ב"ה ערב ש"ק, ט"ז תמוז תשע"ט | 19.07.19
זקוק לרפו"ש. הרב גינזבורג שי'
זקוק לרפו"ש. הרב גינזבורג שי'
הרבו תפילה: המשפיע הרב חיים-לוי-יצחק גינזבורג במצב קשה

ציבור אנ"ש והתמימים נקראים להמשיך להרבות בתפילות לרפואתו המהירה והשלמה של המשפיע הרב חיים-לוי-יצחק בן זהבה-גולדה-מלכה גינזבורג, המאושפז מאז יום חמישי במצב קשה, לאחר שלקה באירוע מוחי קשה. בשורות טובות במהרה.
מערכת שטורעם
ד' בתמוז תשע"ט