ב"ה ערב ש"ק, י"א תשרי תשפ"ב | 17.09.21
הכתבה בידיעות ותצלום השער
הכתבה בידיעות ותצלום השער
הרב ברוד: "מדובר בפרובקטור"

מיליוני בני אדם נחשפו היום לידיעה מבזה בכותרת הראשית של 'ידיעות אחרונות', שהביאה לחילול ה' וחילול שם חב"ד ושמו הקדוש של הרבי
מערכת שטורעם

מיליוני בני אדם נחשפו היום לידיעה מבזה בכותרת הראשית של 'ידיעות אחרונות', שהביאה לחילול ה' וחילול שם חב"ד ושמו הקדוש של כ"ק אדמו"ר זי"ע בהיקף ענק.

בידיעה נאמר כי "פלג קיצוני בחב"ד הקורא לעצמו "המטה העולמי להצלת העם והארץ" פותח במבצע נגד אנשי כוחות הביטחון שהשתתפו בהתנתקות, ובהם חיילים ושוטרים".

התוכנית היא להוציא "ספר שחור" ובו צילומים של המפנים יחד עם שמותיהם וכתובותיהם. ההבטחה שניתנת היא פרס נאה.

"תנועת חב"ד", טורח הכתב גיא מי טל לציין, "דווקא אוהבת את חיילי צה"ל. בחגי ישראל, כמו למשל בחנוכה ובפורים, נוהגים אנשיה לסייר בבסיסי צה"ל ולחלק לחיילים סופגניות ומשלוחי מנות".

"הפלג שהפיץ את החוברת הוקם לקראת ההתנתקות, ובראשו עומד הרב שלום דב וולפא מקרית גת", נאמר בידיעה. "לדבריו מטרת הספר היא: להנציח את האכזריות של שרון ושל חבריו שהרימו יד על ארץ ישראל ולהפחיד את הבאים אחריהם שלא יעזו ללכת בדרכם", נאמר בידיעה.

הידיעה כולה נכתבה כמובן בהכללה נגד כל חסידות חב"ד תחת הכותרת בעמוד השער (שם מוגדרת חב"ד בתואר: פלג חרדי קיצוני): "חב"ד רודף את מפני גוש קטיף", ובכותרת הידיעה עצמה: "מבוקשים על ידי חב"ד: חיילי ושוטרי ההתנתקות".

דובר חב"ד, הרב מנחם ברוד הזכיר היום בפני 'שטורעם' התבטאויות שנאמרו על ידי כ"ק אדמו"ר זי"ע אל אותו אדם שעומד בראש הארגון. "הרבי התבטא עליו: עוד יגרור אותי ואת חב"ד כולה למצב שנהיה מוקצה מחמת מיאוס", ובפעם אחרת התבטא הרבי על אחת מפעולותיו כי זו: מלחמה נגדי בכלל ובפרט", אמר הרב ברוד בשיחה ל'שטורעם'.

הרב ברוד אמר עוד בשיחה ל'שטורעם' כי "וולפא ואנשיו הם פרובוקטורים שמזכירים את אבישי רביב ופעולותיו. לא יאומן, ממתי הדרך של חב"ד לעשות כאלו דברים, ועוד לצאת בקמפיין שכל כולו חילול ה' וחילול שם חב"ד", אמר הרב ברוד בכאב.

גם בקרב אנשי הימין יש מורת רוח רבה מקמפיין זה. "זה מעלה את חמתם של כל העם ושולל מאיתנו כל לגיטימציה להלחם על דברים כל כך צודקים כמו פשע ההתנתקות".

בתגובה לדברים אמר הרב וולפא ל'שטורעם': "שלא יילחמו כנגד מי שעושה את מה שהרבי אומר. הרבי זעק ש"כמשתמשים בחיילי ישראל אין פוצה פה ומצפצף", אז כשסוף סוף יש פוצה פה, באים יפי נפש ומוחים על כך".

בתגובה לכך אמרו כמה מרבני חב"ד שהניסיון לתלות קמפיין אישי נגד חיילי צה"ל תוך ניסיון לפגוע בהם אישית ובמשפחתם, כאילו הדברים תואמים את דברי הרבי, הוא שערוריתי.

