ב"ה יום חמישי, ט"ז מנחם-אב תשפ" | 06.08.20
מיוחד לשבת הקרובה: מאמר דא"ח מהרבי בענין הרפואה

אמונה וביטחון, ישועה ורפואה, בזמן מגיפת הקורונה: לאור ההתעוררות הגדולה בקרב רבבות מאנ"ש ברחבי העולם, בלימוד מאמרי הרבי בנושא הרפואה, לה זקוקים רבים כל כך מאנ"ש בתוככי אחינו בני ישראל, יצא לאור גם השבוע על ידי 'ועד הנחות בלה"ק' קונטרס מיוחד הכולל מאמר דא"ח ד"ה והסיר הוי' ממך כל חולי ● מערכת 'שטורעם' מתכבדת להגיש את המאמר להורדה ● לכתבה המלאה ולהורדה >>>
מערכת שטורעם

זה כבר 28 שנה ברציפות, מאז אנו לא זוכים לשמוע את הרבי אומר שיחה או מאמר, שמכון ההוצאה לאור 'ועד הנחות בלה"ק' עושה מאמצים כבירים, שמידי שבת בשבתו ייצא לאור קונטרס המכיל את תורתו של הרבי, לתועלת הרבים. אלפים מאנ"ש והשלוחים ברחבי העולם מקבלים את הקונטרסים ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני, מאות אלפים אחרים פוגשים את החוברות המוכרות בהיכלי הישיבות, בתי הכנסת, הכוללים ובתי המדרשות, כמו גם בחוברות ה'דבר מלכות' המופצות בכל מקום.

קרוב לארבעים שנה עוסקים חברי המערכת בעבודת הקודש, להביא את תורתו של הרבי שנאמרה במקורה בשפת האידיש, שפת הדיבור של כל רבותינו נשיאינו ולמעלה בקודש עד כ"ק הבעל שם טוב נ"ע, בתרגום ללשון הקודש.

גם בשבועות קשים אלו, כאשר "מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה" ממשיכה המלאכה, והמוני בית ישראל לומדי ומעייני תורתו הקדושה של הרבי, הופתעו לקבל את הקונטרס השבועי, תמידין כסדרן. לצד חוברת 'התוועדות' התדירה, יוצא לאור קונטרס נוסף, המכיל מאמר דא"ח שעוסק בענין הרפואה. במדור ההוספות ניתן למצוא אגרות קודש בפרסום ראשון וכתבי יד קודש בפרסום ראשון, להחיות רוח ולבב החסידים וכלל הלומדים, בתקופה לא פשוטה זו.

כך לקראת שבת פרשת צו, שבת הגדול, ערב יום הבהיר י"א ניסן – מלאות קי"ח שנה להולדתו של הרבי, יצאו לאור 2 קונטרסים: קונטרס 'התוועדות' הכולל חלק מהתוועדות י"א ניסן ה'תשל"ג, הדרן על מסכת כתובות, וביאור הקאפיטל החדש שהחלו לומר באותו יום, פרק ע"ב בתהלים; קונטרס 'מאמר' הכולל מאמר ד"ה והסיר הוי' ממך כל חולי ה'תשכ"א.

בשבוע שעבר, עשו הנציגים בקהילות אנ"ש ברחבי העולם מאמץ מיוחד כדי שאנ"ש יוכלו לקבל את הקונטרסים, על אף שבתי הכנסת נסגרו עקב המגיפה המשתוללת בחוצות, והוראות הרבנים וגורמי הרפואה שלא לצאת מפתח הבית. הן על ידי חלוקה בבתים או בבניינים, והן על ידי הצבת הקונטרסים בעמדות מיוחדות במרכולים ובחנויות המזון הפתוחות.

כמו כן נמסר על שיעורים רבים או חברותות שנוצרו בצורה מקוונת, בהם נלמדו המאמרים שהזרימו עידוד רב ותקווה, אמונה ובטחון, לבשורות טובות וישועה לכלל ולפרט.

ההוצאה לאור, ההדפסה וההפצה של תורת הרבי מוקדשת לזכותם ולרפואתם השלימה של חברי המערכת: הרבחיים שאול בן חנהשיחי', הרבישראל שמעון בן בת שבעשיחי', שעסקו בהכנת קונטרסים אלו לדפוס, וזכות הלימוד תסייע לרפואתם, ולבשורות משמחות בקרוב ממש.

1)

קונטרס 'התוועדות' להורדה בצורת קריאה - לחצו כאן!

קונטרס 'התוועדת' להורדה בצורת הדפסה - לחצו כאן!

2)

קונטרס 'מאמר' להורדה בצורת קריאה - לחצו כאן!

קונטרס 'מאמר' להורדה בצורת הדפסה - לחצו כאן!
ה' בניסן תש"פ