ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
קטעי העיתונים מערב שבת
קטעי העיתונים מערב שבת
רבה של חיפה מתייחס לסערה

הסערה בקרית-שמואל ממאנת לשכוח: העיתונות הדתית מראיינת בהרחבה את כל הצדדים ומביאה התייחסות ראשונה מהרב שאר ישוב הכהן
מערכת שטורעם

כפי שהתפרסם בשבוע שעבר בשטורעם יצא רבה של קרית שמואל הרב עקיבא הכרמי במכתב התוקף בחריפות קבוצה בקרית שמואל, ואף מתבטא בלשון זולה (בהמעטה) בקשר לעטרת ראשנו הרבי זי"ע, מה שהביא את רבה של קרית מוצקין ורב חב"ד בקריות הרב דוד דרוקמן לצאת במכתב מחאה נוקב.

כפי שכבר עלה בשטורעם, הרב הכרמי לא כתב את מכתבו "בידיים נקיות" כי שנאתו לחסידים הינה מן הידועות. הוא התבטא בחריפות לא פעם נגד חב"ד והרבי, גם לפני "שעלה לאויר" מה שמכונה "המתח המשיחי", כך על פי עדות שלוחי חב"ד בקריות.

יחד עם זה, מציין עסקן חבד"י חשוב בקריות, כי אי אפשר להתעלם מן העובדה שאם הרב הכרמי העז לצאת במכתב כה גלוי, זוהי תוצאה ישירה מאופן ההתנהגות הפראי של אותה קבוצה בקרית שמואל שהגדישה את הסאה וגורם לחילול ה' וחילול שם ליובאוויטש גדול.

כפי שעולה, קבוצה זו מקבלת את השראתה מאותה קבוצה ידועה בבת ים, ולא במקרה, היחידי שיצא לאחרונה ב"לימוד זכות" על ההתנהגות הנוראית האחרונה הקבוצה הבת-ימית ואף קרא למרות הכל להשתתף באירוע בבת ים - היה המנהיג של אותה קבוצה בקרית שמואל הרב יגאל פיזם.

אין זה סוד שההנהגה המוזרה והתמהונית של אותה קבוצה בקרית שמואל היתה למורת רוחו אף של הרב דרוקמן, וכבר לפני 13 שנה בעקבות זה פתח הרב דרוקמן (ביחד עם השליח הרב משה אוירכמן) עם כלות "השבעה" להסתלקות רבינו זי"ע בית כנסת חב"ד חדש ללא כל ההכרזות המביאות לחילול ה'. כבר אז אסר הרב דרוקמן את הפצת הפרסומים שלהם לרבות "שיחת הגאולה".

אגב, בעקבות זה, נפתחו עוד כמה בתי כנסת חבדיי"ם אוטנטיים נטולי ססמאות והכרזות זאת במסגרת "רשת מפעלי חב"ד" בקריות שבראשות הרב אוירכרמן.

בערב שבת פורסם פאשקוויל החתום בידי "חברים לשמירת כבוד הרב (הכרמי)" ובו דברי שבח לפועלה של "חסידות חב"ד המפוארת" וכן: "חלילה למאן דהוא לחשוב כי יש בליבו שנאה". בתגובה פורסם פאשקוויל נגד שהופץ גם הוא בערב שבת בבתי הכנסת.

בתוך כך נמסר ל'שטורעם' כי הרב הכרמי השיב במכתב משלו לפניית בית הדין של הרב שטרן שנשלח אליו. "בהתאם להלכה איני כפוף אליכם", כותב הרב הכרמי, "הריני מוכן להתדיין בפני בית הדין החרדי לחיפה והצפון בראשות הרב במברגר", כותב הרב הכרמי. בתגובה לכך שיגרה עו"ד נחמה ציבין תשובה דחופה המצורפת כאן.

הפרשה מצאה את ביטויה בפרסומי סוף השבוע בעתונות המקומית, כאשר בעתון "חדשודתי" מציינים כי רוב חסידי חב"ד נקעה נפשם מהנהגת אותה קבוצה והם אף מתייחסים לאיסור שיצא על "שיחת הגאולה".

בעתון "הד הקריות" (שהביא את התמונה שהתפרסמה בשטורעם) מסקרים את הפרשה בהרחבה, ואף מראיינים את רבה הראשי של חיפה הרב שאר ישוב כהן המתבטא ביחס לפרשה: "אני סבור שאילו הרבי היה רואה את מה שנעשה, הוא היה מתנגד לכך", ביחד עם זה הוא מעיר באופן ספיציפי לפרשה האחרונה בקרית שמואל: "הדרך לתקן את הדברים היא לא בחרמות אלא בהידברות, ואני בטוח שבעזרת שמים ניתן לקרב אותם חזרה לדרך הנכונה. אין לי ספק שכוונתו של הרב הכרמי היא לשם שמים. גם בית הכנסת בכפר חב"ד יצא נגד הפרסומים האלה, שאינם לשם שמים".