"הרבי מעולם לא פעל בכיוונים של פגיעה אישית באנשי בטחון ומחאתו הופנתה תמיד כלפי הממשלה. סגנון כזה, מתאים לקבוצות קנאיות שנלחמו כל השנים בחב"ד וחס ושלום לתת לגיטימציה לדרך כזאת ועוד לתלותה בדברי הרבי", אמר לנו אחד הרבנים בתגובה.

א' באייר תשס"ז
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
36
1. איך אפשר לעצור אותו?
אולי בדרך משפטית או משהו כזה?
א' באייר תשס"ז
2. האם אין מקום שהבי"ד ישקול לנדות את הבן - אדם הזה?
הוא כבר הוכיח שאין לו מעצורים, והדברים מפורסמים. הגיע הזמן שיעמידוהו במקומו, יוקיעוהו, ואז הוא יהיה מוקצה מחמת מיאוס ולא הרבי.
א' באייר תשס"ז
3. האם החיילים היו צריכים לסרב פקודה?
השאלה המרכזית היא האם על החיילים היה לסרב פקודה על פי ההלכה. האם היה כאן דין של פיקוח נפש? ולכן ממה נפשך: אם החייל חושב שהוא עשה נכון - מה לו להתבייש? ואם הוא חושש שהוא לא נהג כשורה -וייתכן והוא לא עמד בניסיון, האם גם אפשר להצדיק בזאת חיילים זוטרים במשטרים אפלים שלפני כמה ימים הזכרנו את הזוועות שנעשו על ידם?
א' באייר תשס"ז
4. האם תלמיד בתו"ת יכול להיות כזה תם?
אם למדת בתו"ת הרי אתה יודע שהרבי אף פעם לא קרא לחיילים לסרב פקודה, אלא תמיד דבר לממשלה ותבע ממנה לא למסור שטחים.

האם פעולה כזאת של רדיפת חיילים ושוטרים באופן אישי - זה דרכה של חב"ד? זה דרכו של הרבי?

הבן אדם פשוט ירד לגמרי מהפסים או שהוא בכוונה עושה פרובקציות שגורמות נזק אדיר לחב"ד רק כדי לקבל פרסומת.
א' באייר תשס"ז
5. ל3
אכן אני מבין למה קראת לעצמך הבן התם.

שמך נאה לך!!!!!!
א' באייר תשס"ז
6. אני לא מבין
למה המטרה שכתובה בעיתון היא איננה נכונה,טובה ומועילה????
א' באייר תשס"ז
7. למה להגרר?
חבל מאוד שאתם שטורעם מתחילים להיות כמו האתר שלא נדכיר את שמו אל תתערבו בפוליטיקה תמשיכו להיות מקסימים ושיהיה כיף לפתוח אתהאתר שלכם בלי ויכוחים ומריבות אנא!
א' באייר תשס"ז
8. הרב ברוד, יש להזהר כאשר מצטטים את הרבי
ר' מנחם ברוד, מי כמוך יודע את הזהירות שצריכה להיות כאשר מצטטים בשם הרבי, בפרט כשמכניסים במרכאות, שאז משמע שזו הלשון בדיוק.

האמנם כך אמר הרבי? "עוד יגרור אותי ואת חב"ד למצב שנהיה מוקצה מחמת מיאוס"? מתי? בקשר למה?

זה לא נשמע סגנון של הרבי.
א' באייר תשס"ז
9. משלהי תשד"מ וראשית תשמ"ה

א
לטלפנו בשמי:
כנראה עושה עצמו אינו מבין מה שעניתי מאז, שאפשר להזיק כמה רח"ל לחב"ד ולהפצת המעיינות על-ידי כתיבה בעניין כו' – שכוונתי היתה בעיקר אליו, וד"ל.

והנני מזהירו שיפסיק לד בר או לכתוב ועאכו"כ להפיץ ועאכו"כ להדפיס בעניני משיח – הן בשמו והן בשם אחר על-ידי שליח וכיו"ב – או באיזה קובץ שיהי' ובאיזה סגנון ואופן שיהי'. ואם ח"ו יעשה משהו בזה, ידע ברור שזהו מלחמה נגדי בפרט ובכלל.

