ב"ה ערב ש"ק, י"ג סיון תשפ" | 05.06.20
הרב שם-טוב
הרב שם-טוב צילום: י' בלינקו
מוציא שם טוב

השליח באורגוואי, הרב אליעזר שם-טוב משיב לטענות שקריות שהעלו פרופסורים כלפי הרבי לאחרונה, היום בעיתון "הארץ". לחצו לקריאה
מערכת שטורעם
פרופ' יהודה באואר, במאמרו "האל הרופא" ("הארץ", 1.6), מתייחס לדעתו של הרבי מלובביץ' על השואה. בלי להגיב על התקפותיו הבזויות של באואר, אני סבור שהוא טעה טעות חמורה בהבנת דבריו של הרבי במכתבו לחייקה גרוסמן. שיחות ומכתבים רבים של הרבי מתייחסים לסוגיה במלים שאינן משתמעות לשתי פנים. אין במכתב שום דבר הסותר דברים שהרבי אמר לפניו או אחריו.

המכתב התפרסם ב"ליקוטי שיחות", כרך כ"א, עמוד 397. אני מציע לכל מי שחוקר את הנושא ברצינות, ללמוד את המכתב בגרסתו השלמה והמקורית קודם שיגבש דעה כלשהי.

"זה היום הגיע לידי מאמרה... ומובן שקראתיו בתימהון גדול ובצער גדול", פותח הרבי את מכתבו. "התימהון - שהרי היתה הברירה בידה לכתוב לי ולשאלני פשר הדברים וההסברים שלדעתה אין הדעת סובלת אותם ומזעזעים וכו'... והצער - שזו הפעם הראשונה שיאשימו אותי בהשקפות שהן, כלשונה, 'מקוממות ומעלות זעם', בנושא הנוגע ללב כל יהודי ועד למיצוי הנפש; האשמה שאינה הולמת איש יהודי, אפילו הפשוט שבפשוטים, ושאין לה יסוד והיא ההיפך לגמרי מהמכוון".

פרופ' באואר מצטט את הרבי כמי שאמר, כי "היטלר היה שליח האל שכן כך כתוב גם בירמיהו כ"ה על נבוכדנצר, שהוא 'עבדו'". הרבי מבהיר במכתב: "אין כל חידוש בדבר, שאיש מאמין - במובן האמונה של עמנו בני ישראל, ובלשון העיקר הראשון משלוש עשרה העיקרים של דתנו: 'אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך בורא ומנהיג לכל הברואים' - מאמין באמונה שלמה שהוא מנהיג לכל הברואים גם בעת השואה".

הרבי מצביע על הדמיון והשוני בין נבוכדנצר להיטלר. בעוד מעשי הטבח בימי ירמיהו נתפשים כעונש, הרבי אומר שהשואה אינה יכולה להתפרש כעונש. ההשוואה לנבוכדנצר רק מצביעה על כך, ששום דבר בעולם אינו קורה בלי ידו המכוונת של אלוהים, גם אם הדבר בלתי נתפש במוחם של בני תמותה. "מה שראיתי שינוי בדורנו בהשוואה במצב בזמן לנבואות האמורות, שאז היה עניין של עונש, לאחרי כמה וכמה אזהרות... ובדורנו מוכרח לומר שהוא עניין של 'ניתוח', זאת אומרת עניין של תיקון, ובהדגשה שהתיקון הוא בשביל ובהמנותח, ותיקון עד כדי כך שהצער אינו בערך להתיקון הבא על ידו, בדוגמת החילוק שבין חיים והופכם. וגם זה מיוסד על עיקר בדתנו, ובלשון העיקר הי"ג, שם: 'אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים'".

פרופ' באואר כותב עוד: "עמדתו איפוא ברורה: השואה היתה דבר טוב כי היא גדעה את ה'איבר הנגוע ללא תקנה' של העם היהודי, או במלים אחרות את מיליוני קורבנות השואה, כדי לרפא את עם ישראל מחטאיו". "'הניתוח' שתיאר בא כ'תיקון עד כדי כך שהצער אינו בערך להתיקון', כלומר, שהצער (רצח היהודים) קטן מהתיקון שנעשה על ידי כך". זאת טעות חמורה.

קריאה קפדנית של המכתב מלמדת, שמשל הניתוח מובא רק כדי להדגים כיצד דבר נורא ככריתת איבר, גם לתכלית מועילה, יכול להיראות כפשע למי שאינם בקיאים. הוא בשום פנים ואופן אינו מובא כדי לרמז, שאלה שנספו בשואה "עברו כריתה" לתועלת הניצולים. הרבי אינו מנסה להסביר מהי תכלית הניתוח. הוא רק מאמין שזה לטובה, לטובת הנספים.

"והאם יש צורך להדגיש עד כמה הפליגה תורתנו בעניין של פיקוח-נפש בכל הזמנים והתנאים... אלא לאחרי שקרה מה שקרה, מה תגובת המאמין (וכמדובר כמה פעמים שכל בני ישראל מאמינים בני מאמינים הם) - הוא אומר: 'הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, א-ל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא' ואין זה מטריד עליו שאינו מבין הנהגת בורא העולם".

הרבי כותב עוד: "גם כשה'מנותח' מבין (או מאמין) ש'הניתוח' הוא לטובתו וכו' - מרגיש הוא הכאב ומצטער וצועק וכו', וכל אלה שהוא יקר להם מצטערים וצועקים וכו'. ואם אינם מצטערים, חס וחלילה, הרי הם על פי דין תורתנו - אכזריים".

הרב שם טוב הוא מנהל בית חב"ד באורוגוואי

כ"ד בסיון תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
3
1. יפה!!!!
מה קרה בארץ הקודש אין אנשים חכמים היכולים להשיב לפרופסרים כגון אלו.
או שפשוט בישראל כולם עסוקים. . .
כ"ה בסיון תשס"ז
2. בלוי
נו. .. יפה

אז שמטוב לוקח את
התפקיד שהיה שמור
לטובי' בלוי.
כ"ה בסיון תשס"ז
3. chazak!
matai yotze hasefer shelo beivrit!?
כ"ה בסיון תשס"ז