ב"ה יום שני, י"ב ניסן תשפ" | 06.04.20
הרבנית מרים זילברשטרום ע"ה עם בעלה הגה"ח אהרן-מרדכי ע"ה בחלוקת הדולרים אצל הרבי
הרבנית מרים זילברשטרום ע"ה עם בעלה הגה"ח אהרן-מרדכי ע"ה בחלוקת הדולרים אצל הרבי
ברוך דיין האמת: הרבנית מרים זילברשטרום ע"ה

בשיבה טובה ובדעה צלולה הלכה היום, יום רביעי ח"י טבת, לעולמה, הרבנית מרת מרים זילברשטרום ע"ה, אשת חבר של הגאון החסיד הרב אהרן מרדכי זילברשטרום ע"ה, כשהיא בת 90 ● הותירה אחריה משפחה ענפה, צאצאים רבים מהם אנשי חינוך מובהקים, רבני אנ"ש, שלוחי הרבי בכל רחבי תבל ● תובא למנוחות הערב בחלקת חב"ד בהר הזיתים, לצד בעלה ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
בבית הרפואה 'אסף הרופא' הלכה היום לעולמה הרבנית מרת מרים זילברשטרום ע"ה, בשיבה טובה ובדעה צלולה, כשהיא בת 90.

מרת מרים ע"ה, נולדה בשבעה עשר בתמוז ה'תר"צ, להוריה הרב טוביה ומרת שבע שפיגל, מהמשפחות המיוחסות בעיר בני ברק.

לפני שבעים שנה כשעלתה ההצעה של השידוך עם בעלה לעתיד הרב אהרן מרדכי, שלח החתן המיועד בקשה לברכה לכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, והגיעה טלגרמה בזה הלשון: "י"ב תשרי ה'תש"י. במענה על הטלגרמה אודות הצעת השידוך, נכון להתקרב לגמור בכי טוב בגשמיות וברוחניות".

בברכת הרבי הריי"צ נקבע מועד החתונה לי"ג שבט אותה שנה... אך לאחר שהגיעה הבשורה המרה על הסתלקותו של הרבי בש"ק בא יו"ד שבט לפני שבעים שנה בדיוק, שלחו החתן והכלה מברק בהול אל הרבי (שכונה הרמ"ש באותה עת, והחתן הכירו היטב לאחר ששהו ביחד בפאריז בשנת ה'תש"ז במשך כמה חודשים ונפגשו ביחידות), ועל פי הוראת הרבי נדחתה החתונה עד לאחר סיום ימי השלושים, והתקיימה בסופו של דבר ביום ח"י אדר ה'תש"י.

במשך שנים רבות עמדה לימין בעלה החשוב, הגאון החסיד הרב אהרן מרדכי זילברשטרום ע"ה (נלב"ע י"ז תמוז ה'תשע"ב) שהיה ממקימי רשת המוסדות "רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" בכל רחבי ארץ הקודש, והתמסרה לגידול שבעת הבנים והבנות כאשר היא נותנת לבעלה להקדיש ימיו ולילותיו לביצוע השליחות הקדושה שהוטלה עליו על ידי הרבי.

עסקה במסירה ונתינה במבצעים הק' של הרבי, והיתה יוצאת למבצע נש"ק ולשאר המבצעים השייכים לנשי ובנות ישראל, ונהגה ללמוד יחד עם בעלה מידי שבת קודש את ה'ליקוט' הטרי שהיה מגיע מהרבי. היתה סמל ומופת ליראת שמים, מידות טובות, חינוך על טהרת הקודש, צניעות וענווה.

הותירה אחריה את בניה ובנותיה: מרת אסתר שוחט, טורונטו – קנדה; הרב בנימין נחום זילברשטרום, ירושלים – אה"ק; הרב טוביה זילברשטרום, ירושלים – אה"ק; הרב יוסף יצחק זילברשטרום, לוד – אה"ק; הרב חנוך העניך זילברשטרום, כפר חב"ד – אה"ק; הרב דוד זילברשטרום, כפר חב"ד – אה"ק; מרת חנה גינזבורג, חיפה – אה"ק. נכדים ונכדות, נינים ונינות, בכל רחבי תבל.

בני המשפחה יישבו שבעה בביתה, רחוב אביגדורי 6 ירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה.
י"ח בטבת תש"פ
הרבנית מרים זילברשטרום ע"ה עם בעלה הגה"ח אהרן-מרדכי ע"ה בחלוקת הדולרים אצל הרבי
הרבנית מרים זילברשטרום ע"ה עם בעלה הגה"ח אהרן-מרדכי ע"ה בחלוקת הדולרים אצל הרבי