ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
חשיפה: תמונה נדירה של הרבי

העיתון כפר חב"ד במוסף אספקלריא חושף לקראת י"ד כסלו, תמונה של הרבי, כנראה מתקופת נישואיו, בי"ד כסלו תרפ"ט לבוש סירטוק וגארטל
מערכת שטורעם

העיתון כפר חב"ד במוסף 'אספקלריא' חושף לקראת י"ד כסלו, שבו נכנסים אנו לשנת השמונים לנישואי הרבי – י"ד כסלו תרפ"ט, תמונה של הרבי, עומד מהורהר, לבוש בסירטוק וחגור באבנט. והיא כנראה מתקופת נישואיו, בי"ד כסלו תרפ"ט.

מערכת 'שטורעם' מפרסמת את התמונה הנדירה שנמסרה, כאמור, לעיתון ע"י הספרן הרב שלום בער לוין.

בכתבה שצורפה לתמונה נטען כי מסתבר שהתמונה היא מהשנים הסמוכות לאחרי החתונה; אולי – אחרי לבישת הסירטוק והאבנט לפני כניסת השבת.

הנה קטע מקורות לבישת הסירטוק והאבנט בפעם הראשונה, לפני החופה:

כמה ימים לפני החתונה כתב לו כ"ק אביו רבי לוי יצחק ז"ל (לקוטי לוי יצחק, אגרות ע' רז): "תחת החופה תלבוש ... סורטוק של משי (שמסתמא תפרת לך, כאשר בקשתיך) ... ואחר הנשואין תתפלל כל התפלות (וכן ברכות השחר) באבנט".

החסיד המפורסם ר' אליהו חיים אלטהויז שהה אז עם כ"ק החתן, בתור שומר – כל היום שלפני החתונה, ותיאר את מאורעות היום במכתבו לאנ"ש ברוסיה, ובין השאר כותב: "הוא הכין את עצמו במלבושי כבוד והדר, ומה מאד שמחתי בראותי עליו קאפאטע של משי, ואבנט חגור עליו ... בדרך הילוכם עם החתן, נכנס רבינו הק' שליט"א ביחידות עם החתן להחדר הקטן אשר סמוך הוא למקום מושבה של הכלה, להלבישו בכבודו בעצמו את הקיטל הקדוש הנעשה מחלוקו של רבנו הגדול נבג"מ זי"ע זצלה"ה, ולחגור אותו באבנט של משי אשר הכין עבורו, והעיקר לברכו ברכת אבות לבנים שקודם החופה".

הרא"ח אלטהויז לא היה אתם עמם בתוך החדר, בעת לבישת הקיטל והאבנט של משי, ולא ידע לספר על תוכן ברכת אבות לבנים שבירכו כ"ק אדמו"ר הריי"צ זי"ע.

אמנם אחרי החתונה סיפר על כך כ"ק החתן, במכתב אל אביו הרה"ק רבי לוי יצחק; אלא שמרוב ענוותנותו לא פירט די צרכו, רק זאת: שיכול הוא לאמר את בתי נתתי לאיש וכו' וכו'.

אביו הרה"ק רבי לוי יצחק חפץ מאד לדעת את פרטי הדברים, וכתב לו (מכתבי החתונה ע' טו): "קצרת במקום שאמרו להאריך, חפצי לידע מה היו הדברים בפרט כשאמר שיכול הוא לאמר את בתי נתתי לאיש, וסיימת וכו' וכו', הכל לטוב, הפירוש של וכו' וכו' איני יודע, ותודיעני הדברים כמות שהן, ואין בזה כלל משום גאוה לפניך, הלא לא אתה אמרתם, חפצי לידע מזה בפרטיות".

מענה הרבי לשאלה לא הגיע לידינו. אמנם מסופר בספר 'ימי מלך' (ח"א ע' 292): בעיצומו של המעמד הכריז כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ברבים: "את בתי נתתי לאיש", (ושם ע' 273 הערה 33:) "את בתי נתתי לאיש, הוא בקי בבבלי ובירושלמי, יודע ראשונים ואחרונים ועוד ועוד, בשעה ארבע לפנות בוקר אינו יושן לעולם, או שעדיין לא הלך לישון או שכבר עמד משינתו".

י"א בכסלו תשס"ח
 
 
הגב לכתבה

תגובות
20
1. מדהים
מלך ביופיו תחזנה עינינו
י"א בכסלו תשס"ח
2. שיא ההדר
תמונה מרהיבה. מאין לכפר חבד התמונה הזאת?
י"א בכסלו תשס"ח
3. פרטים
אפשר עוד פרטים על התמונה?
י"א בכסלו תשס"ח
4. אני מתרגש
עשיתם לי את היום
י"א בכסלו תשס"ח
5. ר' בערל לוין
החליט לפרסם סידרת תמונות?

