ב"ה יום חמישי, ח' ניסן תשפ" | 02.04.20
דרושים: חסידים ותמימים ל'מבצע תפילין' הענק
מערכת שטורעם
ב' באדר תש"פ