ב"ה יום חמישי, כ"ד תמוז תשפ" | 16.07.20
המשתתפים בכינוס
המשתתפים בכינוס צילום: שניאור שיף
רשימת ההחלטות שהוכרזו בכינוס ■ גלרייה שניה

בכנס הארצי של חסידי חב"ד שנערך אמש (מוצאי שבת) בכפר חב"ד בפעם השישים על ידי צעירי אגודת חב"ד, הוכרזו החלטות הכינוס, וזאת כהכנה לקראת שנת השבעים ליו"ד שבט, היום הגדול והקדוש ● בצעירי חב"ד מפרסמים דף מיוחד, בו כל אחד יכול לחתום על ההחלטות שהוא לוקח על עצמו, לנחת רוח כ"ק אדמו"ר ● לסיפור המלא
ארי טננבוים

בכנס הארצי של חסידי חב"ד שנערך אמש בכפר חב"ד בפעם השישים על ידי צעירי אגודת חב"ד, הוכרזו החלטות הכינוס, וזאת כהכנה לקראת שנת השבעים ליו"ד שבט, היום הגדול והקדוש.

להלן ההחלטות שנתקבלו:

א) כהכנה לשנת השבעים לנשיאות הרבי, ללמוד ברבים (בביהכנ"ס  וכיו"ב)
המאמר באתי לגני בקביעות דשנה זו.

ב) לסייע כל אחד בהתאם לאפשרויותיו, לרישום ילדי ישראל לגני ובתי ספר ברשת אוהלי יוסף יצחק באה"ק.

ג)  לארח מקורבים של בתי חב"ד באה"ק.

ד) לפעול במספר שבעים באחד או בכל ההצעות דלהלן:

לתרום סכום של שבעים לכל נפש לאחד ממוסדות חב"ד באה"ק.

הוספה בלימוד הנגלה והחסידות במספר שבעים (מאמרים / שיחות / דפי גמרא / משניות / שו"ע.
במשך שנת השבעים להקדיש 70 שעות למבצעי הרבי:

הנחת תפילין לשבעים איש

יציאה למבצע תפילין בקביעות

הצבת תיבת תפילין קבועה במקום העבודה

השפיע על שבעים בתי אב לבדוק תפילין ומזוזות ולהפנותם לבית חב"ד הקרוב למקום מגוריהם.

לקחת מעת לעת חלק בפעילות בתי חב"ד באה"ק ו/או בהשתתפות בפעולותיהם בגוף או בממון.

ה) לכתוב דו"ח לרבי בעניינים הפרטיים והמשפחתיים לכל הפחות פעמיים בשנה זו.

ו)  להמשיך ולפעול ביתר שאת ועוז להביא לגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש.

ככל שיש רעיון נוסף לפנות לשליח ומנהל בית חב"ד במקום מגוריך.

בצעירי חב"ד מפרסמים דף מיוחד, בו כל אחד יכול לחתום על ההחלטות שהוא לוקח על עצמו, לנחת רוח כ"ק אדמו"ר


י"ט בחשוון תש"פ