ב"ה יום חמישי, י"ז כסלו תשפ"א | 03.12.20
המלון בו התקיימה פסגת הרבנים
המלון בו התקיימה פסגת הרבנים צילום: שטורעם
מיוחד: החלטות ועידת הרבנים

לא למחלוקת, הגברת שיעורי התורה, פרסום ההוראה לשאול שלושה רבנים, שלילת הפנייה לערכאות • כל אלה בהחלטות הרבנים בבודפשט
מערכת שטורעם

למעלה משישים רבנים חב"דיים מורי הוראה מכל רחבי תבל, התאספו בימי כ"ג –כ"ה תמוז בעיר בודפשט שבהונגרי' לדון בדרכים לחיזוק בתחום הרבנות ובענינים שהזמן גרמא, ובראשם הצורך בחיזוק שיתוף פעולה בין הרבנים והאחדות בין אנ"ש, שכידוע עניין האחדות נוגע לגאולה האמיתית והשלמה.

מטרת האסיפה היתה להוסיף בכל הענינים הצריכים חיזוק בתחום הרבנות, וזאת לאור הוראות הרבי בכגון דא, לדון בעניני הלכה בהתאם להתפתחויות החדשות, ולוודא שההתנהגות ופעילות חב"ד יהיו בהתאם להוראות רבותינו הק'.

דגש מיוחד בימי הדיונים הושם על החובה למצוא דרכים לעורר את אנ"ש והתמימים להוסיף בענין שהזמן גרמא, אחדות בין החסידים, ולא לתת לשום ענין של מחלוקת ושנאת חינם ח"ו להיכנס לכרם חב"ד. גם דובר על צורך השעה לחזק הקשר וההשפעה דהרבנים עם בני קהילתם ולהתענינן במצבם הפרטי בגו"ר.

בנושא זה הוחלט כי הרבנים יגבירו את שיעורי תורה בין אנשי קהילתם, יחזקו קביעות עיתים לתורה, יעוררו על התחזקות בהתקשרות לאילנא דחיי ולימוד תורת רבותינו ובפרט בעניני אהבת ישראל (קונטרס אהבת ישראל, קונטרס החלצו וכו') ובעניני משיח וגאולה.

כן דובר אודות הצורך לפרסם בין אנ"ש שי' את הוראת הרבי בשיחת מוצש"ק תרומה תשמ"ח, שבכל ענין של ספק יש לשאול אצל שלשה "חסידישע רבנים" ("או אצל א' מהם שהוא יתדבר גם עם השנים, וישיב בשם כולם". כלשונו הק' בהשיחה).

הודגש גם שבמקרה של ענינים בהם ישנם ח"ו חילוקי דיעות וסיכסוכים, שיתנהגו כפי שהורה לנו כ"ק שלא יתעכבו ויפנו בהקדם האפשרי אך ורק לבתי דינים של רבני אנ"ש ודובר בהחלט שלילת הענין של פניה לערכאות ח"ו וכן בהצעות לחיזוק קיום פסקי הרבנים.

שיחה מיוחדת הוקדשה לפרסומים הפומביים, והודגש כי כל הצהרה ופעולה תיעשה אך ורק ע"י המוסדות האחראים וכפי הוראת הרבנים.

הרבנים יצאו במחאה נמרצת נגד מעשים חריגים ופעולות חריגות בלתי אחראיות, ודברים הנעשים היפך השו"ע, היפך שיטת חב"ד, היפך הדרך אשר הורנו הרבי, והיפך רצונו הק', ולהיזהר עד קצה האחרון מכל דבר שיכול להביא ח"ו היל"ת לבזיון שם חב"ד.

במהלך ימי האסיפה דנו הרבנים גם בענינים נוספים העומדים על הפרק וביניהם על הענין הכי נחוץ שאנ"ש ומוסדות חינוך במיוחד יתנהגו כדרוש בכל הענינים הקשורים בנושא הצניעות וכן אודות הסכנה באינטרנט. שבכל מדינה ומדינה הרבנים יפעלו לפי תנאי המקום לגדר גדרים בענין זה ולפעול להוסיף קדושה וטהרה. הרבנים נתבקשו שכל אחד כשיחזור לעירו ולאנשי קהילתו, לדבר ולעורר על נושא זה, ולחזק את ידיהם של נשי ובנות חב"ד הפועלות בעניני צניעות שיוסיפו כהנה וכהנה.

