ב"ה מוצאי ש"ק, כ"א טבת תשפ" | 18.01.20
להורדה: התשורה מחתונת רביסקי-גרוזמן

בחתונת החתן הת' נחום-בנימין-שלמה רביסקי עב"ג הכלה מושקא-רחל גרוזמן שהתקיימה השבוע בכפר חב"ד חולקה תשורה מיוחדת הכוללת חומרים בפרסום ראשון, מתוך ארכיונו של סב הכלה הרה"ת הגה"ח מאיר צבי גרוזמן ע"ה, רשימות ה'יחידויות' האותנטיות שלו ומענות קודש, ומתוך כתביו ועוד הוספות רבות' ● להורדת התשורה >>>
מערכת שטורעם


■ להורדת התשורה לחצו כאן!

כ"ג בסיון תשע"ט