ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
הרב כהן בראיון
הרב כהן בראיון צילום: אלי קאהן, באדיבות "כפר חב"ד"
הרב יואל כהן בראיון חסר תקדים

השבוע העניק ה'חוזר' הראשי של כ"ק אדמו"ר זי"ע, הגה"ח הרב יואל כהן שליט"א ראיון מיוחד לשבועון "כפר חב"ד". קטעים בלעדיים מהראיון המלא
מערכת שטורעם
סדר במחשבה: בעקבות הדיבורים הנשמעים לאחרונה אודות הצורך באחדות גם במחיר וויתורים כואבים בכרם חב"ד, העניק השבוע ה"חוזר" של הרבי, הגאון החסיד רבי יואל כהן שליט"א, ראיון חסר תקדים בחריפותו לשבועון "כפר חב"ד". הראיון מתפרסם היום בגיליון החגיגי והמוגדל לרגל יו"ד שבט.

"אם בגלל אחדות המשפחה מניחים גם לבן החולה להשמיע את הדעה ה'לגיטימית' שלו על הרעל, באזניי הילדים, סימן שאין כאן שום אהבה לא לו ולא לילדים", אומר הרב כהן בהתבטאות חריפה בעקבות "כינוס ההתעוררות" בשבוע שעבר.

הראיון נערך על ידי עורך השבועון "כפר חב"ד", הרב אהרן דב הלפרין. הראיון המלא מתפרסם היום בגליון "כפר חב"ד" החדש.

"שטורעם" מפרסם בזאת ציטוטים אחדים מדבריו של הגאון הרב יואל כהן, מתוך הראיון המקיף ב"כפר חב"ד".

"עיקר גדול בשליחות ובתפקיד שלנו הוא - בריינגען דעם רבי'ן אין וועלט [- להביא את הרבי לעולם], אשר שמו הקדוש של הרבי זי"ע יהיה נערץ בתכלית ההערצה . . שכל אחד ואחד (כל יהודי ואפילו גוי להבדיל) יידע שהרבי זי"ע הוא איש מופלא בתכלית ההפלאה, בכל מיני המעלות, והיותו רועה ישראל, רועה אמיתי שדואג לכלל ישראל ולכל אחד בפרט.

עכשיו נבדוק אם השיטה של "שליט"א" מתאימה לתפקיד הזה או להיפך. דומני שכל אחד מבין בפשטות, שכתיבת "שליט"א" על צדיק לאחרי הסתלקותו, לא רק שאינה מביאה להערצה, אלא אדרבה, מביאה לליצנות והשמצה".

"אני לא מדבר בנוגע לאנשים בעלי השיטה הזאת, אלא בנוגע לשיטה עצמה. כי בנוגע לכוונה של בעלי השיטה, הרי אין אדם יודע מה בלבו של חברו, ובודאי יש ביניהם הרבה שאינם מבינים שעל-ידי הפעולות שלהם הם משמיצים את שם הרבי"

"ראיתי פרסום שלהם מר"ח כסלו שהדפיסו תמונה (הם כותבים שהתמונה היא מיום כ"ה מר חשוון) מאיזה אדם שעבר ב'שביל' שעשו לפני תפלת מנחה, ועל תמונה זו הם כותבים שזהו כ"ק הרבי שעבר בשביל.

כשאנשים שומעים על-דבר עשיית השביל – הרי זה עצמו הוא ליצנות הכי גדולה – והליצנות היא לא על חסיד זה או חסיד זה, אלא על הרבי, שהרי הם אומרים שעבורו הם עושים את השביל שיוכל לעבור – אבל בליצנות הזו הם לא מסתפקים, ועשו גם תמונה בעלון שלהם איך שהרבי עובר".

"כל המעשים השפלים של המשכילים והיבסקציה וכו' שהשתדלו בכל מיני השתדלויות להשמיץ את כבודם של רבותינו הקדושים, הם כאין ואפס לגבי ההשמצה שעושים המשיחיסטן, ומצד שני טעמים: (א) מצד גוף ההשמצה, לאף אחד איז ניט איינגעפאלן [= לא עלה על דעתו] לעשות ליצנות גדולה כזו. (ב) כאשר ליצנות כזו נעשית בשם חסידי ליובאוויטש כביכול, הרי הליצנות וההשמצה גדולה עוד יותר.

ונוסף לזה שה'שיטה' הזו מביאה לליצנות ולהשמצה, שזה ההיפך הגמור של השליחות ושל התפקיד שלנו - גם השיטה עצמה היא ליצי ליצנות וגם היפך התורה".

"השיטה שלהם אומרת שמה שראו במוחש שהתרחש בג' תמוז הוא דמיון בעלמא. השיטה שלהם מבוססת על כך שלפי הפירוש שלהם בשיחה מסוימת אי-אפשר שיהיה דבר כזה, ולכן יסדו אמונה חדשה (ש"כל חסיד מחוייב להאמין בה"): ה"אמונה" ב"שליט"א". וכעת נתבונן קצת, אם "אמונה" כזו מתאימה עם כללי התורה או לאו...

כאן על מה מדובר בסך הכל? על שאלות שהם לא מבינים. וכל הקושיה מיוסדת רק על פירוש שהם לומדים בשיחה. ומזה הם כבר מוכיחים שהמציאות היא לא מציאות אלא רק דמיון!

ובפרט בעניין זה שכל הפירוש שלהם בשיחה (גם בלי קשר לקושיות שיש להם) מוטל בספק גדול. שהרי עובדה היא שהרבי כתב צוואה. וכולם יודעים על זה. ועל סמך סתירה שיש להם בין המציאות לבין הפירוש המפוקפק שלהם בשיחה – הם מגיעים למסקנה המבהילה שהמציאות היא רק דמיון".

"אם השיטה התימהונית שלהם, של "חי בגשמיות", היתה באה לידי ביטוי רק בדברים של עשיית שביל וכיוצא בזה, גם זה היה כדי בזיון וקצף. אבל לצערנו זה בא לידי ביטוי במעשים לפועל, היפך הדין.

הם מטיפים בדרשותיהם להרבה עניינים שהם היפך הדין ממש, הנובעים מהמצאת האמונה החדשה שלא היתה הסתלקות. על-פי דין תורה ברור שהיתה הסתלקות. וכשמטיפים לא לקיים את דיני ומנהגי התורה הנובעים מההסתלקות (כולל כל ענייני היארצייט שהורה הרבי לעשות בקשר לי' שבט), זה כבר גובל בהיפך האמונה בתורה רח"ל".

"כל אחד צריך לוותר ולהקריב בשביל האחדות ולעשות כל התלוי בו שלא יהיו יריבויות ומחלוקות ומאבקים – אבל חייבים להבהיר באופן חד משמעי: למען האחדות, אפשר וצריך לוותר ולהתפשר על כסף, על כבוד, על 'מי בראש', על סכסוכים אישיים וגם על מריבות עם מי שלא סבור כמוני. אבל על חינוך הנוער אנחנו לא בעלי-בתים! זה לא הנכסים שלנו שאנחנו יכולים לוותר עליהם"!

"כאשר אחד מבני המשפחה יש לו דעות משובשות רח"ל, הרי בוודאי שאוהבים אותו לא פחות משאר האחים, אבל לא מכבדים אותו לנאום בפומבי בשם המשפחה בשעה שיודעים מה ידבר. האהבה אליו מתבטאת בזה שמחפשים עצות איך ליישר את דעותיו. ואם עוזרים לו להמשיך בזה ולהרעיל עוד אנשים מבני המשפחה, זה מורה שאין שום אהבה לא אליו וגם לא לשאר בני המשפחה. מוכרחים לומר את האמת, רק את האמת, ועל-ידי-זה – ודווקא על-ידי-זה – אפשר לקוות שתהיה קצת אחדות.

כשאחד מבני המשפחה נופל לראשו רעיון מטורף שרעל מסוים טוב לבריאות ומוסיף לבריאות, איך צריכה המשפחה להתמודד עם זה? תלוי: אם אוהבים אותו ואת הילדים, מתאמצים עד כמה שאפשר לרפאות אותו על-ידי רופא, ועד שיתרפא לא נותנים לילדים לשמוע אותו, חלילה, ומסבירים להם שהוא מדבר דברי טירוף. יחד עם זאת מסבירים לילדים שהוא לא אשם וצריך לאהוב אותו, אבל לשמוע אותו ולקבל את דבריו זה מאוד מסוכן.

אם נוהגים אחרת ואומרים שבגלל אחדות המשפחה מניחים גם לו להשמיע את הדעה ה'לגיטימית' שלו על הרעל, באזניי הילדים, סימן שאין כאן שום אהבה לא לו ולא לילדים".

"השיטה הנכונה היא לומר את האמת: שגם עכשיו חי הרבי במובן הרוחני ומשפיע כאן למטה גם בגשמיות, ואשר בג' תמוז תשנ"ד לא חל שום שינוי בעניין הקשר של הרבי עם החסידים - הן מצד הרבי כלפי החסידים והן מצד החסידים כלפי הרבי".

