה לה אנו מצפים בכל יום ויום ובפרט בימי "בין המיצרים" ערב תשעה באב וט' במנחם אב עצמו שהוא יום הולדת המשיח כמובא בחז"ל.

יחידות
אחד הרגעים המאושרים הנעלים הנפלאים בחייו של כל חסיד. ב"ה זכיתי להיכנס ליחידויות רבות במשך השנים. דביקות של נפש בנפש. עצמותה ופנימיותה של הנפש שלי מתקשרת לנשיא הדור. אשר "שכינה מדברת מתוך גרונו". משה רבנו של דורנו.

חלוקת דולרים
שניה של אושר ועושר קבלת מלוא חופניים של ברכות בגשמיות וברוחניות. הרבי התבטא שמעמד זה הוא במקום ה"יחידות". מעיין אין סופי של ישועות, ניסים, ומופתים נסתרים גלויים לפרט ולכלל.

הוראות מהרבי
לפרסם שיחות ב"עיבוד" קצת ובלבד שיביאו ליר"ש וכו'. לעסוק בחינוך. לפרסם נושאים בחינוך.

חינוך
עיצוב בהווה של דור העתיד. האתגר הגדול של כל הורה מורה.

'כיצד נחנך את ילדינו?'
שני כרכים בהם זכינו לרכז עשרות הוראות עצות הנחיות מהרבי נשיא דורנו שנאמרו לאנשים פרטיים להנהלות מוסדות, אירגונים ועוד. הספרים עוסקים מהתקופה של טרום לידה ועד בת – מצוה ובר מצוה. הספרים מופצים ע"י ה"רשת" ודפוס "חיש". קבלנו תגובות נלהבות ביותר. ספר חובה בכל בית חב"די.

'לאורם-נתחנך'
הספר החדש שלנו –שני כרכים – שיצא להפצה בקרוב אי"ה. עוסק בדמותם ומורשתם הרוחנית של ח"ן מגדולי האומה וענקי הרוח שלה. החל מאברהם אבינו עד כ"ק האדמו"ר נשיא דורנו. ספר חובה לכל תלמיד. מומלץ גם למבוגרים. הספר יסייע להבין את הרציפות בדורות, השתלשלות ההלכה מתורה שבכתב עד לאחרונים.

הרה"ח נחמן שלום שכנא ז"ל הרטמן
אמו"ר הכ"מ. דמות מיוחדת במינה של מחנך דגול. סופר. איש חסד.עסקן בעל מרץ, מתנדב לכל דבר שבקדושה. מופת לצעירים במירצו. בחוש הומור, מסור לרבותינו נשיאנו. מסור לעיר הקודש חברון עיר הולדתו בשנת ה' תרע"א(1911 למניינם) דור שישי לכ"ק רבנו הזקן. דור רביעי לרבנית מנוחה רחל. הקב"ה חננו בזיכרון מצויין. זכה לסיים את הש"ס לפחות חמש פעמים. העמיד תלמידים הרבה. חבל על דאבדין... ת.נ.צ.ב.ה.

הרבנית מנוחה רחל זיע"א
נכדת כ"ק רבנו הזקן. בת כ"ק רבנו האמצעי. אם הישוב בחברון. אשה דגולה. צדקנית. פקחית. עסקה בחסד ובהפצת החסידות. בעלת מופת בחייה ואחרי הסתלקותה. ענף חי מהאילן הקדוש המסועף בליובאוויטש.
רבים מאד נושעו מברכותיה בגשמיות ורוחניות. הייתה מרכז החיים בחברון עד להסתלקותה. כ"ד בשבט ה'תרמ"ב.

גוש קטיף
גוש ישובים רובם הגדול שומרי תורה ומצוות. הוקם במשך שנים ע"י ממשלות ישראל כחומת מגן החוצצת בין רצועת עזה לבין מצרים. אנשי תורה וחסד. אנשי עמל. אזרחים נפלאים. נעקרו במשך שישה ימים ע"י שרון וממשלתו, בצורה אכזרית ואטומה. בנחישות ללא רגישות. עד היום רובם עקורים ללא בתי קבע וללא פרנסה. למרות שחלפו שלוש שנים לא קויימה אף הבטחה לבניית ישובי קבע תוך שנה.

פיקוח נפש
הנושא עליו זעק והתריע הרבי נשי"ד במשך עשרות שנים. תבע מהרבנים למחות,לפרסם את סימן שכ"ט בהלכות שבת. לפסוק שאסור עפ"י דין תורתנו הקדושה להחזיר אפילו שעל אחד כדי לא לסכן מיליוני יהודים.

