ב"ה ערב ש"ק, י"ח תמוז תשפ" | 10.07.20
ביום ראשון: התוועדות הכנה ליו"ד שבט בבני-ברק
מערכת שטורעם
שליח הרבי בקונטיקט, ארה"ב, הרב אברהם שטרנברג, שהגיע במיוחד לארה"ק לרצף התוועדויות ובראשן ההתוועדות המרכזית בכפר חב"ד, יתוועד ביום ראשון הקרוב ב'התוועדות הכנה' לקראת היום הגדול והקדוש יו"ד שבט, בבית הכנסת חב"ד בשכונת נווה אחיעזר בבני ברק.
ה' בשבט תש"פ