ה' בשבט תשס"ז
צילום: אלי קאהן, באדיבות "כפר חב"ד"
 
צילום: אלי קאהן, באדיבות "כפר חב"ד"
 
צילום: אלי קאהן, באדיבות "כפר חב"ד"
 
הגב לכתבה

תגובות
69
1. עיתון כפר חב"ד
צודק כבפר חב"ד בראיון הזה שתוקף את האחדות המדומה שתקפה את מחננו שאם יהיה אחדות עוד עלולים להתאחד כפר חב"ד עם בית משיח ואז עלולים בעלי פרנסה שמתפרנסים ממחלוקת להיפגע.
ה' בשבט תשס"ז
2. אחדות גמורה!
הרב ר' יואל כהן והרב מונדשיין כבר התאחדו! ימות המשיח!
אז מה רוצים מהמשיחיסטים?...
ה' בשבט תשס"ז
3. מאמר נפלא
יישר כוח גדול על הדברים הנפלאים צריכים לראין שנשים שיביעו את דעת חבד
ה' בשבט תשס"ז
4. פחדנים נמאסתם
סוף סוף מישהו אומר את האמת הטענה שלי היא לא למשיחיסטים כמו לאלה שרוקדים על שני הסעיפים ומפחדים לאמר את האמת, הפחדנים האלה הורסים את חב"ד לא פחות מהמשיחיסטים! תפסיקו לפחד ולנסות למצוא חן בעיני כולם זה פשוט לא עובד!
פחדנים נמאסתם!
ה' בשבט תשס"ז
5. עם כל הכבוד לרב יואל כהן
אנחנו רואים שהסקר של האתר מצביע (וכל אחד יכול להצביע פעם אחת! - מוסיף מהימנות!!) שצריך אחדות בכל מחיר!!!!

והתורה לימדה - אחרי רבים להטות!!!
ה' בשבט תשס"ז
6. אחדות מזוייפת
איך לא רעדה ידו לכתוב נגד אחדות?
האם שלח הר"י שי' כהן עותק ממאמרו לאוהל?
האם הי' מעיז לכתוב כן לפני תשנ"ד?
מה דעתכם: איך הי' הרבי מגיב למקרא מאמר זה?
לגופו של ענין לכתוב בדפוס "שמו הקדוש של הרבי זי"ע יהיה נערץ בתכלית ההערצה . . שכל אחד ואחד (כל יהודי ואפילו גוי להבדיל) יידע שהרבי זי"ע הוא איש מופלא בתכלית ההפלאה, בכל מיני המעלות" (כלשונו של הרב כהן), מבלי לחשוב האם מסר זה סביל ומקובל לחרדי ממוצע, הוא ממש מדרכי המשיחיסטן.
ובכלל: עכשיו רואים שכל כנס האחדות הי' רק "לפנים". פירסמו שזה כנס אחדות וישמיעו מגוון דעות. אבל ברגע שנשמע שמץ ממשיחיזם רעדו אמות הספים.
וכאן הבן שואל: באם לא היתה שום כוונה להתאחד (וכנראה עי"ז שהכנס אורגן ע"י מוסד שעצם מהותו שנוי במחלוקת...) למה שיקרו לאנ"ש ועשו שטורעם שיגיעו למען האחדות. אחדות עם מי?
וחוץ מזה: : האם זה כ"כ איום שהילדים יכירו את המושג "שליט"א". זה ירעיל אותם? בסופו של דבר, המושג מבוסס על שיחותיו של הרבי (גם אם "תורגם" למשמעות רחבה יותר ע"י אחינו המשיחיסטן).
[מה שהי' צריך לעשות: כפי שהורה הרבי בתשמ"ט (אחרי הבחירות)- לדבר בנושאים שמוסכמים על כולם (לא על מעמד הרבי (מה"מ או זי"ע), אגו"ח, בי?"ד רבני אנ"ש וכדומה) ולהזמין נואמים מכל גווני הקשת שינאמו על כל מה שבעולם(כולל - אחדות) אבל לא על נושאים שבמחלוקת].
שטורעם: תפרסמו או לא - העיקר שגם אתם "תעדכנו" את הרבי על החלטתכם.
ה' בשבט תשס"ז
7. ממש בושה לכם !!!!!!!
ה' בשבט תשס"ז
8. שליט"א מזוייף - למס' 6
"המושג שליט"א מבוסס על שיחותיו של הרבי"? גם זו שטיפת מוח של המשיחיסטים! הרבי הסביר מדוע "שליט"א" גם אחרי ההסתלקות, מפני שחיי הצדיק הם חיים רוחניים, והחיים הרוחנים ממשיכים גם אחרי ההסתלקות.
אז בבקשה, שיגידו "הרבי זצ"ל שליט"א", כי זה המשמעות בשיחה. הסתלקות בגשמיות וחיים רוחניים.
ה' בשבט תשס"ז
9. ל5
אז מה בגלל שאחרי רבים להטות אני צריך להתאחד עם נוצרים? תפסיקו עם השטויות שלכם כבר אתם לא רואים שיש לנו עסק עם נוצרים?
ה' בשבט תשס"ז
10. אחרי רבים לרעות?
"ביטול" (מגיב 5), אתה רוצה לבטל את כל התורה כולה? ממתי הולכים באמונות ודעות אחרי הרוב?
ה' בשבט תשס"ז
11. חיים
האם חושב הרב כהן שליט"א שדברים אילו ישנו דעת אילו שדעתם אינו כדעתו? האמת הוא שזה ישפיע רק ללבות עוד יותר את אש המחלוקת! אז האם הוא חושב באמת שזהו רצונו של הרבי?!
ואותו שאלה יש גם על אילו שמפרסמים דבריו בחצוצרות וקול תרועה!
האמת הוא כמו שכתוב הרבי בהפתק הידוע לרבני ארה"ק בחודש טבת תשנ"ב והיות שלא כולם יודעים מזה הנני כותב א"ז עוה"פ, וזלה"ק:
"באם לא יתחילו להתדבר ביניהם מתוך כוונה אחת לבוא לידי שלום אמתי, אזי יחכו לימות המשיח בגילוים"
היוצא לנו מהנ"ל שאין עצה אחרת רק להתדבר בינינו, ובזה ורק על ידי זה נוכל להגיע לשלום אמתי.
היוצא לנו שחילול השם וחילול שם ליובאוויטש הכי גרוע הוא המחלוקת שיש בינינו וזה הכל מודים שזה היפך רצון קדשו של הרבי, ולכן לא יגיע שום תועלת מדברים הנ"ל ואדרבה, וכמו שראינו בעבר למה הביא שיטה זו של ביד חזקה וכו'
ויה"ר שיערה עלינו רוח ממרום ונזכה להתראות עם רבינו והוא יגאלנו בקרוב ממש.
ה' בשבט תשס"ז
12. חבד האמיתית
ה' בשבט תשס"ז
13. R' Yoel
The Problem is that Reb Yoel is actualy the one that started this Mishugaas...!
ה' בשבט תשס"ז
14. לדבר ברור לדבר חזק!
בגלל "רגישות" להורים שכולים אין מי שיקרא לילד בשמו: משמעות הדברים של ר' יואל היא פשוטה ומעשית: אין לקחת חבל בכינוסים המזוייפים ובפסטיבל ה"אחדות" הוירטואלי, זה רק עושה גרוע גם לאחדות עצמה!
דבריו נאמרו כמשפיע בישיבה - וזה ברור ושקוף - לפני "כנס האחדות" הצפוי מחר לבני הישיבות. הוא מצביע בבירור על הזיוף שבסגה השטותית הזו, כשהיא כוללת ביטול תורה, ביזבוז כספים, והבאת הבחורים לידי ניסיון וביזיון, במיוחד ילדי הישבות הקטנות.
אני מבקש ומתחנן מראשי הישיבות והמשפיעים להתעשת, אתם "מתגלשים" ח"ו. תפקידכם להרביץ תורה ולהתוועד ולעודד את היציאה למבצעים ולא להצטרף לקולנות מזוייפת ולהתכנס באולומות ובפרלמנטים. זה לא דרכה של תורה ובטח לא דרכה של תומכי תמימים!
אל תגעו במשיחי - תרתי משמע
אני כועס, אני פגוע, ואני עצוב בידי מי הפקדתי את חינוך ילדי.
אני פונה במיוחד למשפיע הרב זלמן גופין ולראש הישיבה הרב יעקב כץ לגלות מנהיגות ולא נגררות.
חדל קשקשת וברברת!
ה' בשבט תשס"ז
15. אז מה נשאר מהכינוס? מאומה!
שבוע אחרי, והכינוס כולו התפוגג...
המשיחיסטים מלכתחילה היו נגדו,
עכשיו קם ר' יואל ותוקף את הכינוס מימין, שהוא מהווה "הפצת רעל" לכל המשפחה.

זה מה שקורה כשמארגני הכינוס חושבים רק איך לרקוד על כל החתונות
ה' בשבט תשס"ז
16. ב"ה שסוף סוף מישהו כותב לענין!
כמה טמטום מוח קיבלתי מקריאת המאמרים והפרסומות על ה"אחדות" המדומה עם המשיחיסאן.