בית דין רבני חב"ד
גוף עליון שמינה הרבי נשי"ד על כל המוסדות והאירגונים. הרבי העניק להם סמכויות נרחבות, שפע ברכות והוראות. כל אנ"ש בארץ הקודש צריכים להישמע לפסקיהם. הדור הצעיר מצפה מהם ליותר דאגה ואיכפתיות בנושאים החשובים לו. לדוגמא מאבק ב"נשירה". שכר לימוד בסימינרים. חינוך. צניעות ועוד.

בית חב"ד ויאטנם
ברוך ה' שזכינו רעייתי שתחי' ואני שבננו הרב מנחם מענדל שי' רעייתו ושני ילדיו הפעוטים יצאו לשליחות במקום רחוק ונידח בגשמיות וברוחניות. לפני שנה זכיתי להשתתף בחגיגת הכנסת ספר תורה ראשון חדש למקום. ב"ה המקום מתפתח יפה. עברו בו אלפים במשך השנתיים. (בי"ג באלול תימלאנה שנתיים) רבים הניחו תפילין, בנות הדליקו נש"ק. המונים התקרבו לתורה ולחסידות. המקום הפך למגדלור לכל האזור.

בסיס צה"ל - "תובלה"
זהו ה"בייבי" שלי. ב"ה זכינו לאמץ את המקום בהיותו בסמיכות לקרית מלאכי. החל מחודש תשרי תשל"א ועד היום. לפני מספר שנים הועתק הבסיס למשמר הנגב. אנו ממשיכים באימוץ ב"ה.

"יקיר החינוך הדתי"
תואר המוענק אחת לשנה בין מנהלים מפקחים ומחנכים שהצטיינו ביוזמות חינוכיות בהתנדבות למען הקהילה בכתיבת ספרים על חינוך. בשנת ה'תשנ"א זכה בתואר הזה אבי מורי הכ"מ ז"ל. השנה בנר אחרון של חנוכה זכיתי אנוכי בתואר מכובד זה. לשמחתי הרבה זכה אבי הכ"מ ז"ל להשתתף באירוע המרגש. היה זה האירוע האחרון בו ראינו אותו....

המשפיע הראשון שלי
הרה"ח רבי מאיר בליזינסקי ז"ל ברמת יצחק רמת גן לפני 53 שנים. אחי הבכור הרב צבי הרטמן שליט"א משך אותי ללמוד חסידות. הייתי כבן 13 שנים. הוא עיצב את דמותי וקירבני למעיינות חב"ד.

המשפיע
המשפיע העיקרי שלי היה הגה"ח הרה"ת ר' שלמה חיים קסלמן זצ"ל. במשך חמש שנות לימודי בישיבת תו"ת בלוד ובכפר חב"ד. אח"כ עוד שנתיים ב"כולל לאברכים" הוא היה משפיע אמיתי דמות מאירה וקורנת. חסיד אמיתי בכל נפשו שהעמיד אותנו בקרן אורה. חבל מאד שאין היום משפיעים ברמה כזו....

הרב אברהם פאריז ע"ה
הסבא של רעייתי שתחי'בת הרה"ח אפרים צבי הכהן לרר שליט"א. גם ממנו קיבלתי הרבה. היה מסור ונתון לרבותינו הקדושים ולרבי בכל נימי נפשו. היה בטל בתכלית הביטול לרבי, בו ראה את מלך המשיח של דורנו.

מבצע תפילין
המבצע החשוב והקדוש לו הקדיש הרבי שיחות ומכתבים רבים. החל מערב מלחמת "ששת הימים"( תשכ"ז) בזכות המבצע מאות אלפים יצאו מגדר של קרקפתא דלא מנח תפילין. הצלת חיים והארכתם למאות אלפים. הטלת מורא על האוייב ועוד. זכינו ועדיין זוכים אנו ב"ה לעסוק בכל יום במבצע קדוש ונפלא זה. זה הזמן לקרוא לכל אנ"ש והתמימים היקרים שי' להתחזק ולהוסיף במבצע תפילין. לכל הפחות שעה בשבוע וכל המוסיף יוסיפו לו מהשמיים....

בית המקדש השלישי
תכלית כוונת הבריאה לעשות דירה לו יתברך וכו'. בימים אלו כולנו זועקים צועקים מתפללים ומייחלים לביאת מלך המשיח ובנין בית הקדש השלישי בהר הבית בירושלים עיר קודשנו, בארצנו הקדושה והשלימה אמן ואמן.

ג' במנחם-אב תשס"ח
 
 
הגב לכתבה

תגובות
15
1. הרב הרטמן
דודינו היקר, איש חשוב שאינו מבזבז רגע.

