ב"ה מוצאי ש"ק, י" שבט תשפ"א | 23.01.21
תניא לילדים: גולת הכותרת

דומה כי אין בדור האחרון דמות ספרותית כה פורה בשטח ביאורי התניא ומאמרי החסידות • המדור 'מילה של חסיד' מארח את הרב יקותיאל גרין
דוד אבשלום

דומה כי אין בדור האחרון בקרב חסידי חב"ד דמות ספרותית כה פורה בשטח ביאורי התניא ומאמרי החסידות, המפענח ומביא בשפה פשוטה לעם דברי אלוקים חיים כמו הרה"ח ר' יקותיאל גרין שי', העוסק מזה עשרות שנים בהוצאה לאור.

בין ספריו הרבים ניתן למצוא את גולת הכותרת של יצירותיו - "באור התניא, משכיל לאיתן", ובו 15 כרכים של ביאורי התניא, אליהם הוסיפו עשרות ספרי "חסידות לעם" המבהירים ומבארים מאמרים בסייסים בשפה קלה ומביאים את תורת חב"ד גם לציבור הרחב.

נוסעי המסעות לקברי רבותינו נשיאנו באוקראינה וברוסיה זוכרים את הרב גרין כאחד הנוסעים הקבועים והבולטים, המשרה ניחוח חסידי מיוחד בשיעוריו ובהתוועדותיו עם הנוסעים, כמו גם שומעי לקחו ביישוב כפר חב"ד המסבים עמו מעת לעת ללימוד משותף והתוועדות חסידית.

המדור 'מילה של חסיד' שמח לארח את המבאר החסידי הרב גרין לשורה של מושגים.

ההתועדות החסידית
גדולה לגימה שמקרבת. ההתועדויות הפנימיות המקובלות לאחרונה בקהילות חב"ד עבור אנ"ש והמקורבים, תופעה ברוכה ביותר.

צעירי התמימים
חיבים לקרבם בעבותות אהבה. עליה אחת לתורה בשבת, צריכה להיות מוקדשת לצעירים בכל בית כנסת. גם זה "חיוב".

מעז'בוז', האדיטש והאהל
"כי הם חיינו".

מסע לקברי רבותינו נשיאינו
התעלות רוחנית שאין כדוגמתה. לא ניתן להסביר במילים.

הרה"ח הרב חיים משה אלפרוביץ ע"ה.
סבי ע"ה, לעולם לא אשכח איך שבכל סעודה משפחתית התעקש לחזור פרק תניא בעל פה, למרות שאף אחד מהמסובים לא הבינו (כנראה שבמישהו זה נקלט). על מצבתו הורה הרבי לכתוב "שהיה זהיר במחשבה דבור ומעשה".

הרה"ח הרב ר' בנימין לוין ע"ה
חמי ע"ה, דמות נערצת בעיני רבים, בקולו הערב ובנועם הליכותיו קירב רבים לאבינו שבשמים. היה מהחוליות הראשונות של צעירי חב"ד שיצאו לתת קצת אידישקייט לציבור הרחב, כולל קיבוצי השומר הצעיר. פעולות שהיו בזמנו לשם דבר.

הרה"ח הרב מענדל פוטרפטאס ז"ל
היה בקי בתניא לארכו ולרחבו. הקדיש לי מזמנו היקר להבהרת דברי התניא ולליבון הנושאים הקשים שבו. היו דברים שלובנו במשך כמה שבועות, כשר' מענדל דואג שלא תהיה שום סתירה, הן מדברי התניא ממקום למקום, והן משיחותיו הקדושות של הרבי על דברי התניא. בחוש ההומור שלו, נהג לסיים כל ענין בסיפור או הלצה חסידית.

זכורים לטוב
שנים מרבותי שלמדתי במחיצתם בכולל (שבהנהלת הרב אפרים וולף ז"ל) בשנים תשכ"ד-תשכ"ז. הרה"ג הרב דב אליעזרוב ז"ל שהדרכתו המסודרת והיסודית בלימוד ההלכה , היו נר לרגלי בלימוד הנושאים השונים שבהלכה במשך השנים הבאות. והרה"ג הרב אברהם הירש הכהן, שהחדרת החמימות לשלחן ערוך אדמו"ר הזקן ולשיחותיו וגדלותו של הרבי היו לשם דבר.

