ב"ה יום שני, כ"א תמוז תשפ" | 13.07.20
חלק מהמצבה שנתגלתה
חלק מהמצבה שנתגלתה
תגלית: מצבתו של חתן ה"צמח צדק"

מהלך העבודות לשיקום בית העלמין בעיירה ליובאוויטש נחשפה מצבה נדירה במיוחד - של חתן אדמו"ר ה"צמח צדק" ● ההתרגשות גדולה גם בשל הסמיכות ליום ההילולא של אדמו"ר מהר"ש נ"ע
ארי טננבוים
ארי טננבוים עורך "שטורעם.נט"

אתמול, י"א בתשרי, במהלך העבודות לשיקום בית העלמין בעיירה ליובאוויטש נחשפה מצבה נדירה במיוחד - של חתן אדמו"ר ה"צמח צדק" - הרה"ח ר' שניאור , בן הרה"ק ר' מנחם נחום נ"ע בן אדמו"ר האמצעי נ"ע . ש"היה דר בליובאוויטש, ושם מנוחתו כבוד באהל רבינו נ"ע. תנצב"ה"
(בית רבי - הצמח צדק - פרק ז' בסופו).

ההתרגשות גדולה גם בשל הסמיכות ליום ההילולא של  אדמו"ר מהר"ש נ"ע, בי"ג תשרי, שהרה"ח ר' שניאור היה גיסו.

השליח, ר' גבריאל גורדון, האחראי בפועל על כל הקשור לשיקום אתרי הקודש שבליובאוויטש, מסר, כי נמצאה רק שליש מהמצבה, אך בדיוק במקום שבו נכתב בבירור שמדובר בחתנו של ה"צמח צדק". [חתן נוסף של ה"צמח צדק" הוא הרה"ג ר' לוי יצחק נ"ע, שמנוחתו כבוד בויטעבסק].

עבודות השיקום והבנייה בבית החיים בעיירה ליובאוויטש נעשות בחסותו של הנגיד ר? יוסף יצחק הלוי פופאק ובהשתדלותם של הנגיד החסידי ר? מנחם מענדל הלוי לוין בעזרתם של הרב ישראל מאיר גבאי, אגודת אהלי צדיקים - גדר אבות

יצוין כי השלב הראשון בשיקום בית הקברות (כולל גידור השטח ויצירת דרך וגשר  גישה), בוצע על ידי ארגון ESJF בשיתוף עם ארגון גדר אבות.
י"ג בתשרי תש"פ