ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20
הרב צווביל במהלך ההתוועדות
הרב צווביל במהלך ההתוועדות
שבעה סיפורים מהרב צוויבל

מה אמר הרבי לבחור שהתלונן כי חסידות לא פועלת בו, ומתי אמר עליו הרבי הריי"ץ: "לא שייך לפניות לגמרי"? שבעה סיפורים מיוחדים וקצרים מהרב אלימלך צוויבל, שהועלו על הכתב מתוך התוועדות מרובת משתתפים לתלמידי הישיבות הגדולות השוהים בחצרות קודשנו. את ההקלטה מתוך התוועדות נוספת של 'וועד תלמידי התמימים', ניתן להאזין - בלעדית - בשטורעם
מערכת שטורעם

מה אמר הרבי לבחור שהתלונן כי חסידות לא פועלת בו, ומתי אמר עליו הרבי הריי"ץ: לא שייך לפניות לגמרי"? שבעה סיפורים מיוחדים וקצרים מהרב אלימלך צוויבל, שהועלו על הכתב מתוך התוועדות מרובת משתתפים לתלמידי הישיבות הגדולות השוהים בחצרות קודשנו. את ההקלטה מתוך התוועדות נוספת של 'וועד תלמידי התמימים', ניתן להאזין - בלעדית - בשטורעם.

  • להאזנה ולצפייה בתמונות מההתוועדות - לחצו כאן

לא שייך ל'פניות'

הרב ישראל דזייקאבסאן שימש כמנהל של "בית רבקה". המוסד עמד תחת הנהלת המל"ח שהרבי היה נשיאו כבר בזמן הרבי הריי"ץ.

פעם התגלע סכסוך סביב העבודה בקשר למל"ח ו'בית רבקה', ור' ישראל שאל את הרבי הריי"ץ מה לעשות. הרבי הורה לו לפנות לבית-דין והוסיף אגב שחתנו, הרבי, ישמש כדיין.

ר' ישראל היה נבוך, משום שייתכן ויש בעיה הלכתית לערב את הרבי כנשיא המל"ח, אולם הרבי הריי"ץ ביטל את דבריו: "לפניות, הוא לגמרי לא שייך".

לא מוגה

פעם, ביקש הנ"ל מהרבי ביחידות הסכמה ללמוד את המאמרים של הרבי הרש"ב, והרבי הורה לו ללמוד את המאמרים של הרבי הריי"ץ. הוא הציע: "אולי אני אלמד את המאמרים של הרבי?". הרבי ענה לו בשלילה, מאחר וזה היה "בלתי מוגה".

שאלה שכבר נשאלה

היינו מרבים לשאול את הרש"ג שאלות כדי שיציג אותן בסעודות בפני הרבי. פעם שאלתי, איך מתאימים האושפיזין החסידיים של סוכות: הבעש"ט, המגיד ממעזריטש ואדמוה"ז שעניינם הוא עתיק, אריך וחכמה, לאושפיזין אברהם יצחק ויעקב – חסד, גבורה, תפארת.

הרש"ג הפנה את השאלה לרבי בשם בחורים, והרבי הגיב: "מסתמא הבחור לא היה בשנה הקודמת. דיברנו על זה".

אור חדש?

בחור שאל את הרבי, מדוע לאחר כל ההכנות בתשרי לר"ה, יום כיפור וכו' בלימוד ו'עבודה', הוא נשאר בחודש חשוון אותו בחור כמקודם...

הרבי – שרחמיו על כל מעשיו – ענה לו: "כתוב באגה"ק, שמידי שנה מאיר אור חדש שלא היה לעולמים. תשתדל, שהשנה האור יתפוס אותך"...

עצם שאתה תופס מקצתו

הייתה שנה שעשרות בחורים נדבקו במחלה מידבקת, ומישהו שאל את הרבי כיצד והאם עליהם ללכת למקווה.

אינני זוכר את התשובה, אולם הרבי נתן לשואל חתיכת עוגה, שייתן לבחורים. זו הייתה חתיכה קטנה, והוא תהה כיצד תספיק לכולם. הרבי קרא את מחשבתו, והפטיר: "עצם, כשאתה תופס במקצתו – אתה תופס בכולו".

יגיעה רבה על ההגהה

פעם, החותן שלי הבחין מבעד החלון שהרבי יושב בחדרו ועורך הגהות לשיחה. היה זה זמן רב, וחותני ראה את משתהה רגע מהכתיבה, שקוע במחשבתו זמן ממושך ואז חוזר לכתוב, וכן בשנית ובשלישית במשך זמן רב.

חסידות לא פועלת?

היה בחור ממוריסטאון שנהג להרהר חסידות לפני התפילה. הוא נכנס ליחידות והתלונן שהוא לא רואה בעצמו שום שינוי.הרבי ענה לו מייד: זה לא ייתכן.

י"ב בתשרי תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
6
1. איזה יופי!
יופי של סיפורים מחיים זאבדי!
י"ב בתשרי תשס"ח
2. תמשיכו!
כל סיפור יותר יפה מהשני תמשיכו להביא עוד!שלום מיכאלשווילי
י"ב בתשרי תשס"ח
3. מדהים!!!!!!!!!!!!!!
איזה יופי כאלה סיפורים יפים ממשפחת ניימן
י"ב בתשרי תשס"ח
4. איזה סיפורים!!
לשטורעם תביאו עוד כאלה ישר כח מניסן שירמן!
י"ג בתשרי תשס"ח
5. איזה רב הוא!
לא לכש רב יש כאלה שיפורים אז שיביאו עוד סיפורים ממנו!ממיכאל רובשקין!
י"ג בתשרי תשס"ח
6. למערכת :
מה הליצנות הזו בתגובות הללו?
י"ד בתשרי תשס"ח