ב"ה יום ראשון, כ"ב טבת תשפ" | 19.01.20
שער שבועון 'כפר חב"ד' לפרשת שמות ה'תש"פ
מערכת שטורעם
י"ח בטבת תש"פ