(פשוט שהנ"ל כולל פירוש על עניני משיח ש ברמב"ם או ספרים אחרים ומאמרי דא"ח וכל כיו"ב.)

ב

פשוט שבכל המכ' ודיבורי בכהנ"ל לא הי' בזה כלל וכלל משהו דהיפך ה ברכה ח"ו וח"ו ואין גם עתה ח"ו וח"ו.

ב) שבד בר "שמתפרסם" ובפרט בדבר שבדפוס – נוגע איך מפרשו הקורא ולא המחבר .

ג) וראו בפועל שע"י פעולותיו ומעשיו) – הלהיב מחלוקת וכו' ומאות (ויותר) מבנ"י פסקו מללמוד דא"ח, נלחמים בהבעש"ט ותורתו בפועל וכו' וכו'.

ד) ביניהם כאלו שעד שהתחיל הנ"ל – התעסקו בהפצת המעיינות.

ה) הם מצפים לכל רמז שהוא – שיוכלו לנצלו להגדיל המדורה וכו'.

ו) בהגליונות שצירף – א"צ לחפש רמזים – כי כלום חדורים רעיונות הנ"ל, ובמילא עלילות המשך תוצאות הנ"ל מלחמה נוספת בהפצה, עוד כו"כ יפסיקו לימוד דא"ח היל"ת (1).

כהנ"ל פשוט – ולפלא גדול שמנסה להסבירני ההיפך (2).

ג
כתבי לא הי' מפני חשש אולי כו', כ"א מיוסד על המפורסם שאלפים ויותר הפסיקו לימוד דא"ח ונלחמים בתורת הבעש"ט וכו' – ע"י הדיבור ופרסום הנ"ל לחוד.

לשאלת "תם": היתכן שלא לפרסם הלכה (לפי השערתי, כשמד בר עם גביר פ' בארצה"ב אינו מודיעו שהמדליק גפרורית בש"ק מחויב סקילה, וכשיהי' סנהדרין שהוא מקוה ע"ז יהי' הוא בתוך העם שיסקלו אותו ר"ל – כדין מפורש בתוה"ק, אפילו באם יבקרו בערש"ק אחר חצות) ודאי יענני על שאלתי בחצע"ג ואז בל"נ אענהו.
-----------------------------------------

קטע משיחה של הרבי התועדות שבת פר' בראשית

כאן המקום להזכיר אודות ענין בלתי רצוי הדורש תיקון שנמצאים בשמח"ת – בודאי לא יזיק הד בר ח"ו לאף א' כי אם התועלת והתיקון שבדבר :

ישנם "שפיץ-חב"ד" החושבים שהם אלו שיודעים מה צריכים לעשות וכיצד צריכים להתנהג, וכל אלו שמסביבם, שמנסים להעיר להם לפעמים שעושים דבר בלתי-רצוי – אין הדבר מועיל להם כלל, בחשבם מי הם אלו שיכולים להעיר להם, בה בשעה שאף א' מהם אינו מגיע לדרגתם, שהרי הם "שפיץ-חב"ד" !...

כוונת הד ברים – לאלו שכתוצאה מדיבורים שלהם, עניני דפוס שהדפיסו. או ניגונים וכו' גרמו לרחק עשרות יהודים מתורת הבעש"ט, לימוד החסידות והנהגה בדרכי החסידות. ולא עוד אלא אפילו יהודים שכ בר התחילו ללמוד חסידות – הפסיקו ללמוד, כתוצאה מפעולותיהם של אלו ! לא רק שפעולות אלו אינם מביאות לקירוב רחוקים, אלא אדרבה, עי"ז מרחקים את אלו שכ בר התחילו להתקרב!

וגם כאשר מלבישים זאת באיצטלא דקדושה, "מיט א זיידענע זופיצע מיט א גארטל דערצו"... אין זה משנה כלל את העובדה שעי"ז הרחיקו יהודים מתורת החסידות, עם כל התוצאות שבדבר. שכל זה רובץ על אחריותם!...

