ב"ה יום שלישי, כ"ד טבת תשפ" | 21.01.20
תמונת המועד: בנשק שלוף

בנשק הלולב ובנשק הרובה ● עם ישראל חי
ארי טננבוים
י"ח בתשרי תש"פ