כל פעם שמשהו קורא תמיד כולם קופצים וצועקים אחדות. עליכם לשאול את עצמכם:

האם אחרי פטירת הרב גרליק בתאונה עם עוד שלושה חסידים הרבי דיבר על "אחדות"?

האם אחרי רצח אוקינאוו הרבי דיבר על "אחדות"?

האם אחרי הרצח של לאפיאן הרבי דיבר על "אחדות"?

האם אחרי מלחמת יום כיפור הרבי דיבר על "אחדות"?

האם אחרי כל שאר האסונות (חוץ מהאסון של חיטריק) הרבי דיבר על "אחדות"?

[כמובן שתמיד הרבי דיבר על אהבת ישראל ואחדות ישראל, אך כמעט ולא דיבר על זה כתוצאה ישירה מהאסונות, כ"א כחלק מהחיזוק הכללי בתורה ומצוות שרדרש כל הזמן].

והאמת היא ששמעתי שהיתה תקופה שברחוב מאנטגאמערי נפטרו כמה וכמה חסידים בתקופה קצרה, וכל אנשי הרחוב כתבו מכתב מיוחד לרבי על זה, והרבי אמר להם לייסד שיעור בלקו"ת ברחוב, ושהנשים יתחילו ללכת עם פיאות (ולא עם מטפחת, כנהוג באותה תקופה). ותו לא!

אל תבלבלו לי יותר את המוח עם "אחדות", ותתחילו לעשות את מה שצריך - להכין את עצמו ואת כל העולם כולו לקבל פני משיח צדקנו.
ה' בשבט תשס"ז
17. זי"ע?
כותב אהרן דוב הלפרין בשמו של הרב יואל כהן: "עיקר גדול בשליחות ובתפקיד שלנו הוא - בריינגען דעם רבי'ן אין וועלט [- להביא את הרבי לעולם], אשר שמו הקדוש של הרבי זי"ע יהיה נערץ בתכלית ההערצה . . שכל אחד ואחד (כל יהודי ואפילו גוי להבדיל) יידע שהרבי זי"ע הוא איש מופלא בתכלית ההפלאה"

ואני הקטן שואל: האם פעם שמע מישהו את הרב יואל כהן מוציא מפיו את צמד המילים "הרבי זי"ע"?

מבירור שערכתי אצל תלמידיו הנאמנים, הם מעולם לא שמעו אותו מתבטא כך בדיבור.

ושימו לב לנקודה מעניינת: מעולם לא שמעו את הרבי אומר בדיבור על הרבי הריי"צ את אחד מתארי ההסתלקות.
אמנם בכתיבת אגרות כתב הרבי את תארי ההסתלקות. אבל כאשר שיכתבו את שיחותיו של הרבי, זאת אומרת בסדרת שיחות-קודש, בסדרת התוועדויות, ואפילו בסדרות המוגהות של "מאמרים מלוקט" ו"לקוטי שיחות" - מוזכר הרבי הריי"צ בתואר "נשיא דורנו", אך ללא תארי הסתלקות. והטעם מובן בפשטות: מכיוון שבשיחות הללו כתוב מה שהרבי אמר בדיבור, וכאמור - הרבי מעולם לא אמר בדיבור את תארי ההסתלקות על הרבי הריי"צ.

סביר להניח שזאת גם הסיבה שגם הרב יואל כהן מעולם לא התבטא בדיבור על הרבי בתארי ההסתלקות, וכך גם 99 אחוז מחסידי חב"ד, יהיו דיעותיהם אשר יהיו - אינם מזכירים בדיבור את תארי ההסתלקות.

כאמור, זאת עובדה.

השאלה הגדולה היא: מדוע כאשר כפר חב"ד כותב את דבריו של הרב יואל כהן, הוא משנה מדבריו ומוסיף את התואר זי"ע, שבוודאי לא נאמר על ידי הרב כהן, וכאמור - הנוהג הוא, שכאשר דברים לא נאמרים, הם גם לא נכתבים ברשימת הדברים.

ואולי עורך כפר חב"ד חסיד יותר גדול מהרב יואל כהן, ולכן הוא טורח להזכיר את התואר זי"ע גם כאשר הדברים לא נאמרו.
ה' בשבט תשס"ז
18. בנפשנו הדבר
בהמשך לתגובה 16.
ידוע שכאשר יש ענינים של היפך הצניעות ר"ל השטן מרקד.
במקום להיתלות באילנות גבוהים ולדבר בענינים נעלים, יש לבדוק ולתקן את הדברים הצריכים תיקון בקיום השו"ע ובראשם נושא הצניעות, שהוא גם נושא שהרבי זעק אודותיו בשנים האחרונות.
ה' בשבט תשס"ז
19. תסתכלו בעצמכם בשיחות הבאות ותראו שהרבי אומר בפירוש שיעקב אבינו חי בגוף גשמי!!!
אם אתה רוצה לדעת את האמת? אז תפתח את השיחות הבאות ותסתכל בעצמך!!!
1. שיחות קודש שנת תשל"א כ' מנחם אב (חובה לראות את השיחה!!!)השיחה תורגמה לעברית בעלון "יחי המלך" של פרשת ויחי האחרון.
2. ליקוטי שיחות חלק ל"ה בשיחה השלישית של פרשת ויחי (השיחה האחרונה לעת עתה בליקוטי שיחות על פרשת ויחי)
ה' בשבט תשס"ז
20. זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
בדיבור הרבי לא אמר זי"ע, אבל בשיכתוב ללקוטי שיחות כתבו "זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע", אע"פ שהרבי לא אמר.
כך גם ר' יואל לא אמר בדיבור "זי"ע", אבל בכתיבת דבריו כתבו "זי"ע".
אם הדבר היה איכפת לו הוא היה מעיר על כך לכותבים, ולא היה מחכה עד שאתה תתעורר ותמחה בדבריך המוזרים.
ה' בשבט תשס"ז
21. תגובה ל - 17
תנוח דעתך:

מסתמא ר' יואל שי' כן אמר את התואר זי"ע, כי אני לפחות כוכ"פ שמעתי הרצאות באה"ק של ר' יואל שי' כשהוא מצמיד לתואר הרבי - זי"ע.

שמעתי בהתוועדות של ר' ליבל גרונר שי' כי אחרי יו"ד שבט הוא מסר לדפוס קונטרס של הרבי הריי"צ (זה היה תפקידו ועבודתו של ר' ליבל אז) , מתוך הרגל גרידא הוא הצמיד לשמו של הרבי הקודם את התואר - שליט"א.

הרבי זי"ע נשיא דורנו קרא לר' ליבל, ואמר לו "וכי אינך יודע שהתרחש משהו ביו"ד שבט?".

וכך עפ"י הוראת הרבי (כן, אותו רבי שזעק כה"ז שהרבי הקודם חי איתנו) בכל קונטרס של הרבי הריי"צ ב"עמוד השער" נדפס עפ"י הוראתו הק' "זצוקלה"ה נבג"מ זי"ע""!

ובעצם כבר במכתבים הראשונים ממש של הרבי נשיא דורנו אחרי יו"ד שבט, כל פעם שהוא מזכיר את שם הריי"צ הוא מצמיד את הזצוקל"הה וכו', ולא צריכים להאמין לי - אפשר פשוט ליטול את הקונטרסים ולהיווכח!

אבל לך תשכנע שטופי מח ורפי שכל.
ה' בשבט תשס"ז
22. אגרת מדהימה של הרבי שפרסמו פה באתר לפני כשבוע ואני מצטט פה קטע מדהים...
"..אבל בז אני לכל אלה המתארים תנועה שלימה, המונה עשיריות אלפים חסידים שלא הגיע המתארים עד קרסולם - לא במס"נ ולא ביר"ש ולא בצניעות אמיתית - (שמירת קדושת הברית כפשוטה. שהוא מכוון כנגד וקשור) בשמירת הלשון,
מתארים באותם התוארים שבמכתב הנ"ל, ושתלמידיהם ומחונכיהם אינם נרתעים לאמר על מי שהוא מישראל שהוא עובד ע"ז בשיתוף.." סוף ציטוט.
על פי מה שהרבי כותב כאן, אז מי שמתאר "מי שהוא מישראל" בתארים הנ"ל וכו', אז מובן מה מצבו של המתאר...
אנא מכם כותבים יקרים הזהרו בדבריכם..
המכתב המלא הנ"ל נמצא פה באתר בצילום מהמכתב המקורי.

משיח נאו
יחי המלך
ה' בשבט תשס"ז
23. ל19
נכון הרבי הוא בדיוק כמו יעקב אבינו א"כ איפה היחי יעקב?! למה מבקרים אותו בחברון?
ה' בשבט תשס"ז
24. שוב טעות!
הרב כהן הנכבד שליט"א!

תחליף דיסקט!

כל זמן שאתה תמשיך בהפצת השקר והשטות שהמטרה שלנו היא להרבות בכבודו של רבינו הק' זי"ע, הרי זה נותן יניקה ישירה לאלה החושבים שעיקר האמונה בדורנו היא להאמין שהרבי חי והוא משיח ושאר דברי הבל.

