ב"ה ערב ש"ק, כ"ט אלול תשפ" | 18.09.20
ברינוא: קבלת פנים לתלמידי השלוחים

בישיבת "תמכי תמימים" בברינוא, צרפת. התקיימה הקבלת פנים לקבוצת התלמידים השלוחים החדשים לשנת ה'תש"פ במעמד כל תלמידי הישיבה ● בדבריהם עודדו הרבנים את השלוחים ותלמידי הישיבה להתחזק בסדרי הישיבה ובכל מה שנדרש מתלמידי התמימים
ארי טננבוים
בישיבת "תמכי תמימים" בברינוא, צרפת. התקיימה הקבלת פנים לקבוצת התלמידים השלוחים החדשים לשנת ה'תש"פ במעמד כל תלמידי הישיבה.

הנחה את המעמד הרב שמואל שי' בראדאוויטש מנהל שיעור א' מתיבתא.
נאמו במעמד: מנהל הישיבה הרב יצחק שי' נעמאנאוו, מנהל שיעור ב' וג' מתיבתא הרב יואל שי' איידעלמאן וכן התלמידים השלוחים: מנחם מענדל שי' גורארי' ומנחם מענדל שי' כליף.

בדבריהם עודדו את השלוחים ותלמידי הישיבה להתחזק בסדרי הישיבה ובכל מה שנדרש מתלמידי התמימים, לנצל את הזכות שיש בישיבה שלוחים של הרבי, ובעיקר להתחחזק בשליחות העיקרית שהטיל עלינו הרבי בתשנ"ב "הכנת עצמו והעולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו"


י"ד בחשוון תש"פ