ב"ה יום רביעי, כ"א חשוון תשפ"ב | 27.10.21
הרב ישעיהו הרצל
הרב ישעיהו הרצל צילום: י' בלינקו
רבנות: מסירות נפש בפועל

הלחלוחית החסידית המפעמת נותנת את אותותיה בשורת המושגים, במסגרת 'מילה של חסיד', בה מתארח רבה של נצרת עלית הרב ישעיהו הרצל
דוד אבשלום

שמו נקשר בעשרות השנים האחרונות יותר מכל בתחום עולם הרבנות, בו משמש ועושה חיל זה עשורים. בתפקידו כרבה של כפר תבור, ולאחר מכן עם התמנותו לרבה של נצרת עלית, הוא פועל לאחד את תושבי העיר בנועם הליכותיו.

לא פעם, בתפקידו כרב עיר בה חולקים את אותה פיסת אדמה יהודים וערבים, הוא נאלץ לעמוד מול שאלות הלכתיות לא פשוטות ולא שיגרתיות, אך הוא נושא את תפקידו בגאון יעקב ומורה ליהודים: לא לעזוב בשום אופן. לשמר את האחיזה היהודית במקום.

אך גם הלחלוחית החסידית שעודנה מפעמת נותנת את אותותיה בשורת המושגים, במסגרת המדור 'מילה של חסיד', בה מתארח הערב רבה של נצרת עלית הרה"ח הרב ישעיהו הרצל.

770
אור וחיות, קדושה ושמחה אלו המאפיינים את 770 בתפלות, לימודים, התוועדויות ובאווירה מסביב. לנגד עיננו עומד הרבי ודבריו המיוחדים על 770 ש"קדושה אינה זזה לעולם" מצלצלים באזנינו.

דמות
המשפיעים, דודי הרה"ח ר' משה וובר ע"ה והרה"ח ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה.

רגע מרגש
כאשר הרבי התעניין בנו בעת עוברנו לידו - ערב פסח תשכ"ח – על הנסיעה, על המשפחה וכו'.

שליחות
בכל עת כשנמצאים עם כל סוגי אנשים כולל עם רבנים.

הרב אלימלך הרצל
איש ציבור למופת שהקב"ה יתן לו כח והרבה כסף ליישם כל משאלות לבו לטובה.

אחדות
הכרחי ואפשרי, בדומה לאחדות במשפחה שלמרות הדעות השונות מאוחדים בד"כ , לעשות הכל למימוש הפתגם "חסידים זיינען איין משפחה".

יחידות
כמובן היחידות הראשונה, ומזה שהרבי קשר אותי לעניינים כלליים, ובעת מסירת קונטרס אהבת ישראל אלי – בתור משפיע.

קבוצה
תשכ"ה, כבר כתבו יומנים שלמים בזה, ואינו דומה שמיעה וקריאה ביומנים לראיה.

נצרת עלית
הרבי שלח אותי לשם בתשל"א ולאחר הפסקה בכפר תבור התמנתי כרב עיר בתשנ"ו.

קהילת חב"ד בנצרת עלית
יר"ש וחסידים.

ג' תמוז
כאב עצום. מאידך מחזק לגאולה.

אוהל
מקום לכל התפלות, הבקשות והברכות.

קירוב לבבות
עם בני המשפחה. עם החסידים. עם כלל ישראל.

התוועדות
עידוד וחיזוק מבלי לפגוע בזולת, ובעת הצורך - כפתגם הרבי הריי"צ כרופא לפני זריקה מחטט בנעימות עם חומר חיטוי וצמר גפן.

כפר תבור
פרק חשוב בשליחות חיינו.

אכזבה
מן הפירוד שע"י מעשה שטן.

אינטרנט
כשיש שמירה, ניתן דרכו לקדש שם שמים ולפעול גדולות ונצורות.

צו השעה
להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

רבנות
יותר עבדות משררה. כרוכה במסירות נפש בפועל.

כשרות
ההקפדה בזה הוא יסוד עיקרי בכל מהלך חיינו.

מחלוקת
נורא ואיום, מן הדרכים להיפטר מזה הוא לא לקבל לה"ר אלא הידברות בכל עת.

משיח
להזכיר ענייני משיח ושהנה זה בא בכל הזדמנות.

חלוקת דולרים
התרגשות בכל החלוקות, אישית – בעת התוועדות כשאמרתי לרבי שהנני טנקיסט בנוסף להיותי רב, אז הרבי חייך חזק ואמר "זייער אגלייכע זאך" [דבר ישר מאד].

הוראות מהרבי
להתוועדות עם אברכים שיעברו לגור במקומות כמו נצרת עילית [בתחילת דרכי], כשיש שם כולל ואפשרות להפצה יחד, ולהדפסת קובצי חידו"ת.

החמצה
חוסר הדיבורים על שלימות הארץ ופיקוח נפש וכו' בכינוסי הרבנים.

ניגוני חב"ד
יושמע בבית חב"די בכל הזדמנות. מעורר משמח מכניס רוח חסידי.

אישיות מיוחדת
אאמו"ר שליט"א גאון בנגלה ובחסידות והמפיץ הגדול של חסידות כמעט בכל קהילות חסידיות בעיה"ק ירושלים ת"ו.

י"ח באדר א' תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
4
1. סוף סוף
חסיד, מדבר על משיח

אשריך, הרב הרצל
י"ח באדר א' תשס"ח
2. באמת?
זה ממש החסיד הראשון שאתה שומע שמדבר על משיח?

הגיע הזמן שתתגלגל קצת בין חסידים.
י"ט באדר א' תשס"ח
3. בסעיף - התוועדות:
בטח רצונו לומר: מחטא, ולא מחטט, וד"ל.

יישר כח הרב הרצל.

דבריך - כמים קרים על נפש עייפה.

מעורר ומרענן.

עלו והצליחו. כל טוב סלה.
י"ט באדר א' תשס"ח
4. מרגש
אני מכיר את אביו שיחי, הרה"ח ר' פנחס לייביש הרצל שליט"א, אחיינו של הרה"ח ר' משה וובר זצ"ל.
כ' באדר א' תשס"ח