הרבי זי"ע בעצמו אמר את ההיפך, שעיקר המטרה בחיים היא הרבצת התורה והפצת מעיינות החסידות - לא להרבות בכבודו של הרבי. ודאי שכבודו של הרבי חשוב, אבל רק בתור חלק מהמטרה הכללית, כי סוף סוף הרבי הוא זה שמייצג את שלימות קיום התורה והמצוות ולימוד החסידות, אבל ברגע שאתה הופך אמצעי זה למטרה, אתה חוטא להוראותיו הקדושות של רבינו הק', וגורם שישתו התלמידים הרעים ונמצא שם שמים מתחלל, כנראה בחוש!

כמה פעמים שמעת באוזניך את הרבי אומר, שלא יגידו זאת בשמו, כי העיקר שהעניין ייעשה?

הרב כהן! ראית כבר מה גרמת בדבריך לפני ג' תמוז, אז אולי כבר הגיע הזמן שתשוב בתשובה שלימה ותגיד את האמת, שהטעות שלך היתה לא רק בזה שחשבת שג' תמוז לא יקרה, אלא בכל החינוך הקלוקל שנטעת בלב כל תלמידי הישיבות, שהעיקר הוא כבוד הרבי.ה' בשבט תשס"ז
25. אדמו"ר יעקב אבינו?
19, מי אמר לך שהרבי הוא יעקב אבינו? אולי הוא אברהם או יצחק?
ולמה בתניא פרק מ"ה כתוב: יעקב אבינו ע"ה ולא יעקב אבינו שליט"א?
ה' בשבט תשס"ז
26. ל-17: מתי תשכילו ש"זי"ע" הוא תואר כבוד ולא להיפך!!!
דעת בעלי בתים היפך דעת תורה.

עפ"י תורה, זצ"ל זי"ע ונבג"מ הינם תארי כבוד שנהוג להצמיד אך ורק לצדיקיא דאתפטר מעלמא דין.

אנו החסידים יודעים, שגם כאשר אדם ראוי לתארי כבוד אלו, "עאפ"כ לא מת מה זרעו בחיים אף הוא בחיים".

באו טיפשי הטיפשים בדורנו, וחושבים שלהשמיט תארי *כבוד* ולהצמיד היפך מתארי הכבוד, זהו הכבוד?

האם לומר: האר"י שי', הרמב"ם נ"י, הבעש"ט שליט"א או יבלחט"א מרן הבית-יוסף שיחי' - נראה לכם מכובד?? האם יעריכו זאת?
ה' בשבט תשס"ז
27. start to learn
where does the Rebbe say that that interpretation of "yaakov loy mess" )5731) applies to other tzadikim. On the contrary, if you read carefully and in LS 18 you'll see that other tzadikim are metamey bemaga and the Rebbe never said about the FR's tziyon that the reason why we may not need a mechitza for kohanim is because "Yaakov loy mess"; he spoke and wrote about "tzadikim eynom metamim".
ה' בשבט תשס"ז
28. חובה לקרוא !!!!!!!!!! מדהים!!!!!!!!!!!
משיחת חיי שרה תשנ"ב:
"ועל פי הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו השליח היחיד שבדורנו והמשיח היחיד שבדורנו שכבר סיימו את כל העבודה הרי מובן שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח" השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן שהדבר היחיד שנשאר עכשיו הוא - לקבל את פני משיח צדקנו בפועל ממש. כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות."
"..כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל היהודים במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח כמבואר בתורה שבכתב ושבעל פה, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו כולל במיוחד על ידי לימוד עניני משיח וגאולה ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת. והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכל יהודי, בלי יוצא מן הכלל כלל."
וירא תשנ"ב: "וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו הרי בימינו אלו (כנ"ל סי"ג) נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה (לא רק המציאות דמשיח, אלא) גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש! ...וכיון שכן, מובן שכל הענינים וכל הפעולות חדורים בעניני משיח וגאולה.."
וע"י האחדות בנינו "נהגו כבוד זה לזה"(למרות חילוקי הדעות) ברור שמשיח מתגלה מיד (זה שמשיח לא מתגלה עכשיו לאחר שכלו כל הקיצין וכו' זה כבר פלא הכי גדול !!!!)

משיח נאו!!!!!!

ה' בשבט תשס"ז
29. 19 הנכבד, אני לא צריך לקרוא "יחי המלך"

פשוט, משום ששמעתי במו אוזניי את קולו של הרבי בהתוועדות כ' אב תשל"א.

דרך אגב, השיחה בלקו"ש חל"ה היא לא האחרונה לעת עתה על פרשת ויחי, משום שהיא יצאה לאור בשנת תנש"א (למדתי אותה אז, אגב) ובשנת תשנ"ב יצאה לאור שיחה נוספת.

ובמילים אחרות: זה מאוד נחמד שקראת ב"יחי המלך" שתי שיחות של הרבי, אבל משום מה נדמה לי שצריך יותר מכך בכדי להפוך להוגה הדעות של ליובאוויטש.
ה' בשבט תשס"ז
30. הרבי עצמו כותב על האר"י
"האר"י ז"ל החי"

כלומר, אין סתירה בין התואר ז"ל לתואר חי!!

על דוד מלך ישראל חי וקיים
אומרים ב"יהי רצון" שאחרי אמירת תהילים: "...כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום"!!
ה' בשבט תשס"ז
31. למגיב 27
גם המיסיונרים מצטטים מכתבי הקודש.

אתה באמת חושב שעל ידי זה שתחזור על הציטוטים מיליון פעם המציאות תשתנה.

האם המשיח הגיע "תיכף ומיד".

וכדברי הרב הלר שליט"א, ששיחות הרבי בנושאים אלה הם כמו רבבות הקטעים במדרשים ובספרי קבלה שלא הכל מבינים.ה' בשבט תשס"ז
32. חובה לקרוא !!!!!!!!! חובה לקרוא !!!!!!!! חובה לקרוא !!!!!!!!!!!! חובה לקרוא !!!!!!!
מליקוטי שיחות חלק לב משיחת ל"ג בעומר
"אמרו חז"ל שאין דיעותיהם של בני אדם שוות. וכמובן שכן הוא בנוגע ל24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שכל אחד ואחד מהם השיג תורת רבי עקיבא לפי דרכו ודעתו ובשיקול הדעת שלו מסקנתו שבודאי כפי שהשיג הוא כן הוא הפירוש האמיתי בדברי רבי עקיבא; ולכן כאשר שמע שחבירו לומד את דברי רבו באופן שונה - ובלתי נכון לפי דעתו - לא הי' יכול לנהוג בו כבוד והערכה - שהרי הוא לומד את דברי רבו באופן מוטעה!
[והנהגת כבוד זה לזה מן השפה ולחוץ בלבד - מובן שאין זה שייך בתלמידים של רבי עקיבא, כי בודאי היו "אנשי אמת" ו"תוכם כברם", ולא היו יכולים להתנהג באופן ד"אחד בפה ואחד ב¬לב"].
ונמצא, שדוקא היותם "תלמידי רבי עקיבא" היא הסיבה "שלא נהגו כבוד זה לזה": כל אחד מתלמידי רבי עקיבה הי' מסור ונתון בכל נפשו לתורת רבו, עד שלא הי' יכול לסבול שמישהו מפרש תורת רבו שלא כהלכה (לפי דעתו), ובפרט כאשר זה ה"טועה" (בתורת רבי עקיבא) הוא תלמיד רבי עקיבא,
ופשיטא שלא הי' יכול לנהוג בו כבוד
...... והנה סיפור זה אודות תלמידי רע"ק שמתו מפני "שלא נהגו כבוד זה לזה" הוא חלק בתורה, ל' הוראה... ומובן מזה, כי אע"פ שהמדובר בתלמידי רע"ק וגודל מעלתם וי"ל שלכן דקדקו עמהם דוקא על ש"לא נהגו כבוד זה לזה" - בכ"ז הובא זה ונלמד מזה בתורה שכאו"א מישראל צריך להיות בהשלימות דאהבת ישראל גם ב­מקרים שמצד הדברים ישנה נתינת מקום שלא להתנהג בכבוד כלפי הזולת (ב­דוגמת המצב של תלמידי רע"ק)..."
ה' בשבט תשס"ז
33. אתה מתגובת "חובה לקרא מדהים"
מה שאנחנו כבר שכחנו אצלך זה חשיפה וגילוי מדהים.

(אתה באמת בטפשותך/בתמימותך חושב שר' יואל לא בקיא בשיחות הרבי כמוך?)

מה הקשר בין זה לבין "השביל", מה הקשר בין זה לבין ההזיות שאין ציון.

בקצור: תפסיקו לחזור כמו מנטרה על סיסמאות, תתחילו להפעיל את החכמה בינה ודעת (במידה והם קיימים כמובן).

הרבי דיבר כל הזמן שהרבי הקודם חי וחי יותר - ואעפ"כ הלך ל"ציון".


אבל אני יודע שמול הדמגוגיה ושטיפות המוח של זמרוני-מיודבניק אנחנו חלשים...