מאידך גיסא אומר הרב הכרמי לכתב "הד הקריות" ביחס לצו המניעה שקיבל מבית הדין הרבני להפסיק את המיתקפה שלו: "צו  המניעה הזה הוא עזות מצח וחוצפה. הצו מיועד למנוע ממורה הוראה להביע דעתו...יש למישהו כוונה לסתום את הפיות לרבנים?  אני חייב לפעול כפי שמצפוני מורה לי, ואת זה אני עושה. הצו אינו חוקי, ואין לו שום תוקף. הוא - איש חב"ד מבקש למנוע ממני להביע דעה".

הכתב שואל את הרב הכרמי מה תגובתו על מכתב המחאה של הרב דרוקמן, ועל כך הוא עונה: "אני לא מעוניין לשמוע מה זה אומר ומה אחר טוען, מאחר וגיבשתי דעה כמורה הלכה".

לשאלת הכתב: "גם הרב דרוקמן הוא מורה הלכה" עונה הכרמי: "הוא מורה הלכה בקרית מוצקין ולא בקרית שמואל. כל אחד בתחום שלו".

והכתב ממשיך לטעון: "הרב דרוקמן מתח ביקורת על כבוד הרב וכתב....", הכרמי מהסה אותו ואומר: "לא מעניין אותי מה כתב, ולא אתייחס למה שאמר. הוא לא צד בעניין".

מערכת שטורעם מציגה את העובדות, תוך כדי תפילה שבית הכנסת בקרית שמואל יבנה בע"ה, ברם באופן שאך יקדש שם שמים ושם ליובאוויטש כשיתנהל כרצון ושאיפת הרבי זי"ע ואז בודאי גם יתקיים "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים עמו".

ט"ו בתמוז תשס"ז
הכתבה בעיתון 'הד הקריות'
הכתבה בעיתון 'הד הקריות'
 
הכתבה בעיתון 'חדשודתי'
הכתבה בעיתון 'חדשודתי'
 
הפאשקוויל שפורסם בקריות בער"ש מצד הרב הכרמי
הפאשקוויל שפורסם בקריות בער"ש מצד הרב הכרמי
 
מכתב התגובה לפאשקוויל מצד הרב הכרמי
מכתב התגובה לפאשקוויל מצד הרב הכרמי
 
"אין לכם סמכות". תשובת הרב הכרמי לביה"ד
"אין לכם סמכות". תשובת הרב הכרמי לביה"ד
 
 
 
פניית עו"ד ציבין לביה"ד בעקבות תשובת הרב הכרמי
פניית עו"ד ציבין לביה"ד בעקבות תשובת הרב הכרמי
 
הגב לכתבה

תגובות
14
1. תודה רבה!
שטורעם הוא האתר היחידי המיידע על הפרשה באופן אובייקטיבי מכל היבטיה.

לצערנו, אחרים טומנים ראשם בחול.

ט"ו בתמוז תשס"ז
2. שימו לב להבדל
כפי שמתואר בתקשורת. פלג אחד המשיחיסטים- הרבי הוא עדיין מלך המשיח ומחכים להתגלותו.
פלג שני האנטי-משיחיסטים- אומרים שהרבי הסתלק ולא מאמינים בכך שהוא משיח.
וע"ז נאמר "יחי ההבדל הקטן"
ט"ו בתמוז תשס"ז
3. אשמים בכל ומכל - המשיחיסטים של פיזם!
גם אם הכרמי נגד חב"ד הרי הוא העז לצאת בצורה גלויה רק בעקבות פיזם וחבורת המשיחיסטים-אלוקיסטים שלו!
ט"ו בתמוז תשס"ז
4. צדיקים (בי"ד רבני אנ"ש) מלאכתם נעשית ע"י אחרים
ט"ו בתמוז תשס"ז
5. ל - 2
ועוד הבדל:

פלג אחד מחלל יום יום שעה שעה את שמו הק' של הרבי, וקיבל בעצמו תדמית הזויה אם לא משוגעת,

הפלג השני מקדש שם שמיים, מכבד את שם חב"ד וליובאוויטש ובזכותו אלפי יהודים התחילו לללמוד דא"ח - תורתו של הרבי, מה שמקרב ומחיש באופן הכי פנימי את התגלות מלך המשיח.

