ב"ה יום חמישי, י"ג אדר תשפ"א | 25.02.21
ספר חדש: המשיח בהלכה

מערכת קובץ הערות התמימים בישיבת 'אהלי תורה' ניו יורק, מבשרת על הוצאתו לאור של הספר החדש "ימות המשיח בהלכה" מאת הרב א"ב גרליצקי
א. מנחם

מערכת קובץ הערות התמימים בישיבת 'אהלי תורה' ניו יורק, מבשרת על הוצאתו לאור של הספר החדש "ימות המשיח בהלכה" אנצקלופדיה תורנית מעמיקה ומקיפה לעיונים ובירורים בסוגיות הגאולה הקרובה וימות המשיח לאור ההלכה. בהדפסה מהודרת, ובליווי מפתחות מפורטים, בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי הרבנים. מאת הרה"ג הר"ר אברהם יצחק ברוך גערליצקי ר"מ בישיבה.

הספר הינו בימה מפוארת לחקר ועיון בשיטת הרבי בביאוריו הנפלאים, לצד דיונים מרתקים בשיטות הראשונים והאחרונים, בשקו"ט ההלכתי בכל עניני ביאת המשיח, ימות המשיח, בית המקדש השלישי, תחיית המתים, ועוד. זהו ללא ספק כלי-עזר נפלא לקיים בהידור את הוראת הרבי ללמוד עניני גאולה ומשיח. מתאים ביותר לעריכת שיעורים לקהל בענינים אלו.

להשיג בארה"ק: חנות קה"ת בכפר חב"ד. טל: 08.960.6725 ,03.960.6018. בארה"ב: הפצה ראשית "מאזניים" (בקרוב) טל: 718 438 7680.

ב' באלול תשס"ה