ה' בשבט תשס"ז
34. רגע.... אז בעצם לפי הקטעים ש"גדי" ציטט (עיין תגובה 27) כולנו יודעים שהרבי המשיח!!
העתקתי שוב לטובת הגולשים..
משיחת חיי שרה תשנ"ב:
"ועל פי הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו השליח היחיד שבדורנו והמשיח היחיד שבדורנו שכבר סיימו את כל העבודה הרי מובן שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח" השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן שהדבר היחיד שנשאר עכשיו הוא - לקבל את פני משיח צדקנו בפועל ממש. כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות."
"..כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל היהודים במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח כמבואר בתורה שבכתב ושבעל פה, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו כולל במיוחד על ידי לימוד עניני משיח וגאולה ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת. והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכל יהודי, בלי יוצא מן הכלל כלל."
וירא תשנ"ב: "וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו הרי בימינו אלו (כנ"ל סי"ג) נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה (לא רק המציאות דמשיח, אלא) גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש! ...וכיון שכן, מובן שכל הענינים וכל הפעולות חדורים בעניני משיח וגאולה.."
ה' בשבט תשס"ז
35. הרבי סובר כרש"י ש"יעקב אבינו לא מת" שגופו לא מת, "נד­מה להם שמת אבל חי היה" .
יש מפרשים... שזה שיעקב אבינו לא מת אין הכוונה לחיי הגוף, שבזה היתה מיתה, אלא בנפש קאמר. אבל (נוסף ע"ז שלפ"ז אינו מובן מהו החידוש שדוקא ביעקב נאמר בו שלא מת, הרי חיי הנפש של כל הצדיקים הם חיים נצחיים) בפרש"י בגמ' שם כ' "מקרא אני דורש, והאי דחנטו חנטייא סבורים היו שמת", וכ"כ לאח"ז "ודחנטו חנטייא נד­מה להם שמת אבל חי הי'", ומזה מוכח שס"ל לרש"י שכוונת הגמ' "יעקב אבינו לא מת" היא, שגופו לא מת, וכפשטות לשונו "לא מת, אלא חי הוא לעולם".
ה' בשבט תשס"ז
36. איפה כתוב בשיחה שהרבי הוא משיח?
זה השיטה אצלך,

שוב שטיפת מח ושוב שטיפת מח (רק הבעיה שאין ...מח),

מנטרה, מנטרה, מנטרה...

ה' בשבט תשס"ז
37. הוספה הכי עיקרית ששכחתי מקודם
אבא שלי אמר לי במפורש שהוא מאמין בכל הכוח ובכל הלב באש הכי פנימית שהרבי הוא המשיח וכל השקרנים הם משמיצים הכי גדולים.
הוא רק אמר שזה לא נכון לפרסם את זה אבל היום צריך לפרסם אבל העיקר זה האחדות ובכלל לו חשוב מה שהגאון ר' יואל אומר או החוקרים של היום אלא אמונה פשוטה באחדות הפשוטה פשוט און פראסטיטויט.
ה' בשבט תשס"ז
38. הרבי ראה הכל מראש!!!! חובה לקרוא!!!!!!!
מליקוטי שיחות חלק לב משיחת ל"ג בעומר
"אמרו חז"ל שאין דיעותיהם של בני אדם שוות. וכמובן שכן הוא בנוגע ל24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שכל אחד ואחד מהם השיג תורת רבי עקיבא לפי דרכו ודעתו ובשיקול הדעת שלו מסקנתו שבודאי כפי שהשיג הוא כן הוא הפירוש האמיתי בדברי רבי עקיבא; ולכן כאשר שמע שחבירו לומד את דברי רבו באופן שונה - ובלתי נכון לפי דעתו - לא הי' יכול לנהוג בו כבוד והערכה - שהרי הוא לומד את דברי רבו באופן מוטעה!
[והנהגת כבוד זה לזה מן השפה ולחוץ בלבד - מובן שאין זה שייך בתלמידים של רבי עקיבא, כי בודאי היו "אנשי אמת" ו"תוכם כברם", ולא היו יכולים להתנהג באופן ד"אחד בפה ואחד ב¬לב"].
ונמצא, שדוקא היותם "תלמידי רבי עקיבא" היא הסיבה "שלא נהגו כבוד זה לזה": כל אחד מתלמידי רבי עקיבה הי' מסור ונתון בכל נפשו לתורת רבו, עד שלא הי' יכול לסבול שמישהו מפרש תורת רבו שלא כהלכה (לפי דעתו), ובפרט כאשר זה ה"טועה" (בתורת רבי עקיבא) הוא תלמיד רבי עקיבא,
ופשיטא שלא הי' יכול לנהוג בו כבוד
...... והנה סיפור זה אודות תלמידי רע"ק שמתו מפני "שלא נהגו כבוד זה לזה" הוא חלק בתורה, ל' הוראה... ומובן מזה, כי אע"פ שהמדובר בתלמידי רע"ק וגודל מעלתם וי"ל שלכן דקדקו עמהם דוקא על ש"לא נהגו כבוד זה לזה" - בכ"ז הובא זה ונלמד מזה בתורה שכאו"א מישראל צריך להיות בהשלימות דאהבת ישראל גם ב­מקרים שמצד הדברים ישנה נתינת מקום שלא להתנהג בכבוד כלפי הזולת (ב­דוגמת המצב של תלמידי רע"ק)..."
ו' בשבט תשס"ז
39. מכתב לעורך כפ"ח
ב"ה. ליל ו' שבט תשס"ז

לכבוד הרה"ח ר' אהרן דב שי' הלפרין

עורך "כפר חב"ד"

שלום וברכה!

כמו רבים וטובים, נדהמתי לראות את הראיון (הלעו"ז של יוסי גינזבורג (מבחינת סגנון הרצאת הדברים)...) של הרה"ח וכו' ר' יואל שי'.

אני כבר לא מדבר על הסתירה, שבין התעמולה שהיתה לפני כנס האחדות (?.....) למען האחדות, שהיא למעלה מכל הענינים, לבין מה שמתבאר ומתחדש לנו כאן, שיש ענין נעלה עוד יותר , גם מאחדות, גם ממשיח, וגם מחייהם של תמימים צעירים (ח"ו וח"ו), והוא - שמירת הדור הצעיר מענין השליט"א, רחמנא ליצלן מהאי לישנא.

אני רק שואל היכן טיפת האחריות שצריכה להיות בזמן שמחר מתארגן כנס אחדות של התמימים שי', ומובן לכל אחד עד כמה צריכים לשמור על שקט טכני לפחות, כדי "שלא לפוצץ את כל הועידה".

האם ר' יואל סבור שבכתבת שנאה זו הוא ישכנע מישהו מהמחנה השני, או שעי"ז אנו ניראה יותר טוב בעיני הפוילישער'ס?

[אגב, גם כנס האחדות היה צריך להיות מאורגן ע"י גוף בלתי תלוי, כגון שלוחי הרבי לאה"ק, אבל לאחר שנעשו כל הטעויות בהכנת הכנס, (שנועד לכישלון חרוץ, מהרגע שבו הוחלט, שהכנס יהווה גם מנוף להרמת קרן אגו"ח בעיני אנ"ש) - היה צריך לתת צ'אנס לכינוס של התמימים. ומעשה שטן - שאנשים גדולים וטובים, בגלל רצונם הכנה לעשות סדר בחב"ד הדוויה והשסועה, ניצלו את המומנט הכי אומלל והכי הרה אסון (ח"ו) לנושא זה, וזה יגרום רק להגברת הקרע].

ה' ירחם!

בכבוד רב

ו' בשבט תשס"ז
40. למס' 32
אלה כל הציטוטים שאתה יכול להביא? למה שלא תעתיק את כל הספר "והוא יגאלנו", עם כל קובצי שיחת הגאולה, ןכך רק הכמות תכריע את הכף.
ו' בשבט תשס"ז
41. טעות בהבנת השיחה
ל- 19
בשיחות שצטטת הרבי אכן אומר שכוונת מאמר הגמרא "יעקב אבינו לא מת" היא שחי בגוף גשמי, כי במובן הרוחני הרי כל הצדיקים במיתתם קרויים חיים ואין זה החידוש שהי' ביעקב.

אך הרבי מיד מוסיף ומבאר שהכוונה היא שהוא חי בתוך הגופים של זרעו "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" ככתוב בזהר שלכל בני ישראל יש ניצוץ מנשמת יעקב אבינו ע"ה. באזני שמעתי שיחה זו מהרבי והדברים היו חד משמעים - שאין הכוונה ח"ו שיעקב אבינו חי בגופו שהרי טמון במערת המכפלה, אלא חי בגופות שלנו!

אותו דבר אמר הרבי על הריי"צ שהוא חי עימנו פה כי "נשמתו בי" והראה ביד קדשו על עצמו, ממש מילים אלו אמר הרבי וחזר עליהם בהתוועדות.

