ב"ה יום רביעי, ט"ו מנחם-אב תשפ" | 05.08.20
הגשם והפסוק / הרב אלי וולף

קטע הווידאו מסיום ה'פאראד' של ל"ג בעומר תש"נ שהרבי מנגן בו "הנה מה טוב .. שבת אחים גם יחד" 'רץ' ב'וואטסאפ' ביממה האחרונה ● הרב אלי וולף מעלה את הזכרונות שלו מהרגעים שקדמו לרגע זה, ומהרגעים שאחריו ● לטור המלא וצפייה בקטע המדובר >>>
הרב אלי וולף
בשעות האחרונות קטע הווידאו מסיום ה'פאראד' של ל"ג בעומר תש"נ 'רץ' בוואטסאפ בכל העולם כולו.

מדוע פתאום עכשיו, ומה התחדש לפתע, לא ברור. זה לא וידאו חדש, אבל זהו טבעו של עולם. ייתכן אולי שהזמן-גרמא בשל כך שהרבי מנגן בו "הנה מה טוב .. שבת אחים גם יחד", ותוכן הפסוק מתאים לימים אלו, בהם עלינו להרבות באהבת ישראל ואחדות ישראל, כתיקון לחורבן הבית שני שנחרב בשל שנאת חינם...

בכל אופן, אלו הזכרונות שלי מהרגעים שקדמו לרגע זה, ומהרגעים שאחריו.

לקראת ל"ג בעומר תש"נ הרבי הגיה את המאמר דיבור-המתחיל "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד", והוא יצא לאור כ"קונטרס ל"ג בעומר תש"נ".

באות ב' של המאמר, הרבי מביא את המסופר בספר הזהר שפעם היו צריכים לגשם ובאו לרשב"י והוא פתח ואמר דרוש-תורה על פסוק זה של "הנה מה טוב ומה נעים" והחל לרדת גשם, והרבי מבאר במאמר מדוע רשב"י פעל את הגשם באמצעות דברי תורה על פסוק זה.

ל"ג בעומר של אותה שנה, תש"נ, חל ביום ראשון בשבוע, והתקיים בו 'פאראד', והרבי יצא ל'פאראד' ונשא שם שיחה ארוכה.

החזאים הבטיחו גשמי זלעפות ליום זה. בזמן התהלוכה השמים היו אפורים עד קודרים, היה נראה שהרבי מחזיק בכוח את המים בעננים ולא מאפשר להם לרדת. אני זוכר שסופר אז שבכל השכונות מסביב יורדים גשמים, ורק באיזור קראון הייטס יבש. גם במהלך השיחה הרבי הזכיר את העובדה שלמרות שדובר על גשם – לא יורד גשם.

בתום שיחתו של הרבי, החלו הילדים לעבור לפני הרבי, המוצגים על גבי המשאיות עברו לפניו בזה אחר זה, ולאורך כל משך התהלוכה – לא ירד גשם.

לקראת סופה של התהלוכה, ממש בסיומה, החל לטפטף גשם, על הכובע של הרבי החלו לרדת טיפות, שהבהיקו כיהלומים על כתר המלך, והרבי ממשיך לעמוד ולעודד את ההולכים.

בסיום התהלוכה הרבי חילק (באמצעות הטנקיסטים והמדריכים/ות) את המטבע המיוחד שהוטבע לכבוד "ל"ג בעומר שנת ניסים, שנת הארבעים".

בסיום החלוקה, הרבי החל לשיר בקול רם "הנה מה טוב" תוך שהוא מעודד בחזקה את השירה - הווידאו שכעת "רץ" מקצה העולם ועד קצהו - ונכנס לגן עדן התחתון, שם המתין הרב שלום משאש, רבה של ירושלים שהשתתף ב'פאראד'. הרבי דיבר איתו מעט, ולאחר מכן נכנס לחדרו הק', ואחרי כמה דקות הוא יצא לרכב, בדרכו אל המקווה, לפני נסיעתו לאוהל.

כשהרבי החל לנגן "הנה מה טוב" ונכנס ל-770 בסיומה של התהלוכה - היה נראה שהשמיים סיימו להחזיק את הגשם. ברגע אחד החלו לרדת גשמים עזים, מבול של ממש. הגשם החל לרדת בשטף כה חזק, כאילו שהעננים רוקנו בבת אחת מה שהם החזיקו בכל שעות הפאראד.

אמרו אז, שכרשב"י בשעתו, כך הרבי היום - על ידי "הנה מה טוב ומה נעים" – הוא הוריד את הגשם...

אני זוכר שהיה מישהו שהמתין מחוץ ל-770, ליד רכבו של הרבי, הוא היה אמור לטוס לאן-שהוא, והמתין שהרבי ייצא למקווה, כדי שהרבי יאחל לו "פארט געזונטער הייט" –

הוא המתין שם את אותם דקות בין סיום הפאראד לבין הרגע שהרבי ייצא למקווה.

אני זוכר את אותו אדם נכנס אל הזאל הגדול, רגע אחרי שהרבי נכנס לרכב ונסע אל המקווה. הוא יצר שלולית גדולה במקום בו הוא עמד. נטפו ממנו כמויות של מים מאותם דקות שהוא המתין בחוץ.

ז' במנחם-אב תשע"ט