רצונך לנגן ניגון חסידי – ישנם ניגונים רבים! רצונך לד בר ד ברי חסידות, להפיץ עניני חסידות – ישנם ריבוי עצום של דבר י חסידות! לך בדרך שסללו לנו רבותינו נשיאינו! אף א' אינו זקוק ל"חידושים" שלך, שהתועלת היחידה שבהם היא – מחלוקת חדשה נגד הבעש"ט ואדמור הזקן, רחמנא ליצלן! שב ולמד חסידות – מאמרי עבודה, והעיקר – שהמאמר ילמד אותך...

ולכן, להוי ידוע שכל מי שממשיך בפעולות אלו – הרי הוא מנגד ולוחם נגד חסידות חב"ד, נגד נשיא דורנו, הבעש"ט, עד מלכא משיחא... שרוצה וחפץ לבוא, אלא שממתין עד שיוסיפו בהפצת המעיינות חוצה, ואילו הוא – מרחק יהודים מתורת החסידות, רחמנא ליצלן!

(חסר קצת)

ויה"ר שלא יצטרכו לחזור על התראה זו, ומכאן ולהבא – לא תהי' פירצה בחומותינו, אצל כאו"א שבשם "חסיד חב"ד" יקרא, הן בד' אמות אלו, והן בכל מקום שבעולם, שהרי הקב"ה הוא בעה"ב בכל העולם כולו, ורצונו של משיח צדקנו, הבעש"ט ונשיא דורנו – שיפיצו את המעיינות חוצה, בכל העולם כולו.

ובודאי לא ישאר רושם כלל מכל זה, כי אם תיקון הד בר – ע"י ההשתדלות ביתר שאת וביתר עוז בכל הפעולות דהפצת המעינות חוצה.
א' באייר תשס"ז
10. מה אתם רוצים ממנו ? הוא כתב יחי על המודעות ? אמר שהוא חבדניק ?
הוא פעל כמו כל גוף ימני בארץ . והוא לוחם על מה שמנדי ברוד למשל לא לוחם .. הוא עושה את מה שרבים אחרים לא עושים .. הוא לא פועל בשם חבד ולא קורא לעצמו חבד .
איפה הבושה? מה נותנים פה במה ללכלוך הזה? נקעה נפשנו ממכם
א' באייר תשס"ז
11. אפשר לעצור אותו בדרך משפטית
אפשר ואפשר לעצור אותו בדרך משפטית.

כשמנדי ברוד ישלם מכיסו על שהוא משווה בין הרב וולפא לבין אבישי רביב - הוא, ועוד איך, יעצר מבחינה משפטית.

(נשלח אל ברוד את נתן זהבי והוא כבר יחכים אותו).

א' באייר תשס"ז
12. תגובה ל3
השאלה המרכזית היא לא האם החיילים צריכים לסרב פקודה. אלא האם לפני ג' תמוז הוא היה מעיז להוציא ולהדפיס דבר כזה.איזה תגובה הוא היה מקבל מהרבי.
האם הרבי סימן מטרות סביב אנשים פרטיים? ואולי מחר נוציא ספר עם תמונות של מי שלא מקפיד על שמירת שבת? או מי שמדבר לשון הרע?
אין גבול לטירוף ולרשעות.
א' באייר תשס"ז
13. אני לא מבין מה הבעיה
ללחום נגד עושי העוול
א' באייר תשס"ז
14. השתגעתם לגמרי
חכמים על קטנים החיילים נו באמת.........
א' באייר תשס"ז
15. הרב דרוקמן גם מזכיר את רביב
?
א' באייר תשס"ז
16. עובר את הגבול
הנני מכבד את הרב וולפא באופן אישי. אבל הפעם אני חושב שזה עובר את הטעם הטוב.

האם מישהו יכול להעלות על הדעת שהרבי מלך המשיח היה אומר לנו לעשות כדבר הזה, דהיינו לרדוף את החיילים שעשו את ההתנתקות? ברי שהרבי לא היה מורה כדבר הזה. אז איך חסיד חב"ד עושה דבר שהרבי לא היה אומר לעשות?

