ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
שער הקובץ החדש
שער הקובץ החדש צילום: שטורעם
אלעד מחדשת ומעירה • סקירה

קובץ גדוש, עמוס ומרתק הופיע השבוע מבית מדרשה של ישיבת תות"ל אלעד, לרגל כ"ב שבט יום היארצייט העשרים של הרבנית חיה מושקא. סקירה
יוסי כהן
לרגל כ"ב שבט, יום היארצייט העשרים של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע זי"ע, הוציאה לאור ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אלעד קובץ הערות התמימים ואנ"ש.

הקובץ מלא וגדוש בחידושים והערות בנגלה בחסידות ובתורתו של רבינו נשי"ד שנכתבו על-ידי תלמידי התמימים וצוות הישיבה.

בפתיחת הקובץ מופיע בתור "דבר מלכות" סיום על מסכת בבא בתרא - המסכת שנלמדת שנה זו בישיבות חב"ד ברחבי תבל - שנאמר על-ידי הרבי בהתוועדות ט"ו בשבט ה'תשמ"ה.

על הקובץ עמלו חברי המערכת התמימים: יהוידע י. ג'ורי, אלחנן ד. גרליק ומנחם מנדל פישר.

בכתיבת הקובץ השתתפו ראש הישיבה, הרב אברהם אשר בלינוב שכתב על גדרי החזקה בנכסי הפקר, הרב דא"ח מקוביצקי ר"מ בישיבה שכתב על הנאמנות שיש לעדים שוכרים, הרב חיים י. זקלס ר"מ בישיבה שכתב על אישו משום חיציו או משום ממונו; ובחסידות הרב יעקב ז. קטן משפיע ראשי בישיבה - הערות ב"דרך מצותיך" במצות 'מינוי מלך', הרב אפרים פ. דמיחובסקי ר"מ בישיבה ביאור על תמיהת רבינו נשי"ד ב"תורה אור" ועוד.

בשבת האחרונה הופץ הקובץ בכל הישיבות כוללים ובבתי כנסת, והוא התקבל באהדה רבה. חברי המערכת הודיעו כי בכוונתם להוציא לאור קובץ נוסף גדול ומהודר לרגל "יום הבהיר י"א ניסן".

תמימים או אנ"ש המעונינים לכתוב הערות והארות, מוזמנים בזה לשלוח את חידושיהם למערכת הערות התמימים של הישיבה (ת.ד. 17 אלעד).

ל' בשבט תשס"ח
 
 
הגב לכתבה

תגובות
8
1. חבל...
פעם הבאה כשמוציאים קובץ בודקים מה ההוראות מהרבי בנוגע להו"ל קובצים!
הרעיון יפה!
ל' בשבט תשס"ח
2. .
סוף סוף לאחר 4 שנות קיום קובץ רקאשון...

גם משהו!
ל' בשבט תשס"ח
3. הוראות מהרבי

ראוי לציין כי הרבי הורה שלא לחלק את הקובצים לשערים (שער נגלה, שער חסידות וכו')?
ל' בשבט תשס"ח
4. איפכא מסתברא...
לפני שמוציאים קובץ שישפרו את רמת הישיבה, ואגב, למה הקובץ נראה כקובץ 'אנטי' ואילו הישיבה היא אחת הישיבות הקיצוניות בארה"ק?
אל תעבדו אל אף אחד!!
ל' בשבט תשס"ח
5. למגיב 4 הנכבד
למגיב 4 הנכבד
אני הורה לתלמיד בישיבה וברוך ה' אני מרוצה מאוד מהישיבה ומהשילוב המיוחד של אנטיים ומשיחיסטים בתוך ישיבה אחת.
יש שם המון אהבה המון סובלנות אין אף א' שמוביל לצד זה או אחר כולם חיים שם בשלום!!!

דווקא מבחינה משיחית אני חושב שזו ישיבה שהיא ממש מודל לחיקוי להרבה ישיבות שלצערנו מובילים את הבחורים לקו מסויים ונוטלים מהם את בחירתם החופשית והחינוך לאהבה וחיבה לכל החסידים וד"ל

וממך אבקש אל תקבע סתם דברים מבלי שאתה יודע בברור מה אתה סח.
א' באדר א' תשס"ח
6. לתגובה 4
בן אחותי לומד ומתעלה בישיבה באלעד ב"ה, הוא אמנם מוגדר כ"משיחיסט" ומאוד נהנה בישיבה, ובעזה"י בעוד שנתיים וחצי אשלח גם את בני אי"ה, זה שבנך/או אביו מעדיף מקום אחר זכותו, אני לא חושב שסביב זה צריך להיות כל השיקול של הורה אם להכניס לישיבה פלונית או לא בגלל "משיחיסט" וכו', אגב אל תהי'ה בטוח שבנך יתקבל לאן שהוא רוצה היום ישנו תחרות גדולה בן הישיבות כאשר אלעד בהחלט מן המובילות, וכולם משפרים ברוחניות ובגשמיות ב"ה.
א' באדר א' תשס"ח
7. ל-4 ו-5
ל-4: אם לא היית בישיבה לאחר התפילות אל תשמיץ סתם.
אני הייתי שם כמה פעמים וראיתי את הבחורים שרים ורוקדים יחי אחרי כל תפילה.
ובקשר לרמה תבדוק בישיבות אחרות ואח"כ תאמר איפה יש רמה ועד כמה ניתן להעולות ולדרוש מהבחורים.

ל-5. אתה צודק איך האהבה ושלום שוררת בין הבחורים ויש שם צוות מגוון מכל הסוגים והשלום ביניהם משרה על הבחורים ומפרה את הבחורים.

בהצלחה רבה לצוות ולתלמידים.
א' באדר א' תשס"ח
8. תלמיד באלעד
בקשר להערה 3 יש לציין שזו הפעם ראשונה שבה הוציאו קובץ בישיבה ככה שאי אפשר לבוא בתלונות
בקשר להערה 4 אלעד זו לא ישיבה משיחיסטית זו ישיבה רגילה שיש בה משיחיסטים וגם אנטים כמו הישיבה בלוד למשל
ישיבה אנטית קשוחה לא בהכרח טובה יותר כי זה לא חב"ד במשקפי הרבי מלובביץ'
ב' באדר א' תשס"ח