ב"ה יום חמישי, כ"ג מנחם-אב תשפ" | 13.08.20
שער התשורה
שער התשורה צילום: 'שטורעם'
תשורה מצואצאת

תדפיס מתוך ספר העומד לצאת לאור על הרה"ח חיים אליעזר קרסיק, הודפס וחולק כתשורה בחתונת משפחות פיקרסקי - זלמנוב. סקירה קצרה
מערכת 'שטורעם'

בכפר חב"ד התקיימה בתחילת השבוע חתונת צאצאי ראשי אגודת חסידי חב"ד. החתן, הרה"ת חיים אליעזר פיקרסקי הינו נין הרב חיים אליעזר קרסיק יו"ר אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש במשך עשרות שנים.

הכלה לבית זלמנוב הינה נינת הרב ישראל דזייקאבסאן יו"ר אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית במשך עשרות שנים, ונינת הרב שמואל זלמנוב מזכיר אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש.

במהלך החתונה חולקה למשתתפים תשורה מיוחדת, תדפיס מתוך ספר העומד לצאת לאור בקרוב על הרה"ח הרב חיים אליעזר קרסיק ע"ה. בתשורה, ליקט עורך הספר ר' שניאור זלמן ברגר קטעים מרתקים מתוך הספר.

מהסיפורים והעובדות המובאים בתשורה ניתן ללמוד על הקשר המיוחד בין הרב שמואל זלמנוב והרב אליעזר קרסיק החל מהתקופה בה התגוררו בברית המועצות וערכו יחד בריתות במסירות נפש, עד לתקופה בהם הרב זלמנו כיהן כמזכיר אגו"ח והרב קרסיק כיהן כיו"ר.

הספר יצא בקרוב בשני כרכים. הראשון יוקדש לתולדותיו ופועלו של הרב קרסיק והכרך השני יוקדש למכתבים וכתבים: זכרונותיו מהישיבה בליובאוויטש, מאמרי הגות חב"דיים, פלפולי תורה, מסמכים ופרוטוקלים וכן אגרות קודש מהרבי הריי"צ והרבי.

כ"ב באדר א' תשס"ח