ב"ה יום חמישי, ח' ניסן תשפ" | 02.04.20
הרבי במענה על הבחירות לכנסת: "ולפלא קצת השאלה"

כ"ק אדמו"ר זי"ע במענה מיום ט"ז בתמוז תשט"ו לאדם ששאל את הרבי איך להתנהג בעניין הבחירות לכנסת ועל כך עונה לו הרבי, בין היתר: "ולפלא קצת השאלה, כי הרי זהו בחירות בפעם השלישית, וידועה העמדה בהנוגע להן, וכמו שפרסם דעתו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בבחירות בפעם הראשונה לכנסת, שכל אחד ואחד שלוקח תעודת זהות, ובמילא יש לו רשות לבחור, ישתתף בבחירות ומובן אשר יצביע בעד המפלגות היותר חרדיות" ● צפו במכתב המלא >>>
מערכת שטורעם
ו' באדר תש"פ