ב"ה יום חמישי, ו' תשרי תשפ"א | 24.09.20
שו"ת בעידן הקורונה. הרב והבה
שו"ת בעידן הקורונה. הרב והבה
שו"ת קורונה: האם יוצאים ידי חובה בשמיעת תפילה ברדיו?

לאור החמרת הסגר והאיסור הגורף על קיום תפילה במניין שאלנו את הרב מנחם-מענדל והבה, ראש כולל להוראה 'תורה שלמה' בירושלים עיה"ק ומו"צ בבית דין רבני חב"ד באה"ק, באשר לתפילות המתארגנות בשידור חי ברדיו, ב'זום' וכדו', האם ניתן לצאת בזה ידי חובת תפילה במניין? ● תפילה ברדיו >>>
מערכת שטורעם
שאלה:
בשל האיסור הגורף על קיום מניינים לתפלה באה"ק, ראיתי פרסום על תפלות המתארגנות בשידור חי ברדיו וכדו', האם ניתן לצאת בזה ידי חובת תפלה במניין?

תשובה (בדרך הקצרה):
ידועה דעתו של הרבי, שקול הנשמע דרך רדיו או טלפון וכן רמקול וכיו"ב אינו נחשב לקול שניתן לצאת בו ידי חובת המצוות שבשמיעה, כגון מקרא מגילה וכיו"ב (ראה בהרחבה שלחן מנחם או"ח סי' פא. וש"נ), כך שלא ניתן לצאת ידי חובת תפלה במנין באמצעים אלו.

עם זאת, לתפילה בזמן זה יש את המעלה של תפלה בשעה שהציבור מתפללים, שהיא העצה למי שנבצר ממנו להתפלל בציבור (ראה שו"ע אדה"ז סי' צ ס"ט).

הדברים אמורים כאשר במקום השידור אכן נמצאים עשרה אנשים השומעים מפי השליח-ציבור.

אודות עניית דברים שבקדושה - ניתן לענות רק כאשר מדובר בשידור חי ממש, מה שהוא בעיקר דרך הטלפון והרדיו ולא באמצעים אחרים, כמו באינטרנט, שיש בזה הפרשים של כמה שניות.

ניתן לענות על אמן, קדיש, קדושה וברכו (ראה שו"ע אדה"ז סי' קכד סי"א. ואכ"מ), וכן י"ג מדות הרחמים, אך יש לכוון שלא לצאת ידי חובתו בזה. מודים דרבנן אין צריך לומר עם הציבור ולא צריך לשחות.

---

הרב מנחם-מענדל והבה שליט"א הוא ראש כולל להוראה 'תורה שלמה' בירושלים עיה"ק ומו"צ בבית דין רבני חב"ד באה"ק
ו' בניסן תש"פ