יחי ההבדל הגדול!

ט"ו בתמוז תשס"ז
6. כל הכבוד!
רק הרב נחום יצחק מחב"ד בביאליק
לא מעורב בכל הפולטיקה המלוכלכת של המשחיסטים...
כל הכבוד לו!
ט"ז בתמוז תשס"ז
7. אחת מקרית שמואל
צר לי לאכזב אותך אבל כל המהומה הזאת היא לא בגלל
ה-מ-ש-י-ח-י-ס-ט-י-ם של פיזם אלה בגלל השנאה הרבה שיש לרב הכרמי נגד חב"ד וזה לא משנה לו משיחיסטים או אנטים הוא פשוט שונא אותם ומגנה את כל חב"ד כעבודה זרה אחת גדולה
אז גם אם אתה אנטי ולא הכי מחבב את המשיחיסטים למרות הכל תברר לפני מלגלג על המשיחיסטים של פיזם... כי אם שטורעם היה מפרסם את המכתב הראשון שהוציא הרב הכרמי אני מבטיחה לך שלא היתה כותב את התגובה הזאת...
ט"ז בתמוז תשס"ז
8. הלוואי וכל עם ישראל היה כמו הרב הכרמי!!!!!!
הרב הכרמי יצא רק נגד המשיחיסטים בלבד ולא נגד חב"ד עצמה אז 7 אם כל הכבוד לפני שאתה מוציא מילה מהפה תבדוק עם זה נכון!!! אני חוזר ואומר הלוואי וכל עם ישראל היה כמו הרב הכרמי!
ט"ז בתמוז תשס"ז
9. ל - 8
בקרוב תצא חוברת על כל הביטויים שאמר הכרמי על הרבי זצוק"ל,

בחוברת הזו יהיה גם לקט מחלק מהפסיקות שלו התמוהות בעניני הלכה, ואז ידעו כולם עם מי יש כאן עסק.

המזל שלו שיש לו כמה "חסידים שוטים" שברובם אינם למדנים, ורק הם בתמימותם עושים ממנו קדוש.
י"ז בתמוז תשס"ז
10. הרב דרוקמן מחה נגד הרב הכרמי, אבל...
הפוך על הפוך: עם חלק מהטענות של הכרמי על המשיחיסטים, הרב דרוקמן דוקא מזדהה.

בקצור: שלא תהיה טעות! הרב דרוקמן מתנגד נמרצות להנהגות המשיחיסטים!

מחאתו נגד הרב הכרמי היא רק לגבי הסגנון המחוצף שהוא (הכרמי) משתמש בקשר לרבינו עטרת ראשנו זי"ע.י"ז בתמוז תשס"ז
11. הרב הכרמי צדיק יסוד עולם
כל מי שפוגע ברב הכמי שליטא.
יזהר מאד כי סופו לא יהיה טוב היו כבר כאלה לפני כ40 שנה וכולם נפגעו קשה ראו הוזהרתם.
י"ח במנחם-אב תשס"ז
12. ל-11
באמת שמעתי שכמה ממתנגדיו נפטרו בגיל 90+ כתוצאה מהקפידא של צדיק יסוד בענין זה...
כ"א במנחם-אב תשס"ז
13. צאו לנו מהקרייה
בתור תושב קרית שמואל שמכיר את המרה דאתרא,אני יודע שכל היתבטאות שלו נובעת אך ורק מהרצון לשמור על הקריה שלנו נקייה מכל טומאה רוחנית,ובתור תושב קרית שמואל אני פונה לפלג המשיחי בקריה שלנו ואומר לכם שאנו נלחם בכם מלחמת חורמה בכם ובכל מה שהכת שלכם מייצגת.
ו' באלול תשס"ז
14. בושה לחבדניקים!!
אני תושבת קרית שמואל-מודה וגאה!!
המשיחיסטים האלו פשוט משמידים את הקריה!!
אני אישית לומדת בבצפר של הרב הכרמי,ללא כל טענות נגדם!
יש את אלו שסוברים שאנו לוקחים להם את התקציבים..
שאפילו תקציבים אין לנו!
מרב דוחק המקום השכירו דירה בתחום ביה"ס ששם תלמד עוד כתה!
מתי יונה יהב ירים את ראשו ויוריד את אפו למען הרב הכרמי שליט"א??
מתי?!ה' ידע!
מחזיקה אצבעות לרב הכרמי שליט"א ,הרבה בריאות!!
כ"ז בשבט תשס"ט