ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
למרות הלחצים - הקמפיין החל
למרות הלחצים - הקמפיין החל
"זו מלחמה בחב"ד. צריכים לחזק"

לחצים כבירים הופעלו על עסקני חב"ד בירושלים שלא לקיים את "שמחת בית השואבה" כמידי שנה וכמתוכנן • רבני חב"ד הוציאו גילוי דעת חד משמעי
מערכת שטורעם

פרסום ראשון: חרף הלחצים הכבירים שהופעלו על עסקני חב"ד בירושלים, ל'שטורעם' נודע כי האירוע 'שמחת בית השואבה' המתקיים כמידי שנה על ידי צעירי אגודת חב"ד בירושלים יתקיים כמתוכנן.

במודעות המתפרסמות כאן לראשונה נקראים אנ"ש וכל בית ישראל להשתתף באירוע שיתקיים במוצאי יו"ט ראשון של חג הסוכות ברחבת שיכון חב"ד, בליווי כלי זמר ובאבוקות של אור.

למודעה המתפרסמת מצורף דף מיוחד תחת הכותרת "ומתקנין שם תיקון גדול", הקורא לציבור להקפיד על שמירת גדרי הצניעות ועל מקומות מסומנים במיוחד לגברים ולנשים. לצורך העניין אף הובא תרשים את המקום שיוקדש לגברים וזה שיוקדש לנשים.

ל'שטורעם' נודע כי בקרב עסקני חב"ד שורר זעם רב על הנסיונות למנוע את קיומו של האירוע. "אנחנו רואים זאת כעוד אחת מהמלחמות הרבות שמנהלים נגד חב"ד. על כל חסיד חב"ד להתייצב באירוע ולחזק את השמחה", אומר אחד מעסקני חב"ד בירושלים.

"לנו יש רבי", אומר הרב נפתלי רוט מצעירי חב"ד בירושלים, "האירועים האלה מתקיימים בברכתו של הרבי ולא ייתכן שנבטל אותם בגלל שבעבר היו כאלה שבאירועים אחרים התנהגו בחוסר צניעות".

הרב רוט מוסיף כי כל כללי הצניעות ישמרו בצורה מוגברת ומוקפדת במיוחד, ולצורך כך הפיקו דף מיוחד לקראת האירוע שמטרתו הגברת הצניעות.

י"ב בתשרי תשס"ח
המודעה הקוראת לזהירות בצניעות
המודעה הקוראת לזהירות בצניעות
 
מודעת הפרסום לאירוע
מודעת הפרסום לאירוע
 
הגב לכתבה

תגובות
15
1. מפרסמין עושי מצוה כפסק הרמ"א ומקורו ברשב"א
ישר כח גדול לעסקנים הנכבדים (שאיני יודע בדיוק מי הם, בטח בראשם ר"נ שי' רוט) שהצליחו בחכמתם להשאיר את הוראת הרבי על כנה ולקיים את שמחת בית השואבה ברחובה של עיר, ובד בבד לשמור על כבודו של הרבי זי"ע, לבל חלילה יקשרו עניינים של חילול השם והיפך הצניעות בשמו הק' ר"ל.

מהם יראו וכן יעשו (עסקני קראון-הייטס וכו')...
י"ב בתשרי תשס"ח
2. מה עם כפר חב"ד?
כל שנה ארגן ועד הכפר גם שמחות בית השואבה ענקיות מדוע השנה לא עושים עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת מדוע שצא"ח לא יעשו משהו גדול בכפר כיאה וכיאות לעיר הבירה של ליובאוויטש באה"ק
י"ב בתשרי תשס"ח
3. כבר חששתי שתכנעו לפוליטקאים
י"ב בתשרי תשס"ח
4. עקב האירועים
צא"ח בירושלים הפיקו חוברת מיוחדת ובה לקט משיחות של הרבי על שיחות בית השואבה.
בשער החוברת משנוסס שמו של הרבי ולראשונה(!!!) בהוצאת צא"ח התואר "זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע"
י"ב בתשרי תשס"ח
5. דור השביעי
איזו תועלת יש ממעשה זה?

ברור לי במאה אחוז שבחיי הרבי הוא היה מורה לוותר על זה מחמת התוצאות.
י"ב בתשרי תשס"ח
6. שמחת בית השואבה - קרוין הייטס - שכונת המלך
לפי כל האמור כאן - היו צריכים לעשות תקנות חדשות בשמחת בית השואבה בקרוין הייטס - שכונת הרבי.
מצוה לפרסם ולתקן את הענינים שיהיו כרצון המלך - הרבי נשיא דורינו.
י"ב בתשרי תשס"ח
7. לשטורעם: למען ציבור אנ
למען אנ"ש בכל רחבי תבל שאינם מתגוררים בירושלים, אנא העלו את החוברת לאתרכם, ואפשרו הורדה.
י"ב בתשרי תשס"ח
8. ב''ה שאין השנה בכפר
ל2 בכפר זה היה הופעה וכו' וטוב שזה הפסיק ויותר טוב לא להזכר בזה ולמחוק את זה מהסטורי'ה .וכך חושבים רוב תושבי הכפר .
י"ב בתשרי תשס"ח
9. צניעות גם בריכוזי אנ"ש
מן הראוי להכיל את כללי הצניעות הקפדניים. גם באירועי שמחת בית השואבה המתקיימים בריכוזי אנ"ש. אני כתושב הנחל'ה לא צריך לראות נשים כשאני רוקד שעות במעגל הריקודים
י"ג בתשרי תשס"ח
10. שני פעולות דחופות: הסכמות מרבנים חרדים, ושינוי נוסח מכתב הרבנים שהתפרסם.
1) יש לפעול במהירות להוציא מכתב הסכמה וברכה מרבנים וגדולי-תורה חרדים שמסכימים ומעודדים עריכת שמחת בית-השואבה ברחובה של עיר, ופשוט שרוב מניין ובנין של גדולי-התורה יתמכן בזה כשיראו שהרבי תמך בזה.