עלה והצלח
ג' במנחם-אב תשס"ח
2. הרב בליז'ינסקי - רבים השיב לחסידות
לא ידענו , שגם את הרב הרטמן הוא קירב. רבים וטובים הוא קירב. אך לא מכבר יצא הספר של הרב יחזקאל סופר ובפתח הספר, כותב כי הציר המרכזי של דבריו עומד על מה שקרא ושמע מהרב בליז'ינסקי
ג' במנחם-אב תשס"ח
3. איש יקר
ג' במנחם-אב תשס"ח
4. משכמו ומעלה
מעריכים ומוכירים
ג' במנחם-אב תשס"ח
5. כיצד נחנך את ילדינו
ספר שלאורו חינכנו את ילדי המקורבים לחינוך חסידי בכל מכל כל וזה הזמן לומר תודה רבה
ג' במנחם-אב תשס"ח
6. הרבי הביא את החיילים שלו
מכל מיני מקומות,הרבה מגזע רבותינו נשיאנו שהתפזרו והרבי ליקטם בחזרה להיות חיילים בשורה הראשונה!
ג' במנחם-אב תשס"ח
7. חזק וברוך
הרב הרטמן הוא יהודי חסידי של דור השביעי!!
מכבד את החסידים של פעם ומכח זה עושה ועוסק במבצעים כמו חייל.!!!
אני אישית לקחתי ממנו דוגמא של "להיות חסיד במאור פנים" ובלי להתקפל!!!!!

ר יוסף אשרינו בנחלה שיש לנו אותך
ג' במנחם-אב תשס"ח
8. אכן מילה של חסיד
ג' במנחם-אב תשס"ח
9. חי"ל של הרבי
הרב הרטמן חזק ואמץ
ג' במנחם-אב תשס"ח
10. הכי נכון
האוהל - חדר היחידות.

כמה נכון, כמה כואב
ג' במנחם-אב תשס"ח
11. יקיר החינוך הדתי בשנת תשס"ח
בהקדמה נפלה טעות ונכתב כי קיבל את התואר "יקיר החינוך הדתי" לפני מספר שנים.הנכון הוא שאת התואר קיבל השנה בחנוכה, עבור פעליו המרובים בחינוך במשך עשרות שנים. פעילות בהתנדבות בתחומים שונים .קיבל את התואר יקיר קרית מלאכי עבור הרצאותיו ושיעוריו למיגזרים שונים ועבור ספריו החשובים בנושא חינוך ילדים.יתן לו הקב"ה אריכות ימים ובריאות להמשיך בשמחה וברוח צעירה.
ג' במנחם-אב תשס"ח
12. ידיד אמת
ר' יוסף שי' היה ידידו של אבי הכ"מ. בימי המחלה הקשים והארוכים ר"ל, התגלה ר' יוסף כידיד אמת המעודד והתומך גם בזמנים שהדבר היה לגמרי לא פשוט. ישלם לו ה' בפועלו הטוב. ב.ק.
ג' במנחם-אב תשס"ח
13. כל הכבוד
חזק ואמץ הרב הרטמן
אוהבים את השיעורים שלך בנחלה בכלל ובכולל בפרט
בהצלחה
ג' במנחם-אב תשס"ח
14. הרב הרטמן איש מקסים
הרב הרטמן הוא אדם מיוחד מאוד, תמיד שיש לי שאלות ביהדות הוא שמח לסייע במאור פנים. כל מה שנאמרה לעיל משמו "קודש קודשים"!
הוא רב שבאמת מתכוון לכל מילה שהוא אומר, גם נאה דורש וגם מקיים.
מאחל לרב הרטמן היקר נחת מכל ילדיו, בריאות, מחה והמשך עבודה פוריה.

זאב לאופר
תלמידך לשעבר

נ.ב תודה גם לרבנית מתיה על כל המרחב והסיוע עד היום יש לי את טעם המאכלים מקרית מלאכי
ג' במנחם-אב תשס"ח
15. הפעם באמת הבאתם מודל ראוי!
בתור תלמידה בבי"ס חב"ד בנות בק. מלאכי, אי אפשר לשכוח את דמותו הנפלאה והמסבירת פנים, תמיייד מקדים שלום לכל אדם, נוסע למבצעים ולא רק מדבר על מוסר שיעורים לנשים בעקביות ופשוט אכפת לו! אולי הקריאה שלו לבי"ד רבני חב"ד תעשה משהו כי הוא באמת כואב את המצב. חסיד שמסתדר עם כולם ועם כל הדיעות. אשרינו תלמידות בי"ס חב"ד שזכינו ללמוד ממנו ולראות במסירותו
ד' במנחם-אב תשס"ח