צו השעה
לרענן מידי פעם בפעם, את כל ההוראות וההנהגות החסידיות, שבהם בא לידי ביטוי ה"נפלינו".

קביעות עתים
קביעות עתים ברבים, בהלכות הבסיסיות היום יומיות, ולימוד מאמרי חסידות העוסקים בעניני "עבודה", יש בהם כדי לשנות את "פני" הכלל והפרט". ובכלל, כידוע, שההתחברות עם לומדי התורה והשפעת ה"מקיף" של הלימוד ברבים (מה ש"כל ביעשרה שכינתא שריא", פועלים מאד לטובה.

תניא לילדים
גולת הכותרת של ספרי. פשוט, תענוג לראות את הילדים הקטנים, לומדים תניא, מבינים תניא ונושמים תניא. מתי היה כדבר הזה.

דמות לחיקוי
הרב צבי גרינולד שיחי', מראשוני המרצים שעסקו בהפצת המעינות ומגדולי המחזירים בתשובה בדורנו, שגם כיום הוא מוצא את המסילות ללבותיהם של "צעירי המתמידים".

אוהל
"של נעליך..". הרגשת קדושת המקום הקיימת רק בליובאוויטש

הפצת המעינות
בכל החוגים, גם בתוכנו.

חינוך
החינוך צריך להיות בראש מאווינו. החל מחינוכם של הילדים הקטנים והנוער, ועד החינוך העצמי הנדרש בתורת חב"ד. לעזרתנו עומד ספרו של הרבי הריי"צ "כללי החינוך וההדרכה".

השקעה בתלמידים
הנהלת הישיבה בליובאוויטש, בהגישה את הדו"ח לרבי הרש"ב אודות מצב התלמידים, נהגה לסווגם בדירוג מא' (כלפי מטה) עד ד'. ומספר הרבי הריי"צ, שכעבור שנים כשהתלמידים יצאו לחיים, התברר, שרבים מאלו שהיו א' ירדו ממעלתם ואף הגיעו לד'. ולאידך, דוקא אלו שנחשבו לד' הפתיעו לטובה, והקימו בתים לתפארת וזכו להיות א' א'.

סיפוק
הרגשה נעימה לפגוש ברחבי תבל את תלמידי בוגרי בית ספר למלאכה, ותלמידותי מבית רבקה, המספרים על העברת המסרים החסידיים וההלכתיים שרכשו במסגרת שיעורי.

קבוצה
זכיתי לראות לאחרונה את תלמידי הקבוצה יושבים ולומדים בחשק ובהתמדה ב-770 וממש קינאתי בהם. למזלי הם ביקשו שאתן להם שיעור, ונהניתי מהבנתם העמוקה.

תורת הבעש"ט
נמצאת בהרחבה בתורת חב"ד, ויש להביאה גם למודעות הצבור החסידי הכללי.

מבצעים
אחר הפעולות נמשכים הלבבות (אפשרי גם ללא צלם או כתב צמוד). כולם צריכים לקחת חלק בזה, כל אחד לפי תכונותיו וכישוריו. על המשתתפים במבצעים נאמר "מאיר עיני שניהם ה'", לטובה ולברכה.

בית הכנסת
מקדש מעט. השמש צריך להיות כשמש המאירה, המקבל את המתפללים בסבר פנים יפות. צריך לראות שאולם התפילה הגדול יהיה כחבד'ניצע. בהתועדויות שבת מברכים ישתתפו גם הילדים. ובמוצאי שבת נמשיך לראות בידיאו את המראות היפים של "רוח אפינו משיח ה'".

תכניות לעתיד
להשתדל להמשיך ולמלא את הוראת הרבי מלפני 25 שנה , בכתבו אלי: "הוסיף בהפצת המעינות, אשרי חלקו, וימשיך בכיוון זה"

י"ד במנחם-אב תשס"ז