ב"ה ערב ש"ק, כ"ט אלול תשפ" | 18.09.20
ב' ניסן: יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע

בצל מגפת הקורונה המשתוללת בכל העולם ותחת הסגר בו שרויים כולם, חסידי חב"ד בארץ ובעולם מציינים היום את יום ההילולא של הנשיא החמישי בשושלת נשיאי חב"ד, כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, מייסד ישיבות 'תומכי תמימים' ● יהי רצון שיהיה מליץ יושר עבור כלל אנ"ש החולים בנגיף הקורונה והמגפה תיעצר תיכף ומיד ללא נפגעים נוספים באנ"ש ובעם היהודי כולו ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.
מערכת שטורעם
ב' בניסן תש"פ