כמובן שיש לציין בפניהם את הגדרים שנעשים על-מנת להבטיח הפרדה מוחלטת ושמירה על גדרי הצניעות.
יש להתחיל עם גדולי התורה שדבר הרבי יקר אצלם כמו האדמורי"ם מסדיגורא, הרה"צ ר' ישראל מוויז'ניץ, הגר"מ אליהו, הגר"ע יוסף (שידוע שנוטה להקל בכלל בעניין זה) הגרח"פ שיינברג (שאינו אוחז מקנאות יתירה וכו') וכו' וכו', וכשיחתמו כמה רבנים, יחתמו גם כל השאר (כידוע ליודעים).
2) בנוסף לכך, חייבים להוציא הבהרה מגדולי התורה לגבי המכתב הקודם שהדברים אמורים רק בכללות לגבי שמחת בית השואבה בחוצות הערים, אך במקום שיש פיקוח הדוק של רבנים, מותר ומצווה לערוך את השמחה ברחובה של עיר.
3) לאחר מכן יש לפרסם בכל העיתונות החרדית על השמחות בית השואבה בצירוף מכתבי התמיכה וההבהרה מגדולי התורה.

כך נבטיח את השתתפותם של המוני היהדות החרדית בשמחת בית השואבה ע"פ דרכו ורצונו של הרבי, וכך נחסוך טענות על ליובאוויטש שכביכול אינם נשמעים לגדולי התורה.
כך גם נוכיח לאותם עסקנים קנאים שקודם להטלת איסור יש גם לברר את דעת הרבי ולפעול בשיתוף פעולה עם כל חלקי היהדות החרדית.
י"ג בתשרי תשס"ח
11. תגובה ל-5
אתה יודע "במאה אחוז" שהרבי היה מורה לבטל. אבל לא צריך פה היכי תמצא לחשוב מה היה הרבי אומר, כי כל הפעולות האלו נעשו בחיי הרבי, הן בירושלים והן בקראון הייטס, והרבי עודד את זה ביותר.
י"ג בתשרי תשס"ח
12. מזמן לא נהניתי מקריאת תגובה
כפי שנהניתי מקריאת תגובה 10 (של "משתדל להיות חסיד").
י"ג בתשרי תשס"ח
13. קראון הייטס
צריכים לחזק את ידי רבני חב"ד בארה"ק על שב"ה סוף סוף הוציא מכתב ופסק מבלי להתפעל "מה יאמרו וכו'". ומהם יראו וכן יעשו. כמובן שאין לאף אחד רשות לומר לרבנים מה לעשות וכו', אך להציע לרבני קראון הייטס (ואולי אפשר יהי'ה לאחד את כולם בזה) שיתירו לקיים את שמחת בית השואבה בקראון הייטס אך ורק אם יישמרו כללי הצניעות במלואם. ולהחתים על זה את הבד"צ הזה ואת השני, את הרב הלר, את חברי ועד רבני ליובאוויטש. ואולי תהי'ה זו התחלה טובה לשיתוף פעולה בין הרבנים וסיום המחלוקות המיותרות לכל הדיעות
י"ג בתשרי תשס"ח
14. צביעות
אני חש כאן צביעות מסויימת. כשהנדון היתה ההופעה של פריד וכו', ואז יצאו כו"כ נגד, אז לא הי' שום בעי' לכמה רבני חב"ד להצטרף להאיסור, בגלל שכל גדולי ישראל חתמו וכו', הגם שהיתה קשור עם הפסד ממון של פב"פ וכו' וכו'.עכשיו, כשאותו גורמים עושה הדבר המתבקש ביותר, ותובעים לבטל הופעות שיש בהם אותו בעיות (ואולי יותר), פתאום נעשה גרויסע חסידים "שאין רשות למישהוא לומר לחב"ד מה לעשות" והכל נעשה כביכול מלחמה בחב"ד...
י"ג בתשרי תשס"ח
15. אתה צודק,אבל...

כנראה שהזעקה נגד המופעים הייתה שלא במקומה במיוחד לאור העובדה שהמארגנים התחייבו לשמור על גדרי הצניעות וכו',וכבר אז היו ששאלו מה עם שמחת בית השואבה, ל"ג בעומר במירון, הכותל וכו'.
י"ג בתשרי תשס"ח