באותה מידה אולי מותר לומר שהרבי חי ושורה בתוך חסידיו ושלוחיו האמיתיים החיים כאן בגוף גשמי, אך לומר שהרבי עדיין חי בגוף קדשו הקודם שלו ומסתתר באיזה מקום זה היפך ההלכה וכפירה בתורה הק', שהרי נצטוונו בתורת אמת לקרוע קריעה ולומר "דיין האמת" לפי ראות עינינו, ואם הוא חי בגופו הקודם הרי שעברנו על איסור דאורייתא ד"בל תשחית" ואמרנו ברכה לבטלה וכו' וכו' וגם יוצא שמשמיצים את הרבי רח"ל, שהרי אם נמצא בעוה"ז חייב לשמוע קריאת התורה ולהתפלל במנין ולהתיר נדרים בער"ה וכדומה דברים רבים, ולא נראה בשום מקום בעולם שעשה זאת.

בקיצור כל השיטה הזו בגלל שיש איזה קושיא מהזהר ותניא שלא יודעים לתרץ ומפריע לישות שאין לו כל התירוצים, היא עם ארצות מופלגת או שנטרפה דעתו של מישהו מחמת צער ההסתלקות. ושיגע צעירי הצאן ובעלי תשובה עם הבלים, וכדי בזיון וקצף...

וה' הטוב ירחם וישלח לנו משיחנו בקרוב ממ"ש.
ו' בשבט תשס"ז
42. לגופו של ענין
כלפי מה שטוענים כמה מכת המשחיתים שהרבי הוא "חי וקיים בגוף גשמי כפשוטו" אע"פ שלא רואים אותו, שומעים אותו, ואי אפשר למששו בידים, אבל "חייבים" ל"הכריז עליו" שהוא חי בגוף גשמי – בדיוק כמו שהי' חי לפני ג' תמוז – כי משיחת הרבי בלקו"ש חכ"ו (ע' 7) עולה שאי אפשר שלא יהיה דור כמשה - נשמה בגוף. ולפענ"ד נראה לי:

לו יהי כדבריהם שכך עולה מפני הדברים – הרי אי אפשר בשום פנים ואופן שהדברים ניתנים לפרשם כפשוטם ומכך להעלות מסקנא שהרבי חי וקיים בגוף גשמי ממש.

דהרי ידוע הכלל שהתורה היא "בעל הבית" על העולם, כמ"ש (תהלים) "לא-ל גומר עלי" שעולם הזה נתונה לרשות התורה, וכאשר התורה "יצוה" (כביכול) על העולם ל"השתנות" – הרי אין לו ברירה אחרת אלא "לציית". וכידוע הדוגמא לכך בהלכה (ירושלמי כתובות ד, א) ש"בתולי' חוזרין" כיון ש"נמלכו בית דין לעוברו" (השנה).

אולם כל זה מדובר על ענין בתורה שאכן אמורה להתקיים כפשוטו ממש, אבל כלפי עניינים אחרים בתורה - מפורש הכלל (של"ה, רמ"ע מפאנו ועוד) ש"תורה מדברת בעליונים ו(רק)רומזת בתחתונים", כיון שמלכתחילה לאו דוקא מוכרחים להתקיים בעולם הזה הגשמי כפשוטם (כרפואות הש"ס וכיו"ב – עיי' לקו"ש שבועות) אלא במישור רוחני יותר.

– דאילו היו אמורים להתקיים כפשוטם, הרי אי אפשר שלא יתקיימו, כיון שהתורה הוא "בעל הבית" על העולם. הרי מזה עצמו שלא התקיים כפשוטו ממש (שהרבי ימשיך לחיות חיים נצחיים וכו' וכך הוא בנוגע לכל ראיות שהמשיחיסטים מביאים) – על כרחך לומר שמלכתחילה אין זה מהענינים שמוכרחים להתקיים בפועל ממש (כ"בתולי' חוזרין).

וכן הוא בנוגע לכל השיחות ש"לא התקיימו" בפועל. הרי מזה שלא התקיימו כפשוטם, על כרחך שפשר הדברים הוא כך: (א) או שאין פירושם כדעת הפרשנים הפשטנים (כידוע עד כמה משובשת הבנתם בהשיחות שטועים בדברים פשוטים מבלי להתחשב בלשונו ודרך דיבורו של הרבי בפרט בשנים האחרונות), או (ב) שאין מן ההכרח שהדברים יתקיימו בפועל בגשמיות ממש אלא במישור רוחני יותר, דכמבואר – אילו היו מוכרחים להתקיים בפועל, היו אכן מתקיימים כיון שהתורה בעל הבית על העולם.

ובזה נדחתה מכל-וכל שטותם הטיפשית שהמציאו המשיחיסטים שג' תמוז הי' דמיון, ובזה כביכול "הסירו" כל הקושיות. ד"מה הועילו "חכמים" בתקנתם"? הרי לשיטתם הם שכל מה שכתוב בהשיחות מוכרח שהתקיים (כבר) בפועל ממש בגשמיות ממש – הרי "גשמיות ממש" ו"פועל ממש" פירושו ל"עין הגשמי" ו"אוזן הגשמי" ו"מישוש הגשמי" – דבהעדרם של אלו אין זה "גשמיות", הרי מה הרויחו בזה ש"מכריזים" עליו שהוא "חי בגשמיות בגוף גשמי בפועל ממש" כאשר בין כך ובין כך אין זה "בגשמיות" – ואף לשיטתם לא התקיים (עכ"פ) "מקצת" (אם אפשר – לדעתם – להפריד) מ"נבואות" אלו ובין כך לא התקיים "חיים נצחיים" בפועל.

ובכן לפעלא טבא אמינא יישר חילא להרב כהן שסוף סוף יצא בצורה ברורה להוקיע שיטתם הכופרנית והטפשית מקרב חב"ד.


ו' בשבט תשס"ז
43. תתחילו לקרוא מה שכתוב ולא לסלף
אין אף קביעות במה שאתה מצטט שהרבי הוא הוא מלך המשיח כפשוטו. אף קביעות כלל וכלל. ואדרבה בקונטרס רבינו שבבל הרבי מדבר אך ורק אודות אפשרות של משיח שבדור אם הוא חי בגשמיות כפשוטו, הוא אינו מביא כלל וכלל דברי הגמ' אודות "אי מן מתייא". וכן הוא לא קובע כלל וכלל שאדמו"ר הריי"M הוא הוא מלך המשיח. כל הדברים הללו הם דברי סילוף ושקר שלא כתוב באף שיחה ולא מקובל בכלל ישראל במשך אלפיים שנה.
ו' בשבט תשס"ז
44. רבי יואל כהן כותב בפירוש הרבי זי"ע
בהקדמה לספר "שיעורים בתורת חב"ד" כותב הרב יואל כהן בתוארו של הרבי "זי"ע"

ההקדמה היא בחתימתו של הרב יואל כהן.
ו' בשבט תשס"ז
45. אולי תפסיקו לכנות אותם כבר כת???
רק מזה ומהכינויים ה"נעימים" הנוספים שמדביקים להם - נוצרות מחלוקות!
ו' בשבט תשס"ז
46. הרי הרבי בעצמו אמר וגם בתוך מאמר שהנשיא העשירי
תתחילו להקשיב לרבי ולא להרגשים ובטח לא לדמיונות הפרועים שלכם.
ו' בשבט תשס"ז
47. תכלס, מה עונים למשיחסים
ו' בשבט תשס"ז
48. ההסבר הברור והפשוט בלקוטי שיחות חלק כו.
כמו עוד הרבה חסידים התהלכתי גם אני במשך שנים עם הקושיא מחלק כו', ואף על פי כן זה לא הפריע לי בכהוא-זה להמשיך להיות חסיד רגיל של הרבי שמקיים את הוראותיו ומאמין באמונה מוחלטת בכל דבריו כולל הוראותיו בקשר ליום ההסתלקות (ג' תמוז)שמופיעות במכתב שנכתב לקראת יו"ד שבט תשי"א,
וזאת מסיבה פשוטה: אם לרוב רובם של השלוחים זה לא מפריע ולכל הבית-דין בארץ-הקודש שהתמנו על-ידי הרבי (ושהרבי צוה לכל חסיד חב"ד בארץ לציית להם בכל דבר שיפסקו) זה לא מפריע (יש הוראה ברורה שלהם בכתב לנהוג בכל מנהגי ההילולא) הרי שגם אני יכול להמשיך להיות חסיד גם אם אני לא יבין כל קושיא שמקשים מקשנים למיניהם.