ועוד: בהתנתקות נטלו חלק אלפים רבים של חיילים וקצינים, ועכשיו חב"ד אומרת להם - אנחנו נרדוף אותכם באופן אישי. זה דרכה של חב"ד?
א' באייר תשס"ז
17. לעצור?
אינני משיחיסט, עוד פחות מזה אני חסידו של (הרב?) ש"ב וולפא.

אבל אין זה בסמכותו של אף אחד לעצור אי מי.

זכותו לחשוב שזהו רצון הרבי, וזכותך לחשוב אחרת.

מי העניק לנו את הסמכות לעצור בדרך זו או אחרת חסיד???
א' באייר תשס"ז
18. נבואה ברורה של הרבי
אינני מבין כלל וכלל מה כל הפלפולים והויכוחים. הרי הרבי הוא נביא הדור, ואם הרבי ניבא על וולפא, וזה לשונו הקדוש: "יגרור אותי ואת חב"ד כולה למצב שנהיה מוקצה מחמת מיאוס" – הרי ברור שנבואה זו התקיימה כפי שרואים מול העיניים.

ועוד והוא העיקר: בלי קשר מה רוצה הרבי שנעשה היום, הרי בדבר אחד אין שום ספק וספק ספקא כלל וכלל, שהרבי העיד על וולפא במלים אלו בדיוק, וזה לשונו הקודש: " וראו בפועל שע"י פעולותיו (בדיבור, דפוס ומעשיו) - הלהיב מחלוקת וכו ומאות (ויותר) מבנ"י פסקו מללמוד דא"ח, נלחמים בהבעש"ט ותורתו בפועל וכו וכו.... כתבי לא הי מפני חשש אולי כו, כ"א מיוסד על המפורסם שאלפים ויותר הפסיקו לימוד דא"ח ונלחמים בתורת הבעש"ט וכו - ע"י הדיבור ופרסום הנ"ל לחוד".

וזה לא דומה כלל לפתק השלישי דלקמן: "והנני מזהירו שיפסיק לדבר או לכתוב ועאכו"כ להפיץ ועאכו"כ להדפיס בעניני משיח . . ואם ח"ו יעשה משהו בזה ידע ברור שזהו מלחמה נגדי בפרט ובכלל".

משום שלגבי הפתק השלישי, יש הטוענים כי הרבי התחרט לגמרי אחרי כ"ז אדר ושינה דעתו לגמרי ולכן על היום לא חלה אזהרה זו על וולפא. על זה ניתן לדון. אך באשר לשני הציטוטים הראשונים מדובר הרי בקביעה עובדתית ברורה של הרבי:

א. שוולפא הרחיק מהרבי ומהבעש"ט ו(ממילא) ממשיח אלפי יהודים

ב. הנבואה הברורה של הרבי על וולפא שהוא: ""יגרור אותי ואת חב"ד כולה למצב שנהיה מוקצה מחמת מיאוס"

ועל כן פלא גדול בעיניי איך לא מתרחקים ומוקיעים אדם שהרבי העיד עליו ברורות את שני העניינים הנ"ל?
א' באייר תשס"ז
19. ולא המדרש עיקר
מעניין אם יש לוולפא מדרש שבו מתוארת הסיטואציה הזאת, לכל דבר יש לו כבר מדרש מוכן.
א' באייר תשס"ז
20. תגובה ל-10
הרבי מלובביץ', כידוע לך היה מזוהה עם חב"ד.
תמונה של הרבי על הכריכה, ואחרי זה השתלחות אישית בחיילים, זה כמו שכתוב בתניא: להכניס את הראש של המלך באשפה.
ובוודאי, שהוא גורר את חב"ד לאשפה הזו.
א' באייר תשס"ז
21. עוד תגובה ל-8
את המלים האלו בדיוק אמר הרבי באותה שיחה מזעזעת של שמח"ת תשמ"ה כאשר שפך את לבו הק' על ההרס העצום שוולפא עושה. רק שאח"כ וולפא התחנן לחוזרים שלא יפרסמו את הדברים החריפים ולכן נדפס בהנחות רק מעט מזעיר.

