ב"ה יום ראשון, י"ט מנחם-אב תשפ" | 09.08.20
תל-אביב: כינוס תורה בישיבת 'חזון אליהו'

בישיבת חב"ד ליובאוויטש "חזון אליהו" בתל אביב התקיים בימים האחרונים כינוס תורה במלאות 20 שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ע"ה אשר על שמו נקראת הישיבה ולזכר בנו הר"ר מרדכי (מוטי) ורעייתו מרת פנינה מירון ע"ה ● בכינוס שעמד בסימן "מקוואות לאורך הדורות - בתקופת חז"ל, הפוסקים ורבותינו נשיאנו" השתתפו תלמידי הישיבה, אברכי הכולל, בני משפחת מירון ואורחים רבים ידידי הישיבה ● לכתבה המלאה ותמונות >>>
מערכת שטורעם
בישיבת חב"ד ליובאוויטש "חזון אליהו" בתל אביב התקיים בימים האחרונים כינוס תורה במלאות 20 שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ע"ה אשר על שמו נקראת הישיבה ולזכר בנו הר"ר מרדכי (מוטי) ורעייתו מרת פנינה מירון ע"ה.

בכינוס שעמד בסימן "מקוואות לאורך הדורות -  בתקופת חז"ל, הפוסקים ורבותינו נשיאנו" השתתפו תלמידי הישיבה, אברכי הכולל, בני משפחת מירון ואורחים רבים ידידי הישיבה.

הרב נחום קפלן משפיע הישיבה נשא דברי פתיחה וביאר את המשנה במסכת יומא בדברי רבי עקיבא 'אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין... אף הקב"ה מטהר את ישראל" ע"פ שיחותיו של הרבי, וכן סיפר על מסירות נפשם של רבותינו נשיאנו בבנין ותיקון מקוואות כפי שרואים באריכות באגרות הקודש שלהם.
 
הנואם המרכזי הרב חיים מנחם הלברשטם רב ומו"צ ומפקח ראשי על המקוואות בעיר תל אביב ביאר באריכות ובשפה ברורה אודות כל השיטות במקוואות זריעה, השקה, בור ע"ג בור בין באופן המעשי ובין בצד ההלכתי מדוע לאורך הדורות הוצרכו לתקן עוד אופנים לבור 'מי הגשמים'.
בין הדברים דיבר הרב הלברשטם אודות האחריות הרבה, ההקפדה והזהירות הנדרשת ממי שאחראי על המקוואות וסיפר סיפורים נפלאים מהרה"ג הרב משה לנדא זצ"ל רב ואב"ד בני ברק אודות המסירות נפש על ההקפדה וההשגחה שהמקוה יהיה כשר בתכלית. 
 
 שליח הרבי לתל אביב ורב קהילת חב"ד הרב יוסף שמואל גערליצקי הסביר את דרך הרבי לראות בכל יהודי את הטוב שבו ולא להתנשאות על יהודי שעדיין לא שומר תומ"צ, והסביר בטוב טעם שזוהי הדרך של רבי עקיבא שאומר על אהבת ישראל זהו כלל גדול בתורה.
 
ראש הישיבה הרב מאיר אריה שמערלינג דיבר אודות דברי ה'צמח צדק' בעניין מי נהר שהמשיכו למקוה ע"י נקב באדמה האם מקבל דין של מעיין.
 
נציג משפחת מירון ר' אופיר מירון בנו של ר' מוטי מירון ע"ה עמד בדבריו המרגשים על דמותם של בני המשפחה שלע"נ נערך הכינוס, וקישר זאת לחג מתן תורה שקשור עם יגיעה בתורה, ענווה ודיבוק חברים, שרואים כל זה אצל חסידי חב"ד ואצל סביו הר"ר אליהו מירון שעל שמו נקראת הישיבה.
 
עם סיום הודה המנחה למנהל הישיבה הרב לוי וולף על אירגון הכינוס המרתק.
כ"ג בסיון תשע"ט