ובכל זאת.. חיכיתי שמישהו יבאר את העניין.
זכיתי בהשגחה פרטית להשתתף בהתוועדות שנערכה בתשרי תשס"ד בכולל האברכים בקראון הייטס עבור האורחים מארה"ק על-ידי וועד תלמידי התמימים העולמי ושם התוועד אחד מהמשפיעים בישיבת תו"ת המרכזית בארץ-הקודש (שלא אפרסם כאן את שמו בלי קבלת רשות) שהסביר בארוכה את כל העניין, ותמצית דבריו הם שבוודאי לפי מה שכתוב שם צריך אכן להיות נשיא בכל דור נשמה בגוף וכפשטות דבריו של הרבי "בלי פשעטלאך" שאין דור שאין בו כמשה,

אלא שיש לשים לב לכל דבריו של הרבי שם, הרבי מביא שם את מענה הצמח-צדק לאפשרות שהוא יפסיק להיות הרבי ולשונו היא: (תוכן) "יש הרי את הבנים ואיבעית אימא אחדות החסידים תובילם לקראת משיח צדקנו", עכ"ל. והסביר הרבי שחייב להיות משה רבינו בכל דור ויש בזה 2 אפשרויות:
האפשרות הראשונה היא כדברי הצ"צ "יש הרי את הבנים" שלפי אפשרות זו משה רבינו עצמו הוא זה שמשפיע בעולם ואז ההשפעה עוברת דווקא כפי שהוא נשמה בגוף.
ואפשרות שניה היא כדברי הצ"צ "ואיבעית אימא אחדות החסידים תובילם לקראת משיח צדקנו" שלפי אפשרות זו משה רבינו ממשיך להשפיע בעולם גם אחרי הסתלקותו והשפעתו זו וחייו הגשמיים נמשכים ע"י מקושריו שממשיכים לפעול מכוחו את כל פעולותיו בעוה"ז הגשמי וכפי שהרבי אומר בהמשך השיחה, לגבי יעקב אבינו שנאמר עליו ש"לא מת" וההסברה בזה היא מפני שבניו הגשמיים המשיכו לפעול בעולם את כל פעולותיו של יעקב, וממילא יעקב אבינו אכן חי בגשמיות בעולם על-ידי בניו שממשיכים בגשמיות את פעולותיו, וחיותו נמשכת בהם ועל ידם, וכך זה בכל דור שיש גם את האפשרות הזו שהרבי "משה שבדור" ממשיך לחיות את חייו הגשמיים בעולם על-ידי חסידיו ומקושריו שממשיכים לפעול בעולם-הזה הגשמי את כל פעולותיו וממילא ניתן לומר ש"לא מת".
(כמובן שכל זה לא סתירה לאמירת קדיש וכו' כפי שהרבי בעצמו אמר בתש"י)
הדברים הנ"ל ברורים לגמרי לכל מי שמעיין בשיחה ומבין ורגיל בשיחות הרבי, ואדרבה כל מי שמסתפק בעניין מוזמן לפתוח עכשיו את השיחה ולהווכח באמיתות הדברים.
אין מה להתפלא על-כך שהמצטטים את השיחה בלקו"ש כו' לא מצטטים את כל השיחה כולל את ההמשך ששם הרבי מבאר גם אפשרות שניה, כידוע שזו הדרך להעלים ולהביא רק קטעי שיחות שמהם משתמע כפי שרוצים, וכבר הרבי בעצמו אסר להדפיס קטעי שיחות בכיו"ב(הוראה שנמסרה על-ידי הרב חדקוב)

ויישר-כוח לרב יואל כהן שלא חת מאמירת אמת בלי לעורר מחלוקת, (טעות נפוצה היא לחשוב שע"י העלמת האמת נגיע לאחדות, אדרבה- דווקא חוסר הבהירות והידיעה הם הגורמים הכי חזקים לוויכוחים שחוזרים ונשנים, והדרך הנכונה היא אמירת כל האמת תוך כדי שמציינים שאין כאן ח"ו פילוג עם מי שהוא מישראל אלא שחולקים על דעות בלבד, כך נהג ר' יואל בראיון זה, ואדרבה ממנו יראו וכן יעשו איך לומר את כל האמת בלי להגרר למחלוקת ולעניינים אישיים, זו הדרך שתוביל לאחדות אמיתית!
ו' בשבט תשס"ז
49. לא את המנהיגים
ר' יואל משתדל לשמור את הדור הצעיר שלא חטאו מההתנדות ודעות הכוזבות של המשיחיסטין.

הוא לא יצליח לשכנע אף א' מהם לשנות את דיעותיהם כי רק כעת יש להם במה וכבוד וכו'.

אבל מה חטאו צעירי הצאן שלא יקבלו הזדמנות להתקשרות אמיתית וטהורה?
ו' בשבט תשס"ז
50. למגיב 41 ולכל הגולשים כנסו !!!!!!!! יתבררו ויתלבנו !!!!!!!!!!
השיחה שאתה מדבר עליה היא בליקוטי שיחות כ"ו פ' שמות ששם הרבי כותב את ההסבר שכתבת ואומר"..שזהו אחד ההסברים למאמר חז"ל אודות יעקב: יעקב אבינו לא מת.." אבל תסתכל באותה שיחה בהערה 66) ואני מצטט "אבל בפרש"י (תענית שם) דהא ד"חנטו חנטייא (כי) נדמה להם שמת אבל חי היה" והיינו שלא מת גם בגוף... ונת' בשיחת כ' מנחם אב תשל"א" סוף ציטוט.
אז הרבי אומר בפירוש שה"אחד ההסברים" שהוא הביא שם זה לא לפי רש"י (בהע' 66) אנא ממך תלמד את כל השיחה שהרבי ציין שם בהערה: כ' מנחם אב תשל"א (תורגם ביחי המלך פ' ויחי) וכן שיחת ויחי השלישית בליקוטי שיחות חלק ל"ה בשיחות האלה הרבי כותב בפירוש כמו רש"י שיעקב חי גם בגוף גשמי.

משיח נאו
ו' בשבט תשס"ז
51. ל-43 נו באמת... "כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו המשיח היחיד שבדורנו" מה לא מובן פה??
ו' בשבט תשס"ז
52. ל51
OK אז הרבי ריי"ץ הוא המשיח
ו' בשבט תשס"ז
53. למגיב 50 ו-51: יעקב אבינו אכן חי בגשמיות ולא מת, אך זה ע"י חיותו שנמשכה ע"י בניו!
עיין בתגובה 48 שמביא ומסביר את השיחה בלקו"ש כו' שאכן יעקב אבינו ממשיך לחיות בגשמיות בעוה"ז ע"י בניו שממשיכים לפעול את פעולותיו, וחיותו נמשכת בהם ועל-ידם.
כך גם אמר הרבי על אדמו"ר הריי"צ שנהיה יותר בריא ויותר חי, אע"פ שהיתה לויה ואמרו קדיש והרבי תיקן את מנהגי ההילולא, ועל כך אמר הרבי בעצמו שאינו מובן אך צריך לנהוג כפי שכתוב בשו"ע.
והמסקנא למעשה מכל זה היא שהרבי ממשיך לחיות את חייו הגשמיים בעולם ע"י שלוחיו ומקושריו שפועלים את כל פעולותיו בעוה"ז הגשמי, וחיותו נמשכת בהם ועל ידם הוא עצמו חי ממש בגשמיות בעוה"ז הגשמי.
כמובן שכל זה אינו עומד בסתירה כלל לעניין משיח שבדור, וכפי שהרבי אמר על הריי"צ שהוא המשיח שבדור והסביר שהצדיקים הגדולים יקומו קודם ביאת משיח, וכך זה גם אצל הרבי, ויה"ר שנזכה כבר שע"י אחדות החסידים יבוא משיח צדקנו ומי"ד ממ"ש.
ו' בשבט תשס"ז
54. הרבי כותב מפורש (כמו רש"י) שיעקב חי גם בגופו שלו!! תסתכלו בתגובה 50 ליתר פירוט......
ו' בשבט תשס"ז
55. למה לא שמו את התגובה הראשונה וההעיקרית שלי?
רק את השניה שמו?
איזה מין דבר זה?

הראשונה היא התגובה העיקרית. השניה רק בתורת הוספה.
תטודה בראש יקותיאל ליפא פלדמן שכונת ציבה ה' את הברכה עד העולם.
ו' בשבט תשס"ז
56. ל- 52 לכולם ברור שכשהרבי אומר זאת על הרבי הריי"צ הוא פוסק זאת על עצמו! כמו שהרבי ...
כמו שהרבי מביא בשיחה שאדמו"ר הזקן אמר על הרב המגיד "נשיא דורנו" והרבי ממשיך שם: אבל ברור לנו שאדמו"ר הזקן היה נשיא הדור! ואחרי שהרבי סיפר זאת הוא המשיך"ובדורנו זה כ"ק מו"ח אדמו"ר.." אז אם רק לא נטמון את ראשנו בחול, ברור לכל חסיד שהרבי הוא נשיא דורנו המשיח היחיד שבדורנו! (כלשון הרבי על הרבי הריי"צ..
ו' בשבט תשס"ז
57. לא יעזור
ממילא כל זה לא משנה שום דבר כת המשיחיסטים יכולה לקפוץ עד מחר ומחרתיים לא יעזור להם כלום. הרבי נפטר הייתה הלוויה והמשיח לא הגיע וכל הפלפולי אהבל שלהם לא ישנו שום דבר.
ו' בשבט תשס"ז
58. 56 אתה המשיח לפי דבריך
אלא העיקר הוא כדברי הרבי שהנשיא העשירי הוא המשיח
ו' בשבט תשס"ז
59. וכך הרבי כותב במכתב......
"..אבל בז אני לכל אלה המתארים תנועה שלימה, המונה עשיריות אלפים חסידים שלא הגיע המתארים עד קרסולם - לא במס"נ ולא ביר"ש ולא בצניעות אמיתית - (שמירת קדושת הברית כפשוטה. שהוא מכוון כנגד וקשור) בשמירת הלשון,
מתארים באותם התוארים שבמכתב הנ"ל, ושתלמידיהם ומחונכיהם אינם נרתעים לאמר על מי שהוא מישראל שהוא עובד ע"ז בשיתוף.." סוף ציטוט.
על פי מה שהרבי כותב כאן, אז מי שמתאר "מי שהוא מישראל" בתארים הנ"ל וכדו' וכו', אז מובן מה מצבו של המתאר...
אנא מכם כותבים יקרים הזהרו בדבריכם..
המכתב המלא הנ"ל נמצא פה באתר בצילום מהמכתב המקורי.