לאור ההצלחה המופלגה שב"ה רואים בשנים האחרונות במפעל השליחות של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, נבנים עוד ועוד בתי חב"ד ומוסדות חדשים, בתי כנסיות ומקוואות, דנו הרבנים על נחיצות הדבר, שבניית המקוה וגם ניהול המקוה עם כל פרטי' תיהי' תחת פיקוחו של רבנים מומחים, ולהקל ולעזור לשלוחים בענין זה.

גם דנו בנושאים ובבעיות חדשות שמתעוררות בזמן האחרון בנושא הגיורים, בירורי יהדות ועוד נושאים הלכתיים רבים.

הכינוס עצמו עבר בהצלחה גדולה, וכל הנושאים שדנו בכנס התקבלו על כל הרבנים המשתתפים. בנוסף לדיונים עצמם היתה הזדמנות לרבנים לשוחח ביניהם, להתתוועד, ועד שעות המאוחרות הי' אפשר לראות רבנים יושבים בקבוצות ומדברים ביניהם. הוחלט בין כל המשתתפים על דבר הצורך להמשיך ולהוסיף בהקשר בין כל רבני חב"ד בעולם.

הרבנים הודו למארח, השליח הראשי להונגריה, הרב ברוך שי' אוברלנדר ועל המארגנים על האירוח הנפלא, והתרשמו במאוד מהתפתחות המוסדות-חינוך ומפעל השליחות בעירו, וחיזקו ידיו להוסיף כהנה וכהנה.

בסיום הכנס התקיים סיום ספר היד להרמב"ם ז"ל, בה דיברו להוסיף בפעולות לקרב את ה"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" בגאולה האמיתית והשלימה.

כ"ו בתמוז תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
12
1. מנחם-מענדל ג.
חבל חבל שרבני אנ"ש תמיד ותמיד מדברים באופן "כללי". הגיע הזמן לפתוח את הפה ולהרים קרן ליובאוויטש על המפה שוב. להוציא, ליתר הדיוק לזרוק, הזבל מליובאוויטש. פשוט ניט דרייען קיין קאפ, אבער זיין קלאר!!!

זוהי אחת מהבעיות היום אצלינו, שגם הרבנים מפחדים לדבר. כל אלו ההחלטות לא יביא לסיום המישחיסטים. אינני חפצים "רק" בשלום. אנו חפצים בליובאוויטש נקיה!!!
כ"ו בתמוז תשס"ז
2. חוצפה
אין זבל בליובאוויטש!!! כל הפוסל במומו פוסל!!! תעריך חש"צ אמיתי ותזרוק את הזבל אשר בקרבך!!
כ"ו בתמוז תשס"ז
3. ישנם החלטות ממשיות בהרבה תחומים
בקרוב נראה שינויים של ממש בהרבה תחומים.
ואני נמנע מלפרט, מכיון שהדברים לא שייכים לציבור לע"ע.

סו"ס יהיה סדר בליובאוויטש!

הרבי הסמיך את הרבנים להנהיג את עדת חב"ד, ובקרוב הם ימשיכו להנהיג ביתר שאת וביתר עז!

עיין שיחת מוצש"ק תרומה ב' אדר תשמ"ח (תורת מנחם תשמ"ח ח"ד עמוד 397).
כ"ו בתמוז תשס"ז
4. פרווה
החלטות "פרווה" שכמותן מתקבלות השכם והערב, ללא שיטות פעולה ודרכי אכיפה.

