ב"ה יום שלישי, י" סיון תשפ" | 02.06.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