ב"ה יום שלישי, י"ג ניסן תשפ" | 07.04.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