חבל. ציפיתי ליותר.
כ"ו בתמוז תשס"ז
5. ביטוי שאינו הולם
ההתכנסות לדעתי חשובה מאד וטוב שנערכה (הגם שאיני בקיא ברזי הפוליטיקא שמאחורי האירוע וזה אינו מענייני) ומעלתה בשניים:א. שאכפת לרבנים בנושא כ"כ יקר לרבי והוא האחדות ובכל מחיר ושמעוררים על נושא שפלא שלא דובר בו בחומרה כבר לפני שנים והא האינטרנט אשר הפיל חללים חללים בקרבינו רח"ל והתכנסות זו אמורה להניב לכאורה רק פירות חיובים ע"כ בעניין הכתבה.
בקשר לתגובה מס' 1 הרי ידוע שבאינטרנט מנצלים את כוחם אינטרסנטים למיניהם ולפעמים הם סה"כ בחורים מתבגרים או לחילופין "זקנים עמי ארצות שדעתם משתבשת עליהם" וממילא אינו מובן מדוע האתר מפרסם תגובותיהם ובפרט כאשר הינם היפך הגמור של אחדות.
כ"ו בתמוז תשס"ז
6. משה
הרבי היה אומר: חולה שאינו מרגיש שהוא חולה, זהו הסימן הכי גדול שהוא חולה!!

מי שלא רואה מה שנעשה היום בליובאוויטש, איזה "זבל" נמצא בתוכינו, ואיך מסתובבים בקראון הייטס "כאן ציוה ה' את הברכה", לא יודע עד כמה הברוך גדול!!

האם זה היה קיים לפני 20 שנה??

האם זה רצון קדשו של הרבי??

הרבנים מחויבים לקום ולזעוק!!!

כן, כן, לזרוק את הזבל!!

אבל, יתמו חטאים ולא חוטאים!!!

הגיע הזמן להחזיר עטרת ליובאוויטש ליושנה!!!!!
כ"ו בתמוז תשס"ז
7. דבר עצום! התחלה טובה!
על כולנו לחזק את מעמד הרבנים ולתמוך בכל אשר יחליטו.

יש להם מנדט מהרבי לנטור את הכרם! ורק להם!
כ"ו בתמוז תשס"ז
8. יי"צ הלוי
מענדל היקר,
האם לא ידעת כי היום בליובאוויטש אסור להגיד את האמת?

אין זבל. אין בעיות בחינוך. אין בעיות בצניעות. אין בעיות במעמד חב"ד בעיני ציבור החרדי.

הכל הולך ממש להפליא! הכל מצוחצח לקראת משיח!

חברה, תתעוררו!!!!!!!!!
כ"ו בתמוז תשס"ז
9. A normal Lubavitcher
Nr. 1. Altough not every body will be maskim with you, but you are right for 200%!!

We need a big yeshu'a in Crown Heights!
כ"ו בתמוז תשס"ז
10. בניית חומות בלבד זה לא פתרון
רק על ידי חיזוק ובניית חומות לא נפתור מאומה. חומות רק מגבירות את הסקרנות
צריך להנחיל לקחת אחריות וללמד להבדיל בין אמת לשקר
זה מפחיד, אבל צריך ללמד את הדורות הבאים לחשוב באופן עצמאי, אמנם כפי שאני רואה בעולם ההלכה העכשווי חשיבה עצמאית זה כמעט פשע
כ"ו בתמוז תשס"ז
11. קצת פלא
הרבנים ישבו כמה ימים בכובד ראש ובאו לההחלטה גמורה ומוחלטת אשר....צריכים לציית להם!!
אבל מה עם ה"קענסער-המשיחי" שיש בחב"ד - מה הם החליטו לעשות לפועל ע"ז?!
מה עם הבעי' הרציני של צניעות הן אצל נשים והן אצל אנשים - מה הם החליטו לעשות ע"ז?!
בקראןם הייטס יש מחלוקת גדולה בין רבנים עצמם - מה הם החליטו לעשות בפועל ע"ז?!
בביהכנ"ס המרכזי העולמי של חב"ד 770 השתלטו קבוצה בריונים - מה הם החליטו לעשות בפועל ע"ז?!
כ"ז בתמוז תשס"ז
12. מסכים עם 4
בשביל זה צריך לנסוע עד בודאפסט? למה אי אפשר בנהריה?
כ"ז בתמוז תשס"ז