סוף סוף
י"א בכסלו תשס"ח
6. למה לא מפרסמים את כל התמונות
הרי הספריה שייכת לכל החסידים א"כ למה אין לנו זכות לראות את כל התמונות ולמה מראים לנו תמונה תמונה לעיתים נדירות.

הרב לוין הוא הממונה על הספריה אבל הוא בעל הבית כמו כל החסידים, ולמה אין לנו זכות לראות את כל מה שיש שם,

למה אנו נתונים לחסדם של אנשים שכשהם מחליטים הם מראים לנו משהו
י"א בכסלו תשס"ח
7. אני רואה שיש מגיב קבוע
שרושם את אותם תגובות
י"א בכסלו תשס"ח
8. חב"ד פעילה וחיה
!!!!!!!!!!!
י"א בכסלו תשס"ח
9. כל הכבוד לחב"ד
כל הכבוד לחב"ד
י"א בכסלו תשס"ח
10. אולי תכתבו גם תשובות
מערכת נכבדה

לא רק שאלות

תודה
י"א בכסלו תשס"ח
11. תודה למערכת שטורעם
רק הערה קטנה: מדוע את התגובה הראשונה הייתם צריכים להכניס?
י"א בכסלו תשס"ח
12. JEM
JEM
י"א בכסלו תשס"ח
13. צמאים לעוד......
אנו צמאים ומצפים לעוד תמונות.

ידוע לי ש"כפר חב"ד" היו צריכים לפרסם לכבוד יום ההילולא הקדוש ג' תמוז את תמונתו הנדירה של כ"ק אדמו"ר זי"ע בגיל 10, ומשום מה הם בסוף לא פירסמו.
חבל.
י"א בכסלו תשס"ח
14. זה לא אוצר פרטי
התמונות, המכתבים, ספרים וכל דבר נדיר שלא מפורסם עדיין שבחזקתו של הרב לוין- זה לא שייך לא! זה לא אוצר פרטי שלו, אלא של כלל חסידי חב"ד.

אני חושב שמן הראוי לפרסם את הדברים, ולא ש'יעשה לנו טובה' ויפרסם אחד ליום או אחד לשבוע. זה לא משחק פה.

אנו זכאים לראות את מלכינו, אנו זכאים לדעת מהנסתרות, זה לא לעיניו בלבד!
י"א בכסלו תשס"ח
15. למערכת
כל הכבוד על הזריזות בפרסום התמונה ועל הכתבה המלאה שנותנת תמונה רחבה סביב האירוע.
יישר כח.
י"א בכסלו תשס"ח
16. לכאורה
התמונה איננה מלפני הנישואין שכן הרבי לובש סירטוק, ושייך רק אחרי החתונה.
י"א בכסלו תשס"ח
17. ברצוני לשבח
את המוסף אספקלריא שהוא הדבר הכי טוב ומשובח בעיתון כפר חב"ד.
יש לציין כאן הרב משה מרינובסקי, עורך המוסף, בכך שלא חוסך מאומה ומשעבד כל מרצו לטובת הצלחת המוסף הנ"ל.
י"א בכסלו תשס"ח
18. כמדומני
שתמונה ברורה כזו מתקופה זו היא ממש נדירה, ולדעתי אין כלל תמונה מתקופה זו.
ישנה התמונה הידועה של הרבי והרבי הקודם מחזיקים ידים ואומרים שהוא מעת הווארט.
אך כנראה שזו התמונה הכי קרובה למועד החתונה של הרבי, ובפרט שהיא תמונה איכותית וטובה ביותר.
ממש גישמעק!
י"א בכסלו תשס"ח
19. למגיב 18
תמונה איכותית וטובה? לפי מה שאני רואה כאן בשטורעם, הרי א"א בכלל לראות את תוי פניו הק' של הרבי. תמונה לא ברורה, כנראה שבגלל השמש א"א להכיר פרטים בתמונה.

זה אכן יפה וגעשמאק לראות תמונה נדירה כזאת על אף האיכות הגרועה, אבל לקרוא לזה איכותית וטובה?!
י"ב בכסלו תשס"ח
20. it could be the day of the Chasuna!!!
it just means RIGHT before the chupa... at that point the Rebbe would be all ready with the Shmoine begodim...

And it makes a lot of sense that there would be a photographer on this ocasion when many reporters came to the event...

There's a few pictures (light color) from the Rebbetzin in her wedding gown on her wedding day (I know some say it's some days before the wedding - but from what i was told by famlily members IT IS THE DAY OF THE WEDDING)
So its not hard to imagine that the same person also made a photo of the rebbe (maybe without the Rebbe's knoledge and permission; and that would explain why its from far and not a very clear picture.

Moishe binder


י"ג בכסלו תשס"ח