ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
לא יקלקלו את השמחה. צילום מכתב בית הדין שיועד לחסידי חב"ד
לא יקלקלו את השמחה. צילום מכתב בית הדין שיועד לחסידי חב"ד צילום: שטורעם
הבי"ד: כן לשמחת בית השואבה

בית דין רבני חב"ד מוצאי גילוי דעת חד-משמעי לאור נסיונות הביטול של אירועי שמחת בית השואבה. בכתבה: המכתב המלאה והנחרץ (בארץ)
מערכת שטורעם

נחרצות: בית דין רבני חב"ד, מוציא הערב גילוי דעת חד-משמעי בקשר לפולמוס שהתעורר לו סביב שמחת בית השואבה שנהוגה ע"י חב"ד, ותומך בקריאה ברורה לסייע בכל הניתן לאירועי השמחה.

המכתב הזה בא בקשר ללחצים האדירים שהפעילו אנשי "משמרת הקודש והחינוך", גוף המעודד את ערכי הצניעות בציבור החרדי על רבני חב"ד כדי שאלו יורו לבטל את האירועים המתוכננים עקב בעיות בצניעות שגילו, לדבריהם.

כפי שפורסם לראשונה ב'שטורעם', עסקני חב"ד בירושלים זועמים על ניסיונות לבטל את שמחת בית השואבה ההמונית שמתקיימת כמסורת מידי שנה בבירה. התואנה של כשלים בצניעות, שייכת לדעתם ל"עוד אחת מהמלחמות הרבות שמנהלים נגד חב"ד".

'צעירי אגודת חב"ד' בעיר הפיצו כרוזים מרהיבים המזמינים את הציבור להשתתף, ועם זאת נטו לחזק את הצניעות. תחת הכותרת "ומתקנים שם תיקון גדול", ביקשו המארגנים מהציבור לוודא את השמירה על סייגי הצניעות בעת הריקודים.

במכתבו המיועד לחסידי חב"ד בארץ, בית הדין מצטט את דבריו של הרבי על חשיבמות קיום שמחת בית השואבה: "ושמחה זו צריכה להיות באופן ד'בצאתך', גם ברשות הרבים".

הרבנים קובעים נחרצות, כי "אירועי 'שמחת בית השואבה' נערכים בקדושה ובטהרה, בנגינה ושירה של חסידים אמיתיים ויראי ה' ומתוך שמירה קפדנית על כל גדרי הצניעות, ורואים במוחש שהם מחדירים שמחה של מצווה והתעלות הנפש על אלפים ורבבות מבני ישראל, המשתתפים בריקודים ואף באלו העומדים ומביטים בשמחה הקדושה והזכה".

בכך נאמרת אמירה שאינה משתמעת לשני פנים מטעם תנועת חב"ד, כי הניסיונות להתנכל לשמחת בית השואבה לא יזכו לתמיכה או הבנה, והאירועים יתקיימו כסדרם מתוך הבאת השמחה הטהורה להמוני בית ישראל.

י"ב בתשרי תשס"ח