Warning: getimagesize(/home/shturem1/public_html/images/news/102588_news_09082019_64590.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/shturem1/public_html/prod/pkgman/sht/sht_image.class.php on line 72 אירוע חגיגי ל'חתני' ישיבת הערב של כפר חב"ד - שטורעם.נט כל חב"ד יודעת
 
 
ב"ה יום שני, כ"א תמוז תשפ" | 13.07.20
צילום: אליהו לוי
אירוע חגיגי ל'חתני' ישיבת הערב של כפר חב"ד

מדי שנה, כבר עשרות שנים, שהרב משה הלפרין מוביל את ה'ישיבת ערב' בכפר חב"ד עד לשלב הסיום בחודש מנחם-אב, בה מוזמנים המצטיינים במבחן הסופי לקבל את תעודות ההצטיינות לצד פרסים יקרי ערך ● הצלם אליהו לוי מגיש תיעוד מאירוע הסיום ● לכניסה לגלריה >>>
מערכת שטורעם
ביום רביעי האחרון התקיים טקס רב רושם של חלוקת מלגות ותעודות הצטיינות למצטייני ילדי כפר חב"ד תלמידי הכיתות העליונות בתלמוד תורה ובחדר 'אהלי תורה' שנבחנו בע"פ גפ"ת על הפרק שלמדו בכיתה במהלך השנה, ועברו המבחנים בהצטיינות.

כמסורת רבת שנים, הרב י. משה י. הלפרין, מנהל ישיבת הערב בכפר חב"ד עורך את מעמד חלוקת המלגות ותעודות ההצטיינות לתלמידים שהצליחו במסלול הבחינות שנערך מטעמו, על חומר הנלמד במהלך השנה. 25 חתנים הגיעו לגמר, לאחר שעברו בהצלחה את המבחנים החודשיים בע"פ לאורך השנה, ואח"כ עברו בהצלחה גם את המבחן מסכם בכתב על כל החומר בבת אחת. המבחנים לאורך השנה נערכו ע"י הרב חיים הרשקוביץ, שפעל עם התלמידים בחן ובנועם לאורך כל השנה.

האירוע התקיים בבית מנחם ונכחו בו רבנים, דיינים, הורי התלמידים והציבור הרחב, בראשיתו נערכה הגרלה על דולר של הרבי שקיבל מנהל ישיבת הערב בתקופת כ"ב שבט תשנ"ב בו זכה הת' משה שמשון ח. מקובצקי, מהתלמידים המצטיינים. ולאחר מכן הוענקו לתלמידים מלגות נאות ותעודות הצטיינות חתומות ע"י המד"א הרב מאיר אשכנזי ומנהל ישיבת הערב הרב הלפרין.

כמה מהרבנים שהשתתפו באירוע, נשאו דברים מעוררים לתלמידים, במעלת החזרה על החומר הנלמד, וכפי שאמרו חז"ל בקידושין "שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם דבר, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד". והרחיבו הדיבור על כך שהתורה נעשית קנינו של אדם ע"י החזרה שוב ושוב עד שנחקקת במוחו וליבו (כפי שמבאר אדה"ז בליקוטי תורה פר' קדושים), וזרזו את התלמידים להמשיך בדרך זו גם בעוברם לישיבה, להמשיך ללמוד ולשנן כל מסכת שנלמדת - הדק הייטב. וכמו"כ הודו בדברים חמים למנהל ישיבת הערב על המפעל הוותיק שהקים וממשיך ומשגשג לאורך השנים ב"ה, כ"י.

נשאו דברים: הרב דב טברדוביץ', מו"צ בכפ"ח, הרב הלפרין מנהל ישיבת הערב, הרב יעקב אדרעי מרבני אור יהודה והדיין הרב ישראל הלפרין.

כמו"כ הודה ובירך בשם הורי התלמידים המצטיינים ר' יצחק אמיתי.

את האירוע הנחה בטוב טעם הרב משה הורביץ, מנהל כולל 'בית מנחם', שמסייע מידי שנה לאירוע.

ארגון האירוע נערך ע"י הרב שמעון רבינוביץ יו"ר הועד המקומי כפר חב"ד שמסייע מידי שנה בכל מאודו ומרצו להצלחת האירועים.

בסיום הודה הרב הלפרין לתורמים שסייעו בממונם לכל הוצאות הנלוות, משפחת סטמבלר לע"נ אביהם הרה"ח ר' יעקב ע"ה, ועוד תורמים נכבדים שחפצים בעילום שמם, יזכו כולם לכל המצטרך להם בבני חיי ומזוני ובכולהו רוויחי.
ו' במנחם-אב תשע"ט