ב"ה ערב ש"ק, י"ג סיון תשפ" | 05.06.20
זה לא קמפיין התרמה, זו 'מגבית'!

בכל שנה בהתוועדות יב" - י"ג תמוז, ערך הרבי מגבית מיוחדת עבור 'רשת אהלי יוסף יצחק' ● הרבי דיבר ותבע מן החסידים לתרום מכספם היות ועניין זה נוגע להתקשרות עם נשיא הדור ● הרבי הבטיח גם שלא יישאר חייב ומי שיתרום מכספו הרבי, בעל הגאולה מבטיח לו שיתברך בכפל - כפליים מהסכום שתרם ● בכתבה המלאה: הקלטה מיוחדת בה נשמע הרבי כשהוא עורך את המגבית ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
בכל שנה בהתוועדות יב" - י"ג תמוז, ערך הרבי מגבית מיוחדת עבור 'רשת אהלי יוסף יצחק'. הרבי דיבר ותבע מן החסידים לתרום מכספם היות ועניין זה נוגע להתקשרות עם נשיא הדור. הרבי הבטיח גם שלא יישאר חייב ומי שיתרום מכספו הרבי, בעל הגאולה מבטיח לו שיתברך בכפל - כפליים מהסכום שתרם.

האדמו"ר הריי"צ נ"ע יישב בכלא הסובייטי ב'עוון' האכפתיות הבלתי מתפשרת על חינוך יהודי, כאשר נגאל, נ?יצ??ל את יום זה כדי לעורר את החסידים להיות שותפים ולחזק את בתי הספר המחנכים על טהרת הקודש.

לאחר פטירת הרבי הריי"צ, הרבי קבע יום זה ליום של 'מגבית' לטובת המוסדות הנקראים על שמו של בעל הגאולה - 'רשת אהלי יוסף יצחק'. את המגבית ערך הרבי בכל שנה בעצמו, ובהתוועדות עורר על כך בכל שנה וביקש מהחסידים להרים תרומה עבור ה'רשת'. "בעדו ובעד בני ביתו" ביקש הרבי, ותבע מכל חסיד לתת לכל הפחות ח"י סנט עבורו ועבור כל אחד מבני ביתו. הרבי הוסיף ואמר גם, שמצד הכלל ד'זכין לאדם שלא בפניו' ניתן לתת גם לאלה שלא נמצאים בשעת ההתוועדות. ומשנת ה'תשי"ב בכל שנה בי"ב תמוז הרבי עורר שוב על עניין ה'מגבית' והיה חוזר ומסביר בכל שנה את הסגולה שביום זה דווקא להיות שותפים לפעילות ה'רשת'.

לא רק מגבית הרבי ערך. לאורך כל השנה היה הרבי מעורב בפעילות של הרשת, בתי הספר וגני הילדים.

כיום 'רשת אהלי יוסף יצחק' מנצלת את כל הכוחות והאמצעים הדידקטיים העומדים לרשותם על מנת שהמחנכים יוכלו להקנות לתלמידים ערכים של אהבת ישראל, תורה ומצוות.

במוסדות של ה'רשת' תמצאו ילדים שמחים ומאושרים, עוסקים בפעילויות חינוכיות, יצירה וחדווה של לימוד אמיתית.

י"ב - י"ג תמוז זוהי ההזדמנות עבור כל חסיד לקיים את בקשת הרבי, להיות שותף במגבית שהרבי עצמו עורך, ולהרים תרומה עבור "רשת אהלי יוסף יצחק".

לחצו להשתתפות במגבית >>>

י"ב בתמוז תשע"ט