משיח נאו
יחי המלך
ז' בשבט תשס"ז
60. אם יעקב חי בגופו שלו מי קבור במערת המכפלה?
המגיבים 50 ו 54 ודומיהם, הבורות שלכם בהבנת הערה שם בשיחה מדהימה. אבל למה להלביש את הטיפשות שלכם על הרבי ר"ל. למה לא לפנות למלמד דרדקי שיסביאר לכם פשט. במקום לומר דברים תמהוניים הפך התורה ועוד בשם הרבי. רפואה שלמה!
ז' בשבט תשס"ז
61. דבר אמת
נו באמת, איפה יש כאן איזה קביעות שהרבי הוא מלך המשיח? הרי "משיח שבדור" (ואפי' "משיח היחיד שבדור") אין זה אותו דבר כמו "מלך המשיח" כפשוט ממש. והרי תתחילו להסתכל וללמוד מה שכתוב (ובהקדמה הבנת חלקי תושבע"פ) ותראו שכל המושג של "משיח שבדור" כפני שפירשו רבינו מדובר אך ורק לאלו שבחייותם בעלמא דין היו ההכי ראויים להיות המשיח (באם זכו). המקום שהרבי מבאר מושג זה הוא בקונטרס רבינו שבבבל והרי שם רבינו לא ציטט שום חלק מהגמ' שמדבר אודות אלו שנסתלקו מחיותם בגשמיות מעלמא דין. ואדרבא, הדוגמאות שמביא הוא אי מחייא רבינו הקדוש וכיוצא.

וכן בשיחות רבינו היכא שרבינו אמר על אדמו"ר הריי"צ שהוא משיח לאחר תש"י, הרי כשהסביר העניין, הרי ביאר וקישר זה לעניין "משה הוא גואל ראשון, גואל אחרון" והרי פשוט בתכלית הפשיטות שאין משה רבינו המלך המשיח!

וזה מתאים בפשטות לזה שרבינו אמר שגם לאחרי ביאת המשיח ילכו החסידים אצל הרבי שלהם כשדיבר אודות אדמו"ר הריי"צ וכו'. (תשמ"ה). ועוד ועוד. והדברים עתיקים ופשוטים בתכלית.

הגיע הזמן להסיר טשטוש המוח שעשו וקבעו וחידשו ושינו מהמקובל אצל יהודים מדורי דורות, ובוודאי לא לעשות "עקרי אמונה" חדשים העוקרים הי"ג עקרי האמונה.
ז' בשבט תשס"ז
62. לל
נהוג בעולם העסקים שאם מנהל מיזם איזשהוא מבצע או תכונה ואחרי זמן מה מתברר שעצתו לא הצליחה, אז קודם כל הוא מתפטר. שנית לא שואלים את עצתו בנידון.

ר' יואל- ואני מעריץ אותו - הרי הוא "אבי אבות המשיחיסטים".

אחרי ג' תמוז הוא הודה בטעותו.

אם הי' לו קצת כבוד עצמי ואמיתיות הי' צריך להתחבא ולהפסיק לדבר בכלל על עניני פוליטיקה.

ובפרט על עניני משיח. (אף שאני מסכים אתו!)
ט' בשבט תשס"ז
63. ל-60 תפתח גמרא תענית ה' ע'ב ותקרא רש"י טוב.. וכיוון שכל ישראל מאמינים בני מאמינים ...
אני מאמין שגם אתה תאמין לדברי חז"ל (רש"י) מפורשים.
אמנם המהרש"א סובר אחרת אבל לדעת רש"י למרות שקברו את יעקב, הוא חי בגשמיות בגופו!
וכך הרבי אומר בתשי"א ליל שמח"ת "יכולים לילך להבתי-כנסיות, ולבאר ליהודים שפוגשים שם, שבאמת משה לא מת, ואין שום שינוי, כי אם, שנעשה נתינת מקום לקס"ד כו'.
באם יתקבלו הדברים, מה טוב, ובאם יש שאלות וקושיות, הרי, כשילד שואל קושיא אצל המלמד, והמלמד אינו יודע מה להשיב, סוטר לו על לחיו, ואומר לו: כשתגדל תבין!... כך יש לומר גם לאותו יהודי ששואל שאלות: זוהי המציאות, גם אם אתה אינך מבין!"

יחי המלך המשיח!!!
חב"ד מעולם לא התפעלו ממלעיגים!!
י' בשבט תשס"ז
64. תגובה ל - 63 דברי הבל
הרבי זי"ע עצמו - אחרי הסתלקות אדמו"ר הריי"צ~

* אמר קדיש

* הדליק נר

* קרע קריעה

* הסב בשולחן "הסדר" למרות שכסא הריי"צ היה בראש השולחן

* דיבר כל הזמן אודות ה"הסלתקות"

* קרא לנהוג מנהגי יארצייט

* ציוה לכתוב על כל קונטרסי המאמרים והשיחות של הריי"צ: "זצקולה"ה נבג"מ זי"ע"

* בכה ללא הפוגות על הסתלקות הריי"צ

* תיקן מחיצה סביב הציון למנוע טומאת מת מכהנים

אז בגלל שאינך מבין פשט נכון בשיחה - בטלו כל העובדות דלעיל?

שב ותלמד (לא רק את "שיחת הגאולה" מ"עיר הגאולה" בת ים) וכך (אולי) תחכים.

י"ב בשבט תשס"ז
65. 62-אינך מבין שעפ"י תורה יש הבדל בין לפני ג' תמוז לאחריו?
לפני ג' תמוז היה זה עפ"י תורה מה שר' יואל חשב, ואחרי ג' תמוז גם זה עפ"י תורה.

אם גדולי ישראל (ובכללם האוה"ח הק') הצביעו על "קץ" מסויים, והנה עבר "הקץ" ומשיח התמהמה, האם הכרזתם היתה שלא עפ"י תורה?

י"ב בשבט תשס"ז
66. תראו!!! יש מצב שגם אם "סבורים שמת" למרות זאת לא מטמא! למרות שע"פ דין "מת מטמא במגע"!
על פי ההלכה מת מטמא ואילו חי אינו מטמא, ובאם "יעקב לא מת" הרי שאז אינו מטמא! ואפילו לדעות ש"קברי צדיקים אינם מטמאים באוהל" הם מודים שבמגע כן מטמאים ואם כן על יעקב אבינו לא ניתן לומר זאת (שהוא מטמא במגע) מכיון שעליו אומר ר' יוחנן ש"לא מת" (וכמודגש יותר בלשון רש"י) והרי "מת מטמא ואין חי מטמא" שזה נפקא מינה לפועל בימינו אלה.
משיחת תשל"א כ' מנחם אב

ט"ז בשבט תשס"ז
67. סוף סוף מישהו אומר את האמת!!!!!!!!!!!!!!
י"ז בשבט תשס"ז
68. סוף סוף האמת יצאה לאור!!!!!!!!!!!!!!!!!
סוף סוף האמת יצאה לאור!!!!!!!!!!!!!!!!! וסוף סוף יודעים באמת מי מתנהג בטיפשות ומי האמיתי ואני קורא לכל מי שמאמין באמיתותה של תורה, להיתאחד נגד הכתות שהורסות את עם ישראל ולעזוב את הבילבולים שלהם וסוף סוף להיתאחד לעם שלם למעןגאולתו מהגלות הארוכה לימי גאולה ב"ה ולמאן בניית בית מקדשנו במהרה בימיינו אמן!
י"ז בשבט תשס"ז
69. "..אבל בז אני לכל אלה המתארים תנועה שלימה, המונה עשיריות אלפים חסידים שלא הגיעו......
"..אבל בז אני לכל אלה המתארים תנועה שלימה, המונה עשיריות אלפים חסידים שלא הגיע המתארים עד קרסולם - לא במס"נ ולא ביר"ש ולא בצניעות אמיתית - (שמירת קדושת הברית כפשוטה. שהוא מכוון כנגד וקשור) בשמירת הלשון,
מתארים באותם התוארים שבמכתב הנ"ל, ושתלמידיהם ומחונכיהם אינם נרתעים לאמר על מי שהוא מישראל שהוא עובד ע"ז בשיתוף.." סוף ציטוט.
על פי מה שהרבי כותב כאן, אז מי שמתאר "מי שהוא מישראל" בתארים הנ"ל וכו', אז מובן מה מצבו של המתאר...
אנא מכם כותבים יקרים הזהרו בדבריכם..
המכתב המלא הנ"ל נמצא פה באתר בצילום מהמכתב המקורי.
כ"ג בשבט תשס"ז