אבל הרבי אמר את המלים האלו באזני אלפי איש, ועכשיו רואים שזה היה נבואה שהתקיימה לגודל הכאב עד הסוף.
א' באייר תשס"ז
22. יש לנדות ולהחרים את וולפא
הנני קורא בזאת בשמי ובשם רבים מאנ"ש להכריז על נידוי וחרם על שלום דוב וולפא!

הברירה היחידה!

מחלל שם שמים ומוריד לטמיון את עבודת הרבי ושלוחיו

על חילול השם בסדר גודל כזה
מגיע חרם.

עד מתי לעדה הרעה הזאת?
א' באייר תשס"ז
23. תגובה ל-9
דברים מבהילים!!
אם אכן זה ציטוט מהרבי על וולפא, לפלא שעדיין הוא בתוך חב"ד. צריך להרחיקו בדחיפות. זה ביזיון שככה נותנים לו במה.
אני משיחיסט ואני כעת בהלם.
האם יש לכם הוכחות שהרבי כתב זאת על וולפא?
בברכת יחי מלך המשיח.
א' באייר תשס"ז
24. צערו של הרבי
נוכחתי בהתוועדות בו הרבי שפך את לבו ונפשו בקול רעש גדול על תעלולי וולפא.

זה היה מחזה נורא ומבהיל מאד, שעד היום אינני יכול לשכוח אותו.

צריך להעמיד את הוולפא הזה במקום, אחרת מי יודע מה הוא יעולל לנו!
א' באייר תשס"ז
25. תמים770
למה צריך להפיץ לשון הרע אפילו שזה אמת!
א' באייר תשס"ז
26. תמים770
האם יש הוכחה שזה מה שאמר הרבי?
א' באייר תשס"ז
27. לא יאומן!!!
אני כותב דווקא בתור לא חבדניק אבל לא מבין מדוע הרב וולפא הוא כאן הבעיה? הרי הוא מהבודדים בחב"ד שיצא בזמן ההתנתקות להיות ביחד עם המגורשים ואני הקטן שואל היכן היו "רבני חב"ד" בזמן ההנתקות???כנראה שלהם היה מאוד לא נעים בחוץ ועכשיו כשנעים הם יוצאים בזעקות
א' באייר תשס"ז
28. יש להתנער מוולפא בצורה אקטיבית! לעזור לחיילים ולשוטרים!
אני מתכוון, בברכתו של הרב ברוד, לארגן קבוצה של תמימים שתעזור בפינוי הבא לחיילים רק כדי להראות שאנחנו לא שייכים לקבוצה המטורפת הזו של וולפא. צריך להוסיף אהבת ישראל ולא טירוף!
א' באייר תשס"ז
29. חבל על מלחמות הפנים
כל מה שצריכים זה לפרסם בעיתונות מודעה מטעם בי"ד חב"ד שהמטה של ר' וולפא אין לה שום קשר לחב"ד ושלא זו דרכו של הרבי זי"ע.
כמו כן יש לפנות ע"י עורכי דין באתראה לעיתון ידיעות אחרונות שהם ייתבעו אם עוד פעם יציגו כותרת שמכפישה את כל חב"ד בגלל התנהגות של קבוצת חסידים שלא מייצגת את הכלל (כדאי לשלוח עותק למעריב/הארץ...)
חודש טוב, בשו"ט וגאולה שלימה בקרוב,
בנצי (לא נציג של חב"ד. אשתי גם לא מרשה לי לדבר בשם המשפחה...)
א' באייר תשס"ז
30. שמעתי
שכאשר הראו היום בבוקר לרב אשכנזי ידיעות אחרונות ואמרו לו: תראה מה גיסך עולל, הוא השיב: הסערה האמיתית אני חוללתי! הנה תראו את הכותרת: אשכנזי הורה להעלות שכר קציני הקבע.
א' באייר תשס"ז
31. לברוד מותר הכל
קודם כל אני מאד מגנה את פעילותו של הרב וולפא, הרבי לא היה מנדה אף אחד, ולכן פעילותו בעניין, אינה מוצדקת.
יחד עם זה, התחסדותו של הרב ברוד אינה מובנת לי. הקמפיין ביבי טוב ליהודים זרע הרס הרס חמור בחב"ד, העזרה להרב אליעזר מזרחי, גרם לעליית השמאל בזמנו, ולו מותר הכל לעשות בשם הרבי. מספיק עם הדמוגוגיה.
א' באייר תשס"ז
32. די כבר עם הפילוג ולשון הרע!
מספיק כבר לנסות ליצור דראמות ו"אקשן" בחב"ד.מי יודע ואולי בגלל זה נוחתים עלינו רח"ל כל האסונות בזמן האחרון. שכל אחד יעשה את החשבון נפש שלו, ולא יטיף לאחרים. מי שחסיד באמת, דואג קודם לתקן את עצמו, ולא להיות המטיף בשער. הרבי לא היה רוצה שתהיה ביננו כ"כ הרבה מחלוקת, וזה מה שצריך לעמוד מולנו, ולא ההתנגחויות של אחד בשני... ותחשבו על זה! שנשמע רק בשו"ט ונרבה אהבה ושלום ביננו!
אחת שכבר נמאס לה לראות פילוג ומריבות!
א' באייר תשס"ז
33. לד"ר כהן שי' - #27
אינני רוצה להוכיח ח"ו, אלא לעורר, שדעת רבינו בכמה דברים- להיות בקו ה'אופטימי'. ולכן הי' מעורר שיקראו "בית הרפואה" וכדו', במקום "בית החולים".

בכבוד רב.
ב' באייר תשס"ז
34. שליח חב"ד
יש הבדל עצום בין מי שמחלל שבת לבין מי שעושה רע ליהודי שני. המחלל שבת - חושב לתומו - שאינו מזיק לאף אחד ולכן מצוה לקרב אותו. אבל אלו שגרשו יהודים מבתיהם - ובאכזריות - אין להם שום תירוץ והצטדקות - שהיו צריכים לציית לפקודות מפקדיהם. כי גם הנאצים טענו אותו טענה ואף אחד לא קבל התירוץ המטופש הזה. לו כל חב"ד היו ביחד - להוקיע כל הפושעים האלו- זה היה נותן דוגמא לשאר העם שגם יצטרפו למחאה ולגנות ולבזות כל המשתפי פעולה של הגירוש. ואז זה היה מקשה על ההתנתקות הבא. ברגע שחסידי חב"ד מתחילים להיות יפי הנפש ולחייך לכל הפושעים האלו ולסלוח להם - הם מזמינים בזה הגירוש הבא.
יש לי שאלה קטנה לכל המוקיעים והמתקיפים על הרב ש"ב שי' ולפא. מה עשיתפ אתם - בשעת ההתנתקות. האם מישהו מכם פתח הפה במחאה נגד??? ואיפה היו כל רבני חב"ד באותה תקופה? לא שמענו אפילו ציוץ קטן מהם.
עכשיו פתאום קבלתם אומץ לצעוק נגד מי ? נגד מי שהלך לגוש קטיף להשתתף בצערם של המגורשים - כשאחרים ישבו בבית והסתכלו בחדשות בבית בנוח והבטוח ????
ב' באייר תשס"ז
35. 30 זו הבעיה!
הבדיחה והצחוק של וכו' הוא הבעיה האמיתית, לא מהיום, והוא שהביא עלינו את כל הצרה הצרורה הזו. לפחות שהיום יצא בגלוי ולא בליצנות!
ח"ו לפגוע אישית באף אחד בפרט ת"ח כו', אבל הבי"ד צריך לפרסם בכל מקום ומקום שכל אלו המחללי שמו הק' של הרבי ע"י תמונותיו הק בראש חוצות באופן של ביזוי נורא - אינם שייכים לחב"ד, ובודאי שאין להם רשות להשפיע על בחורים כו'!
ב' באייר תשס"ז
36. יתמו חטאים ולא חוטאים
ושילמוד השיחה דחלק כ"ז לשבוע זו
ד' באייר תשס"ז